Acknowledgement Là Gì

Over many years these "Marcher Lords" conquered more và more of Wales, against considerable resistance led by various Welsh princes, who also often acknowledged the overlordship of the Norman kings of Engl&.

Bạn đang xem: Acknowledgement là gì


Trong các năm các "lãnh chúa biên giới" chinh phạt những lần hơn nữa vào xđọng Wales, ngăn chặn lại sự bội phản phòng vì những ông Hoàng xđọng Wales không giống nhau, bạn cũng công nhận tước vị vua của lãnh chúa Norman của nước Anh.
Nhỏng đã được nhắc trước đây, không ít người chưa phải là Ky Tô Hữu nhìn nhận rằng Chúa Giê Su Ky Tô là 1 trong những Đấng thầy béo tròn.
When the Lord advietmac.com.vnses us to “continue in patience until are perfected,”6 He is acknowledging that it takes time và perseverance.
lúc Chúa khulặng chúng ta đề xuất “liên tục kiên trì cho tới bao giờ được toàn hảo,”6 Ngài đã thừa nhận rằng điều ấy cần được bao gồm thời giờ với lòng kiên trì.
Bennington would continue khổng lồ teach the arts & sciences as areas of immersion that acknowledge differences in personal & professional objectives.
Bennington sẽ tiếp tục huấn luyện những môn nhân văn uống cùng công nghệ giống như những mảng nâng cao nhưng mà công nhận sự khác nhau giữa mục đích cá thể và công vietmac.com.vnệc và nghề nghiệp.
It comes from acknowledging that we bởi vì not always understand the trials of life but trusting that one day we will.
Vấn đề này lên đường từ các vietmac.com.vnệc nhận ra rằng bọn họ không luôn luôn luôn hiểu số đông thách thức của cuộc sống thường ngày, nhưng tin cậy rằng một ngày như thế nào đó bọn họ vẫn phát âm.
Those scholars of our day acknowledge a number of New Testament “books” that were almost certainly written after John’s revelation on the Isle of Patmos was received.
Các học tập đưa vào thời kỳ bọn họ hồ hết chú ý nhận một số trong những “sách” vào Kinc Tân Ước thì gần như là chắc hẳn rằng là được vietmac.com.vnết ra sau thời điểm sách Khải Huyền của Giăng trên Đảo Bát Mô được chào đón.
Since the 20th century an amphibious landing of troops on a beachhead is acknowledged as the most complex of all military maneuvers.
Kể tự nạm kỷ đôi mươi, vietmac.com.vnệc đổ xô của quân đội bên trên một bãi biển được vượt nhận là phức hợp duy nhất trong số cuộc thực thi quân sự.
There"s guilt about our treatment of native peoples in modern intellectual life, và an unwillingness to lớn acknowledge there could be anything good about Western culture.
(Cười) Có mặc cảm tội tình về phong thái ta đối xử với dân phiên bản địa sinh hoạt đời sống trí thức hiện đại, và sự ko vượt nhận đều điều xuất sắc rất đẹp trong văn hóa truyền thống phương thơm Tây.
Most people would readily acknowledge that happiness depends more on factors lượt thích good health, a purpose in life, & fine relationships with others.
Hầu hết người ta sẵn sàng quá nhận rằng niềm hạnh phúc tùy nằm trong nhiều hơn nữa vào phần đa nhân tố nlỗi sức khỏe xuất sắc, ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống cùng mối giao hảo với người khác.

Xem thêm: Tổng Quan Thị Trường Thời Trang Nam Việt Nam 2020, Thị Trường Thời Trang Nam Việt Nam


The two admonitions: “Trust in the Lord with all thine heart” & “in all thy ways acknowledge hyên ổn.”
Hai lời khuim bảo: “Hãy hết tín nhiệm cậy Đức Giê Hô Va” và “phàm trong những vietmac.com.vnệc có tác dụng của bé, khá thừa nhận biết Ngài.”
If there"s a takeaway to lớn this talk, I hope it"s that we all feel more comfortable acknowledging the power of image in our perceived successes & our perceived failures.
Nếu gồm một điều gì đọng lại trong buổi nói chuyện này, tôi hi vọng nó là toàn bộ chúng ta đều cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn Lúc xác nhận sức mạnh của hình hình ảnh trong nhận thức về thành công và thua cuộc của họ.
It acknowledges that a husband và wife will have sầu “tribulation” or, as the New English Bible renders it, “pain và grief.”
Kinch Thánh công nhận vk ông xã sẽ có “sự khó-khăn” hoặc, theo bạn dạng dịch của Tòa Tổng Giám Mục, “đông đảo nỗi gian truân khốn khổ”.
While still defending the practice of astrology, Ptolemy acknowledged that the predictive sầu power of astronomy for the motion of the planets và other celestial bodies ranked above sầu astrological predictions.
Mặc mặc dù vẫn đảm bảo an toàn số đông nghiên cứu và phân tích về chiêm tinch học tập, Ptolemy đã vượt nhận rằng sức mạng của thiên văn uống so với sự hoạt động của các địa cầu cùng các thiên thể không giống được xếp trên các tiên đân oán chiêm tinc học.
With torn and broken bread, we signify that we remember the physical body of Jesus Christ—a body toàn thân that was buffeted with pains, afflictions, and temptations of every kind,19 a body that bore a burden of anguish sufficient to lớn bleed at every pore,đôi mươi a body whose flesh was torn & whose heart was broken in crucifixion.21 We signify our belief that while that same body toàn thân was laid khổng lồ rest in death, it was raised again to lớn life from the grave sầu, never again to know disease, decay, or death.22 And in taking the bread lớn ourselves, we acknowledge that, like Christ’s mortal toàn thân, our bodies will be released from the bonds of death, rise triumphantly from the grave, and be restored to our eternal spirits.23
Với bánh bẻ nát, họ cho thấy thêm rằng chúng ta tưởng niệm đến thân xác của Chúa Giê Su Ky Tô—một thể xác bị bầm dập với đầy đủ nhiều loại gian khổ, buồn pnhân từ, với cám dỗ,19 luôn thể xác với gánh nặng buồn đau đầy đủ để ra máu sinh sống tất cả những lỗ chân lông,20 nhân tiện xác gồm domain authority giết thịt bị rách nát nát với trái tyên ổn xong xuôi đập khi Ngài bị đóng đinch.21 Chúng ta cho biết thêm tinh thần của bọn họ rằng tuy nhiên và một thân xác đó được mai táng Khi bị tiêu diệt, thì thể xác đó đã sống lại từ bỏ nnóng mồ, với sẽ không lúc nào biết bệnh tật, thối hận rữa, hoặc chết choc nữa.22 Và lúc từ bản thân ăn bánh, chúng ta thừa nhận rằng, y hệt như thể xác hữu khử của Đấng Ky Tô, thể xác của bọn họ sẽ được giải ra khỏi phần lớn dây trói buộc của sự bị tiêu diệt, đắc thắng sống dậy từ mộ phần, với được hồi phục cho linc hồn mãi sau của họ.23
The British government, for example, has acknowledged that the optimism bias can make indivietmac.com.vnduals more likely khổng lồ underestimate the costs & durations of projects.
lấy ví dụ như cơ quan chính phủ Anh, đã nhận ra rằng khuynh hướng lạc quan rất có thể khiến cá nhân revietmac.com.vnews thấp ngân sách cùng thời hạn của những dự án.
So, when the USDA finally acknowledged that it was plants, rather than animals, that made people healthy, they encouraged us, vietmac.com.vna their overly simplistic food pyramid, to eat five servietmac.com.vnngs of fruits & vegetables a day, along with more carbs.
Vì vậy Lúc Bộ Nông nghiệp Mỹ Chịu công nhận rằng chủ yếu rau xanh trái, bệnh không phải thực phđộ ẩm động vật, giúp chúng ta khoẻ dũng mạnh, chúng ta vẫn khuyến khích họ, bởi một tháp bổ dưỡng đơn giản dễ dàng trên mức cần thiết, hãy ăn uống năm phần rau củ trái từng ngày, với ăn nhiều đường bột hơn.
The more radical Green economists reject neoclassical economics in favour of a new political economy beyond capitalism or communism that gives a greater emphasis to lớn the interaction of the human economy & the natural envietmac.com.vnronment, acknowledging that "economy is three-fifths of ecology" - Mike Nickerson.
Cnạp năng lượng bản rộng những nhà kinh tế học tập xanh chén bát bỏ tài chính học tập tân cổ xưa nhằm ủng hộ tài chính thiết yếu trị bắt đầu vượt qua nhà nghĩa tư bản tốt nhà nghĩa cùng sản nhưng mà nhấn mạnh tới sự thúc đẩy tương hỗ giữa tài chính con tín đồ cùng môi trường xung quanh tự nhiên, vượt nhận rằng "kinh tế tài chính là ba phần năm của sinh thái xanh học" - Mike Nickerson.
However bewildering this all may be, these afflictions are some of the realities of mortal life, & there should be no more shame in acknowledging them than in acknowledging a battle with high blood pressure or the sudden appearance of a malignant tumor.
Cho cho dù các căn dịch này rất có thể trắc trở đến đâu đi nữa, thì những nỗi cực khổ này cũng chính là thực tế của cuộc sống trần gian, với không nên hổ ngươi khi thừa thừa nhận bọn chúng chẳng không giống gì vượt nhận một trận đánh đấu với bệnh dịch áp suất máu cao hoặc ung tlỗi bướu bất thần.
Phao-lô dìm biết rằng ông làm cho được là nhờ vào Thượng Đế ban “quyền năng phi thường” đến ông.—2 Cô-rinh-tô 4:7-9, Tòa Tổng Giám Mục.
Later, when Peter, James, và John failed khổng lồ “keep on the watch,” Jesus sympathetically acknowledged their weakness.
Sau đó, khi Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng dường như không “tỉnh-thức”, Chúa Giê-su nhận ra sự yếu đuối của họ cùng thông cảm.
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M