Nội dung bài giảng ôn tập lại cục bộ tính chất hóa học của hai nhóm chất cơ phiên bản của chất hóa học vô cơ là Oxit với Axit. Vậy thân oxit và axit tương tác với nhau như thế nào bọn họ cùng nhau hệ thống lại qua bài bác hoc sau:


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Tính hóa chất của Oxit

1.2.Tính hóa chất của Axit

1.3. Tổng kết

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 5 hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài xích 5 chương 1 hóa học 9


*

Hình 1:Mối contact giữa oxit axit cùng oxit bazơ

Các bội phản ứng minh họa đặc thù hóa học tập của Oxit

(1). CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(2) .CO2 + Ca(OH)2→ CaCO3 + H2O

(3). CaO + CO2→ CaCO3

(4). Na2O + H2O → 2NaOH

(5). P2O5 + 3H2O → 2H3PO4


*

Hình 2:Tính hóa chất của Axit

Các phản nghịch ứng minh họa đặc thù hóa học của Axit

(1). 2HCl + Mg → MgCl2 + H2 .

Bạn đang xem: Bài 5 hóa 9

(2). 3H2SO4 + Fe2O3→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

(3). 3HCl + Fe(OH)3→ FeCl3+ 3H2O


*

Hình 2:Sơ đồ bốn duy bài xích luyện tập tính chất hóa học của Oxit

*

Hình 3:Tính hóa chất của Axit


Bài 1:

Cho các chất sau : SO2, Fe2O3, K2O, BaO, P2O5 . Hãy cho thấy những chất nào công dụng được với:

a. Nước

b. Axit clohiđric

c. Kalihđroxit .

Hướng dẫn:

a. Hầu như chất tác dung với nước là: SO2, K2O, BaO, P2O5 .

SO2 + H2O →H2SO3

K2O + H2O → 2KOH

BaO + H2O → Ba(OH)2

P2O5 +3H2O → 2H3PO4

b. đông đảo chất tác dụng với HCl là: Fe2O3, K2O, BaO .

6HCl + Fe2O3 → 2FeCl3+ 3H2O

2HCl + K2O → 2KCl+ H2O

2HCl + BaO → BaCl2 + H2O

c. Rất nhiều chất công dụng với dd KOH: SO2, P2O5 .

2KOH + SO2 → K2SO3 + H2O

6KOH + P2O5 → 2K3PO4 + 3H2O

Bài 2:

Cho 1,12 lít khí CO2(đktc) chức năng vừa không còn với 100ml dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm là BaCO3 cùng H2O.

Viết phương trình chất hóa học xảy ra.Tính độ đậm đặc mol của dung dịch Ba(OH)2 đang dùng.Tính cân nặng chất kết tủa thu được.Hướng dẫn:

a. CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3+ H2O

b.(n_CO_2 = fracV22,4 = frac1,1222,4 = 0,05(mol))

CO2 + Ba(OH)2 →BaCO3 + H2O

1mol 1mol 1mol

0,05mol 0,05mol 0,05mol

(C_M = fracnV = frac0,050,1 = 0,5M)

c. Cân nặng BaCO3 thu được:

(m_BaCO_3 = n.M = 0,05.197 = 9,85(g))

Bài 3:

Lập công thức hóa học tập của một oxit kim loại hóa trị II hiểu được cứ 30ml dung dịch HCl độ đậm đặc 14,6% thì hòa hợp hết 4,8g oxit đó.

Hướng dẫn:

Đặt bí quyết hóa học tập của sắt kẽm kim loại cần search là: RO.

Phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng: RO + 2HCl → RCl2 + H2O

Số mol axit HCl:nHCl=30.14,6100.36,5= 0,12 mol

Số mol oxit :nRO= 0,12 : 2 = 0,06 mol

Khối lượng mol của oxit là 4,8 : 0,06 = 80g

Phân tử khối của oxit là RO = 80

Nguyên tử khối của R bằng: 80 – 16 = 64 đvc.

Xem thêm: Cách Đặt Chuông Báo Thức Bằng Bài Hát Cho Iphone, Đặt Báo Thức Trên Iphone

Bài 4:

Cho 14,5 gam hỗn hợp (Fe, Zn, Mg) tan không còn trong H2SO4 loãng , chiếm được 6,72 lít khí (đktc) với dung dịch A.Cô cạn dung dịch A chiếm được m (gam) muối.

a) Tính m = ?

b) Tính V lít H2SO4 2M

Hướng dẫn:

a. Số mol khí H2sinh ra là: (n = fracV22,4 = frac6,7222,4 = 0,3(mol))

(n_H_2 = n_H_2SO_4 = 0,3(mol))

áp dụng định quy định bảo toàn điện tích ta có:

mhỗn hợp kim loại+ maxit= mmuối+ mH2

⇔ 14,5 + 0,3.98 = m + 0,3.2

⇒ m = 43,3 (gam)

b. Thể tích H2SO4đã sử dụng là:

(C_M = fracnV Rightarrow V = fracnC_M = frac0,32 = 0,15(lit))