Toán lớp 4 phân tách cho số tất cả 2 chữ số học viên tiếp tục được làm quen với phép tính chia và những bài tập áp dụng của phép chia.

Bài học tập này vietmac.com.vn tiếp tục cung cấp các kiến thức và kỹ năng trọng tâm, bài bác tập vận dụng của toán lớp 4 phân chia cho số có 2 chữ số. Bố mẹ vàhọc sinh cùng tham khảo nhé.Bạn sẽ xem: bài tập phân chia cho số gồm 2 chữ số lớp 4

1. Ôn tập phương pháp chia đến số có 1 chữ số


*

Thực hiện nay phép phân tách theo sản phẩm công nghệ tự từ trái qua phải.

Bạn đang xem: Chia cho số có hai chữ số

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

2 phân tách 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 1, 1 không phân chia được cho 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bởi 0

Hạ 2, 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Phương pháp chia mang lại số tất cả 2 chữ số

2.1. Lấy ví dụ như 1. Phép chia tất cả số dư


*

Thực hiện tại phép chia theo lắp thêm tự tự trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

20 chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bởi 0

2.2. Ví dụ 2. Phép chia bao gồm số dư


*

Thực hiện phép phân chia theo vật dụng tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

51 chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép chia cho số tất cả 2 chữ số

Những chú ý khi thực hiện phép phân chia số tất cả hai chữ số

Phép phân tách hết là phép chia gồm số dư bởi 0

Phép chia có dư là phép chia có số dư không giống 0

Phép chia tất cả dư thì số dư luôn nhỏ tuổi hơn số chia

3. Ôn tập hàng và phần bên trong số trường đoản cú nhiên


*

Hàng đối chọi trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị chức năng hợp thành lớp đối kháng vịHàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Bài bác tập áp dụng toán lớp 4 chia cho số gồm 2 chữ số

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: kiếm tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà mỗi ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi có bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài xích giải

Bài 1:


*

36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19


53 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép chia hết


205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân tách 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép chia hết


168 phân tách 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 phân tách 56 bằng 0, viết 0

Hạ 84 chia 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 phân tách 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân tách hết.

Xem thêm: Cách Làm Giày Thể Thao Bị Rộng Phải Làm Sao, Lỡ Mua Giày Thể Thao Bị Rộng Ư

Bài 2:


56 phân tách 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 chia 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia tất cả số dư


205 phân chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia tất cả số dư


228 phân tách 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 phân tách 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 phân chia 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia gồm số dư


459 phân chia 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bởi 3

3 không phân chia được mang đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 phân chia 57 không phân tách hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia tất cả số dư

Bài 3:

Thực hiện biểu thức theo phép tắc ưu tiên: phép nhân phân tách trước, cùng trừ sau

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy mỗi ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài bác tập thực hành

5.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính với tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: tìm kiếm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính quý giá biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: vườn cửa cây ăn uống quả nhà bác Tư tất cả 800 cây nạp năng lượng quả các loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi từng hàng gồm bao nhiêu cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học giỏi toán lớp 4 phân chia cho số tất cả 2 chữ số, học sinh cần phải chăm chỉ làm bài xích tập nhằm thành thục các bước tính phép chia. Liên tiếp theo dõi vietmac.com.vn để được cung cấp thêm những kiến thức bổ ích nhé.