Bài tập there is

Những bài tập there is there are là đầy đủ kết cấu hay mở ra cùng nhau vào Tiếng anh. Nó dùng làm kể đến sự trường tồn của một trang bị gì đó, hoàn toàn có thể phát âm nghĩa của nó là “Có gì đó”.

You watching: Bài tập there is

Hình như there is there are còn dùng làm đặt câu hỏi xác thực sự mãi mãi của một vật thể, sự đồ dùng nhất mực. Tuy nhiên nhì cấu tạo này còn có sự biệt lập về cách sử dụng, nếu không nắm vững rất giản đơn bị nhầm lẩn. Vì vậy để có thể hiểu hơn về cấu trúc there is there are, hãy cùng tìm hiểu thêm những bài tập thịnh hành sau đây nhé!

*

I. Kiến thức

Trong Tiếng anh, There is cùng There are được dùng để cho thấy thêm bao gồm đồ vật gi, tín đồ như thế nào kia vĩnh cửu làm việc bây giờ. Với bố thể là xác định, phủ định với nghi vấn. Sau đây nhằm có thể xong xuôi xuất sắc những bài xích tập there is there are, hãy nắm rõ cấu tạo của there is cùng there are bên dưới:

CẤU TRÚC THERE IS

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Thể khẳng định chăm chú hình thức về cấu trúc: There + be +…

– There is + singular noun (danh trường đoản cú số ít) / uncountable noun (danh trường đoản cú không đếm được) + trạng ngữ (giả dụ có)

Trước danh trường đoản cú số ít phải cần sử dụng mạo từ bỏ “a, an, the”.Trước danh từ bỏ ko đếm được ko sử dụng mạo tự a hoặc an nhưng lại rất có thể thêm những lượng tự như no (không), a little (một ít), little (siêu ít), much (nhiều) xuất xắc a lot of/lots of (nhiều).
Thể prúc định của there is đó là sau cồn trường đoản cú lớn be, sẽ có được thêm NOT và cũng hay dĩ nhiên trường đoản cú ANY để nhấn mạnh vấn đề sự không vĩnh cửu.

Lưu ý NOT chỉ là phó tự, cần not được thực hiện lúc đứng trước một vài trường đoản cú như: much, many, a, any, enough…

Cấu trúc sinh hoạt thể prúc định là:

– There is not + any + uncountable noun (danh từ bỏ ko đếm được) / singular noun (danh từ số ít) + trạng ngữ (ví như có).

Với cấu tạo câu hỏi ngờ vực yes/no, cần đặt cồn trường đoản cú khổng lồ be lên trước there. Lúc này ANY áp dụng cùng với thắc mắc plural noun (danh tự số nhiều) cùng uncountable noun (danh tự ko đếm được).

Câu trả lời mang đến thắc mắc vẫn là there is. Cấu trúc như sau:

Is there + (any) + singular noun/uncountable noun + trạng tự (nếu có)?Are there + any + plural noun + trạng trường đoản cú (trường hợp có)?

CẤU TRÚC THERE ARE

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Thể xác minh để ý chính sách về cấu trúc: There + be +…

– There are + plural noun (danh tự số nhiều) + trạng ngữ (giả dụ có)

Đứng trước danh từ bỏ số nhiều thông thường sẽ có số đếm (two, three…) hoặc many, a few, few, some, a lot of, no…
Thể phú định của there are chính là sau động trường đoản cú to be, sẽ có được thêm NOT và cũng thường xuyên cố nhiên từ ANY nhằm nhấn mạnh sự ko mãi sau.

Lưu ý NOT chỉ với phó từ bỏ, đề xuất not được sử dụng Lúc đứng trước một trong những từ bỏ như: much, many, a, any, enough…

– There are not + any + plural noun (danh tự số nhiều) + trạng tự (nếu có)

Với kết cấu câu hỏi ngờ vực yes/no, đề xuất đặt đụng trường đoản cú khổng lồ be lên trước there. Trong thời điểm này ANY sử dụng với câu hỏi plural noun (danh từ số nhiều) cùng uncountable noun (danh từ bỏ không đếm được).

Câu vấn đáp đến câu hỏi đang là there are. Cấu trúc như sau:

Are there + any + plural noun + trạng trường đoản cú (ví như có)?

– Lưu ý so với thắc mắc How many…? Chỉ được vận dụng cùng với các danh trường đoản cú số các (plural noun).

How many + plural noun (danh trường đoản cú số nhiều) + are there + trạng từ (nếu như có)?

– Nếu danh từ bắt đầu vào chuỗi là danh từ số ít hoặc danh trường đoản cú ko đếm được, bọn họ đã áp dụng cấu tạo There is.

– Nếu danh trường đoản cú ban đầu là danh trường đoản cú số nhiều, họ đang thực hiện cấu tạo There are.

*

II. các bài tập luyện there is there are

Bài 1. Điền There is/There are vào nơi trống mê thích hợp:

1. …….… a lot of furniture in the room.

2. ……..… a pachồng of tissue papers, a mini mirror & some pens.

3. …………. any art books on the shelf?

4. ………….. a oto in your yard?

5. ………….. many Aquafimãng cầu bottles in my apartment.

6. ……………… water in the tank.

7. …………… a dozen eggs, a milk bottle and some lemons.

8. …………… a big bottle on the table.

9 …………… four cats and a dog in my house.

10. …………… an ice – cream in the fridge.

11. …………… a máy vi tính, a mouse và two pens in my bag.

12. …………… a theater near her house.

13. …………… many chairs in the living – room.

14. …………… furniture in that room.

15. …………… some children in the yard.

16. …………… many quiz programs on TV last night.

17. …………… many fans in the room.

Đáp án:

1. There is2. There are3. Are there4. Is there5. There are6. There is
7. There are8. There is9. Thre are10. Thre is11. There is12. There is
13. There are14. Thre is15. There are16. There are17. Thre are X

Bài 2: Sắp xếp những từ bỏ vẫn mang lại bên dưới thành câu hoàn chỉnh:

1. There/big/mirror/my younger sister/bedroom.

2. There/anybody/the room?

3. There/not/any/biscuits/left.

4.There/two chairs/front of/table/room.

5. There/five French students/his class.

6. There/four other people/are/ still/arrive sầu.

See more: Tại Sao Không Gửi Được Tin Nhắn Trên Iphone Không Thể Gửi Tin Nhắn, Sms

7. There/not/difficult/questions/last Math exam.

8. There/many/tattoo ideas/her/choose.

9. There/a dustbin/near my bed.

10. There/a new restaurant/center of town/sell Korea food.

11. There/not/a freezer/his table.

12. there/any cliens/store?

13. There/no milk/left/the bottle.

Đáp án:

1. There is a big mirror in my younger sister’s room.

2. Is there anybody toàn thân in the room?

3. There are not any biscuits left.

4.There are two chairs in front of the table in the room.

5. There are five sầu French students in his class.

6. There is four other people who are still to arrive.

7. There are many difficult questions in last Math exam.

8. There are many tattoo ideas for her to choose.

9. There is a dustbin near my bed.

10. There is a new restaurant in the center of town which sell Korea food.

11. There isn’t a freezer in his table.

12. Are there any cliens in the store?

13. There is no milk left in the bottle.

Bài 3: Tìm lỗi không đúng cùng sửa (giả dụ có)

1.There aren’t some pencils in the bag.

2. There isn’t some water in the glass.

3. There are a letter on his desk. His father brought it from the post office.

4. There are a ring, two desks, a notebook on the table.

5. There aren’t any money in her wallet.

Đáp án:

1. some ➔ any

2. some ➔ any

3. are ➔ is

4. are ➔ is

5. aren’t ➔ isn’t

Bài 4: Điền mạo trường đoản cú a/an/some/any vào vị trí trống các câu sau làm thế nào để cho phù hợp:

1. Is there ……………….. hospital near here?

2. There are……………….. students in the class.

3. There is ……………….. famous restaurant next to lớn the post-office.

4.There are ……………….. people in the yard near my house.

5. Are there ……………….. tourist in that resort?

6. There are ……………….. bears near the monkey.

7. There is ……………….. elephant with ……………….. tiger in the zoo.

8. There is no longer ……………….. justification for private schools in France.

9. There is ……………….. organization called BE.

See more: Cách Hack Game "Subway Surfers" Phiên Bản Mới 2020, Hack Game Subway Surfers Phiên Bản Mới 2020

10. There aren’t ……………….. candies in the package.

Đáp án:

1. any2. some/a lot of3. a4. some5. any
 6. some7. an – a8. any9. an10. any