thị phần thép quả đât năm 2018 đầy thay đổi động, đang đi vào hồi dứt là sự bi ai bao trùm trên toàn cầu.Năm 2018 được review là một năm thử thách cho ngành thép Việt Nam.

Tình hình thị trường nguyên liệu sản xuất thép:

*

Tình hình cung cấp – bán hàng các thành phầm thép:

Tháng 12/2018:

Sản xuất các sản phẩm thép đạt 2.015.987 tấn, giảm 5,1% so với tháng trước, nhưng tăng 1,6% so với cùng kỳ 2017, trong đó chỉ có sản xuất thép cuộn cán nóng & thép tạo ra tăng lần lượt 94% và 3% so với tháng 12/2017.Bán hàng các sản phẩm thép đạt 1.811.670 tấn, giảm lần lượt so với mon trước và cùng kỳ năm 2017 là ~3%. Vào đó, xuất khẩu thép đạt 411.741 tấn, tăng 1% so với tháng 12/2017.

Bạn đang xem: Phân tích báo cáo ngành thép trong năm 2018

*

Năm 2018:

-Sản xuất đạt 24.194.335 tấn, tăng 14,9% so đối với cả năm 2017; bán sản phẩm đạt 21.745.061 tấn, tăng 20,9% so với cùng thời điểm năm 2017. Trong đó, xuất khẩu đạt 4.754.742 tấn, tăng 26,6% so với cùng thời điểm 2017.

-Tuy nhiên, nếu thải trừ tăng trưởng của HRC thì sản xuất và bàn hàng thép thành phẩm các loại chỉ tăng lần lượt 5% 10%.

Xem thêm: Tính Chất Góc Ngoài Của Tam Giác, Tổng Ba Góc Của Một Tam Giác

*

Tình hình xuất nhập vào các thành phầm thép 11 tháng đầu năm 2018:

*
Diễn biến đổi lượng với giá thép nhập khẩu vào việt nam 11 tháng 2018 (Theo Vinanet)Tình hình xuất khẩu:-Tính chung 11 tháng đầu năm mới 2018: Xuất khẩu fe thép thành quả và buôn bán thành phẩm đạt rộng 7,228 triệu tấn, tăng 43,8% về lượng, với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 5,3 tỷ USD.-ASEAN vẫn là thị trường xuất khẩu chính, với lượng xuất khẩu thép thành phẩm rộng 3,21 triệu tấn thép, chiếm đến hơn 55,6% tổng lượng thép sản phẩm xuất khẩu của vn trong 11 mon 2018.
*
Top 10 thị phần xuất khẩu của nước ta 11 tháng năm 2018