Vâng, sau thời điểm soạn chấm dứt hết một mớ tài liệu, mang lại lúc in ra thì mới có thể thấy thiếu thốn thiếu cái gì đó chưa in ???

Thì ra là thiếu cái trang bìa mặt ngoài. Chúng ta nào đang làm cho khóa luận, report hay tài liệu nào đó mà chưa biết làm trang bìa thì bình luận điểm danh nghịch coi