Các Cỡ Ảnh

Có Bác như thế nào rành về cọ ảnh sinh hoạt Studio k? Chỉ cho Em vài ba cái théc méc:1. Các Bác đến em những form size chuẩn chỉnh hình, ví dụ: 3x4, 4x6, 10x15... Có mấy kích cỡ không tròn số nlỗi 35x39.95 (E ko lưu giữ rõ), thi công size không giống kích cỡ chuẩn chỉnh yêu cầu lấy hình mang đi rửa k0 bao giờ vừa ý