Các dạng toán lũy thừa nâng cao lớp 6

Lũy thừa với số nón thoải mái và tự nhiên và những phxay toán

Bài tập Tân oán cải thiện lớp 6: Lũy vượt cùng với số mũ thoải mái và tự nhiên cùng những phxay toán thù bao hàm các dạng bài tập nhân chia lũy quá giúp cho các em học sinh ôn tập với củng rứa những dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán thù lớp 6. Mời các em học viên tìm hiểu thêm cụ thể.

You watching: Các dạng toán lũy thừa nâng cao lớp 6

Quý Khách đã xem: Các dạng toán thù cải thiện về lũy thừa lớp 6

Để một thể điều đình, chia sẻ tay nghề về huấn luyện và đào tạo và học tập những môn học tập lớp 6, vietmac.com.vn mời các thầy cô giáo, các bậc phú huynh với các bạn học sinh truy cập team riêng dành riêng cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất hy vọng nhận thấy sự cỗ vũ của những thầy cô cùng các bạn.

(Để xem được tổng thể lời giải của tài liệu, mời cài đặt tư liệu về)

A. Nhắc lại lý thuyết

1. Lũy quá với số mũ tự nhiên

Lũy quá bậc n của a là tích của n quá số đều nhau, mỗi thừa số bằng a: 


*

(n quá số a) (a không giống 0)

a được Gọi là cơ số; n được Call là số mũ.

2. Nhân nhị lũy vượt thuộc cơ số


*

Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta thân nguyên ổn cơ số và cùng các số nón.

3. Chia hai lũy thừa thuộc cơ số


*

khi phân chia nhị lũy vượt thuộc cơ số (không giống 0), ta không thay đổi cơ số với trừ những số mũ lẫn nhau.

4. Lũy quá của lũy thừa


*

Ví dụ:

*

5. Nhân hai lũy thừa cùng số mũ, khác cơ số


Ví dụ :

6. Chia nhị lũy thừa cùng số mũ, khác cơ số


lấy ví dụ :

7. Một vài quy ước

1n = 1 ví dụ : 12017 = 1

a0 = 1 ví dụ : 20170 = 1

B. Bài tập

các bài luyện tập 1:

a) 4 . 4 . 4 . 4 . 4 c) 2 . 4 . 8 . 8 . 8 . 8
b) 10 . 10 . 10 . 100 d) x . x . x . x

Bài tập 2 : Tính giá trị của các biểu thức sau.

a) a4.a6 b) (a5)7 c) (a3)4 . a9 d) (23)5.(23)4

Bài tân oán 3 : Viết các tích sau bên dưới dạng một lũy quá.

a) 48 . 2trăng tròn ; 912 . 275 . 814 ; 643 . 45 . 162

b) 25đôi mươi . 1254 ; x7 . x4 . x3 ; 36 . 46

Bài toán 4 : Tính giá trị các lũy quá sau :

a) 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 210.

See more: Cách Đuổi Thạch Sùng Ra Khỏi Nhà Đơn Giản / Mẹo Diệt Thạch Sùng

c) 42, 43, 44.

d) 52 , 53 , 54.

Bài tân oán 5 : Viết các thương thơm sau bên dưới dạng một lũy vượt.

a) 49 : 44 ; 178 : 175 ; 210 : 82 ; 1810 : 310 ; 275 : 813

b) 106 : 100 ; 59 : 253 ; 410 : 643 ; 225 : 324 ; 184 : 94

Bài toán 6 : Viết những tổng sau thành một bình phương

a) 13 + 23 b) 13 + 23 + 33 c) 13 + 23 + 33 + 43

Bài tân oán 7 : Tìm x N, biết.

a) 3x . 3 = 243 b) 2x . 162 = 1024 c) 64.4x = 168 d) 2x = 16

Bài tân oán 8 : Thực hiện tại những phép tính sau bằng cách hợp lý và phải chăng.

a) (217 + 172).(915 – 315).(24 – 42)

b) (82017 – 82015) : (82104.8)

c) (13 + 23 + 34 + 45).(13 + 23 + 33 + 43).(38 – 812)

d) (28 + 83) : (25.23)

Bài tân oán 9 : Viết các tác dụng sau dưới dạng một lũy quá.

See more: Hướng Dẫn Những Cách Mở Đĩa Cd Trên Máy Tính Bàn, Cách Mở Khay Đĩa Ổ Đĩa Trên Máy Tính Bàn

a) 1255 : 253

b) 276 : 93

c) 4đôi mươi : 215

d) 24n : 22n

e) 644 . 165 : 420

g) 324 : 86

a) 2x.4 = 128

b) (2x + 1)3 = 125

c) 2x – 26 = 6

d) 64.4x = 45

e) 27.3x = 243

g) 49.7x = 2401

h) 3x = 81

k) 34.3x = 37

n) 3x + 25 = 26.22 + 2.30

Bài tân oán 11 : So sánh

a) 26 với 82 ; 53 với 35 ; 32 với 23 ; 26 với 62

b) A = 2009.2011 cùng B = 20102

c) A = năm ngoái.2017 và B = 2016.2016

d) 20170 với 12017

Bài toán 12 : Cho A = 1 + 21 + 22 + 23 + … + 22007

a) Tính 2A

b) Chứng minh : A = 22008 – 1

Bài toán 13 : Cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37

a) Tính 3A

b) Chứng minc A = (38 – 1) : 2

Bài tân oán 14 : Cho B = 1 + 3 + 32 + … + 32006

a) Tính 3B

b) Chứng minh: A = (32007 – 1) : 2

Bài tân oán 15 : Cho C = 1 + 4 + 42 + 43 + 45 + 46

a) Tính 4C

b) Chứng minh: A = (47 – 1) : 3

Bài Toàn 16 : Tính tổng

a) S = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 22017

b) S = 3 + 32 + 33 + ….+ 32017

c) S = 4 + 42 + 43 + … + 42017

d) S = 5 + 52 + 53 + … + 52017

-------------

Chulặng đề Toán nâng cao lớp 6: Lũy vượt cùng với số nón thoải mái và tự nhiên với những phép toán thù bao hàm định hướng và những dạng bài tập khớp ứng đến từng phần cho những em tìm hiểu thêm củng cố kỉnh khả năng giải Tân oán tương quan đến lũy quá, số nón, chuẩn bị cho các bài bác thi giữa học tập kì 1, cuối học kì 1 lớp 6.