cải thảo•cải trắng nhỏ hoặc nửa củ to•cà rốt nhỏ hoặc 1 củ to," /> cải thảo•cải trắng nhỏ hoặc nửa củ to•cà rốt nhỏ hoặc 1 củ to," />

Các món ăn từ cải thảo

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"cải","thảo">">
cải thảo•cải trắng nhỏ hoặc nửa củ to•cà rốt bé dại hoặc 1 củ lớn