Excel cho vietmac.com.vn 365 Excel mang lại vietmac.com.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong những hàm thống kê, để đếm con số ô đáp ứng nhu cầu một tiêu chí; ví như để đếm tần số một tp nhất định lộ diện trong danh sách khách hàng.

Bạn đang xem: Cách dùng countif

Trong biểu mẫu dễ dàng nhất, COUNTIF đến biết:

=COUNTIF(Bạn mong muốn tìm ngơi nghỉ đâu?, bạn có nhu cầu tìm quý giá nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi rất có thể chứa số, mảng, phạm vi mang tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu biện pháp chọn phạm vi vào một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô như thế nào sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng một số trong những như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một từ bỏ như "táo".

COUNTIF chỉ thực hiện một tiêu chuẩn duy nhất. Thực hiện COUNTIFS nếu bạn muốn dùng những tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng các ví dụ này vào Excel, hãy xào luộc dữ liệu vào bảng dưới rồi dán vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo trong các ô từ A2 tới A5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô chứa đào (giá trị trong A4) trong những ô tự A2 tới A5. Kết quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo (giá trị trong A2) cùng cam (giá trị trong A3) trong các ô từ bỏ A2 cho tới A5. Tác dụng là 3. Bí quyết này áp dụng COUNTIF hai lần để xác minh nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn ứng với cùng 1 biểu thức. Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng 55 vào các ô từ B2 tới B5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 vào các ô từ B2 tới B5. Dấu với (&) sáp nhập toán tử so sánh khác với () và cực hiếm trong B4 để đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Công dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ hơn (

Các vụ việc Chung

Sự cố

Đã xẩy ra lỗi gì

Trả về quý hiếm sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai lúc bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài rộng 255 ký tự.

Để khớp những chuỗi dài ra hơn nữa 255 cam kết tự, hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi nhiều năm khác").

Không trả về tác dụng khi bạn mong đợi bao gồm kết quả.

Đảm bảo bao gồm ghi đối số criteria trong dấu ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp mặt lỗi #VALUE! khi tham chiếu cho tới một trang tính khác.

Lỗi này xẩy ra khi công thức có chứa hàm tham chiếu mang lại ô hoặc phạm vi vào một sổ thao tác làm việc đóng và các ô được xem toán. Để tính năng này hoạt động, sổ thao tác làm việc khác phải được mở.

Những cách thực hành tốt nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không phân minh chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria ko phân biệt chữ hoa/thường. Nói biện pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng cam kết tự đại diện

Có thể sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) với dấu sao (*)—trong criteria. Một vệt chấm hỏi khớp cùng với một ký tự hiếm hoi bất kỳ. Một lốt sao khớp cùng với chuỗi ký kết tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm vết chấm hỏi hay lốt sao thực sự, hãy nhập một vết sóng (~) trước ký tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") vẫn tìm gần như trường hợp gồm "táo" với vần âm cuối cùng có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn ko chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm cực hiếm văn bản, hãy bảo đảm an toàn dữ liệu không chứa khoảng chừng trắng ở đầu, khoảng chừng trắng ở cuối, việc thực hiện không thống nhất vết trích dẫn thẳng với cong hoặc cam kết tự ko in ra. Một trong những trường đúng theo này, COUNTIF có thể trả về cực hiếm không mong mỏi muốn.

Thử thực hiện hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, áp dụng phạm vi gồm tên

COUNTIF cung cấp các phạm vi gồm têntrong bí quyết (chẳng hạn như = COUNTIF( trái cây ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi mang tên có thể nằm trong trang tính hiện tại tại, một trang tính không giống trong cùng sổ thao tác làm việc hoặc tự sổ thao tác khác. Để tham chiếu từ 1 sổ thao tác làm việc khác, sổ làm việc thứ hai này cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không còn đếm những ô dựa trên màu fonts chữ hoặc nền ô. Mặc dù nhiên, Excel hỗ trợ Hàm do tín đồ dùng xác minh (UDF) bằng cách sử dụng các thao tác vietmac.com.vn Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa vào màu font chữ hoặc nền. Đây là ví dụ như về cách bạn cũng có thể Đếm số ô có màu ô cố gắng thể bằng cách sử dụng VBA.

Xem thêm: 30+ Hình Ảnh Anime Dễ Thương Cute Đáng Yêu Chất Nhất Thế Giới


Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.