Cố định dòng, thắt chặt và cố định cột để giúp đỡ bạn theo dõi và quan sát nội dung đúng mực ở đều bảng dữ liệu dài, mà không nhất thiết phải kéo lên. Hay thì vào bảng tính họ hay chọn loại tiêu đề, câu chữ của cột trước tiên để ráng định, mặc dầu kéo tới địa điểm nào thì chúng ta vẫn biết cột này hay hàng này nói về nội dung nào. Ngoại trừ việc cố định 1 cột hay là 1 hàng vào Excel, thì bọn họ cũng hoàn toàn có thể mở rộng lớn thêm nhiều dòng cùng cột mình muốn. Nội dung bài viết sau đây đã hướng dẫn các bạn cách thực hiện Freeze Panes để thắt chặt và cố định cột hoặc mẫu tiêu đề.

Bạn đang xem: Cách freeze trong excel

1. Cách thực hiện Freeze Panes để thắt chặt và cố định cột của trang tính

– thắt chặt và cố định cột thứ nhất của trang tính

Nếu chúng ta chỉ cần cố định và thắt chặt cột thứ nhất của trang tính. Ta chọn thẻ View => Freeze Panes => Freeze First Column.

Như vậy là cột trước tiên của trang tính vẫn được thắt chặt và cố định lại cùng hiện thị dù chúng ta kéo trang tính sang tới đâu đi nữa.

*

– cố định nhiều cột của trang tính

Nếu bạn muốn cố định nhiều hơn 1 cột thì bạn phải đặt nhỏ trỏ con chuột vào ô thứ nhất tại cột tiếp sau của hầu như cột mà bạn cần cố định và thắt chặt (tất cả những cột phía trái của cột mà bạn đặt con trỏ chuột sẽ tiến hành cố định).

Ví dụ nếu bạn cần cố định cột A tới cột C thì chúng ta đặt con trỏ chuột tại vị trí đầu tiên của cột D là D1 như hình dưới.

Sau đó các bạn chọn thẻ View => Freeze Panes => Freeze Panes.

*

Như vậy là tự cột A đến cột C của trang tính sẽ được cố định và thắt chặt lại cùng hiển thị dù chúng ta kéo trang tính cho tới đâu đi nữa.

*

2. Cần sử dụng Freeze Panes để cố định dòng của trang tính

– cố định và thắt chặt dòng trước tiên của trang tính

Nếu các bạn cần cố định 1 dòng trước tiên của trang tính. Chọn thẻ View => Freeze Panes => Freeze vị trí cao nhất Row.

Như vậy là dòng trước tiên của trang tính đã được cố định lại và hiện thị dù chúng ta kéo trang tính thanh lịch tới đâu đi nữa.

*

– thắt chặt và cố định nhiều dòng của trang tính

Nếu các bạn cần thắt chặt và cố định nhiều rộng 1 dòng. Ta đặt nhỏ trỏ loài chuột tại ô đầu tiên của loại dưới các dòng mà bạn cần cố định (tất cả những dòng phía trên dòng đặt nhỏ trỏ loài chuột sẽ những được nắm định).

Ví dụ trường hợp cần cố định và thắt chặt từ cái 1 đến chiếc 10 thì ta đặt bé trỏ loài chuột tại ô thứ nhất của chiếc 11 tức là ô A11 như hình dưới.

Sau đó chọn thẻ View => Freeze Panes => Freeze Panes.

*

Như vậy là từ loại 1 đến cái 10 của trang tính đang được cố định và thắt chặt lại cùng hiển thị dù các bạn kéo trang tính cho tới đâu đi nữa.

*

3. Cần sử dụng Freeze Panes để cố định cả cái và cột của trang tính

Nếu muốn thắt chặt và cố định cả cái và những cột của trang tính.

Đầu tiên bạn cần xác xác định trí đặt bé trỏ chuột. Các dòng trên chiếc đặt bé trỏ chuột sẽ được cố định, những cột phía bên trái cột đặt con trỏ chuột sẽ được cố định.

Ví dụ: Muốn cố định 10 dòng đầu và 3 cột đầu thì ta đặt con trỏ chuột tại ô sản phẩm công nghệ 4 của chiếc 11 (ô thiết bị 11 của cột 4) tức là ô D11 như hình dưới.

Sau đó ta chọn thẻ View => Freeze Panes => Freeze Panes.

*

Như vậy là 10 dòng đầu cùng 4 cột đầu của trang tính vẫn được thắt chặt và cố định lại cùng hiển thị dù bạn kéo trang tính tới đâu đi nữa.

Xem thêm: Vẽ Chân Dung Phong Cách Điệu Chân Dung Ý Tưởng, Hướng Dẫn Cách Điệu Chân Dung Người

*

4. Bỏ cố định dòng cùng cột

Nếu không muốn cố định và thắt chặt hàng cùng cột nữa thì chỉ việc chọn thẻ View => Freeze Panes => Unfreeze Panes.

*

Như vậy nội dung bài viết trên sẽ hướng dẫn chúng ta cách cố định và thắt chặt dòng và cột của trang tính. Chúc các bạn thành công!