Doanh nghiệp nộp báo cáo theo tháng:Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp thuộc loại khủng hoảng cao về thuế (Theo Thông tứ 119/2014/TT-BTC sinh hoạt Điều 5 Khoản 4. Sửa thay đổi khổ sản phẩm hai Điều 27 Thông tứ số 39/2014/TT-BTC)Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa 1-1 tháng muộn nhất là ngày 20 của mon sau.Doanh nghiệp nộp báo cáo theo quý:Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp không có thông báo của thuế về vấn đề doanh nghiệp trực thuộc loại khủng hoảng cao về thuế.Thời hạn nộp report tình hình áp dụng hóa solo quý chậm nhất là 30 ngày của tháng đầu quý sau.

Bạn đang xem: Cách khai báo tình hình sử dụng hóa đơn

Lưu ý:

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý hoặc theo tháng:

Bước 1: Mở phần mềm hỗ trợ kê khai

Đăng nhập vào HTKK → lựa chọn trong mục “Hóa đơn” → lựa chọn mẫu “Báo cáo tình trạng sử dụng hóa 1-1 BC26/AC” → chọn kỳ kê khai: “Tờ khai tháng” đối với doanh nghiệp bắt buộc kê khai nộp thuế theo mon hoặc “Tờ khai quý” so với doanh nghiệp nộp thuế theo quý → lựa chọn kỳ ý muốn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn → Đồng ý.

*
*
*
*
*

Cột “Mã nhiều loại hóa đơn”: Click hình mũi tên trở xuống ở bên phải đặt chọn các loại hóa đơn.

Ví dụ:

Nếu làm report tình hình sử dụng hóa đối kháng GTGT thì chọn “01GTKT”.Nếu làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bán sản phẩm thì lựa chọn “02GTTT”.Cột 2 “Tên một số loại hóa đơn”: phần mềm tự nhảy theo Mã loại hóa đơn.Cột 3 “Ký hiệu mẫu mã hóa đơn”: ứng dụng sẽ tự dancing Mã loại hóa đối kháng nhưng chỉ hiển thị “01GTKT” hoặc “02GTTT” có nghĩa là ký hiệu của mẫu hóa đối kháng GTGT hoặc hóa đơn bán sản phẩm tùy theo tuyển lựa ban đầu. đề xuất điền nốt hậu tố theo như đúng ký hiệu mẫu mã hóa solo của doanh nghiệp, lấy tin tức ở góc phải của hóa 1-1 đầu ra mẫu đầu tiên.

Ví dụ: Hóa đơn GTGT điện tử cùng in theo mẫu lần 1 thì sẽ điền là 01GTKT0/001.

Cột 4 “Ký hiệu hóa đơn”: Điền cam kết hiệu của hóa 1-1 trên hóa 1-1 đầu ra của doanh nghiệp, lấy tin tức ở góc buộc phải của hóa đối kháng dòng lắp thêm 2.Cột 5 “Tổng số”: Phần mềm tự động tổng hợp công dụng (không phải điền).Cột “Số tồn đầu kỳ”:Cột 6 “Từ số”: Điền số hóa đơn chưa lập nhỏ tuổi nhất của kỳ thuế trước.Cột 7 “Đến số”: Điền số hóa đơn lớn nhất trong số hóa đối kháng đã làm thông báo sử dụng hóa đơn.

Ví dụ: công ty A thông tin phát hành với cơ sở thuế 500 số hóa 1-1 thì số hóa đơn sau cuối là 0000500 → điền 0000500 vào cột này.

Cột số 8 với 9 “Số mua/phát hành vào kỳ”:Là số hóa 1-1 GTGT đặt cài mà trong kỳ tính thuế doanh nghiệp đã làm thông báo phát hành hóa đơn, hoặc số hóa đơn bán sản phẩm mà vào kỳ doanh nghiệp đã tải của bỏ ra cục thuế.

Ví dụ: công ty lớn B vào quý này mới đặt thiết lập và làm thông tin phát hành với phòng ban thuế 300 số hóa solo thì điền:

Cột 8: 0000001

Cột 9: 0000300

Nếu trong kỳ doanh nghiệp không xuất bản hóa đối kháng GTGT hoặc không download hóa đơn bán sản phẩm của chi cục thuế thì 2 cột này quăng quật trống.Cột 10, 11, 12 “Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy”: Phần mềm tự động hóa tổng hợp.Cột số 13 “Số lượng hóa đối chọi đã sử dụng”: Điền số lượng hóa đối kháng đã xuất ra, không bao hàm các số vẫn xóa bỏ, mất, bỏ trong kỳ.

Cột 13 = Số hóa đối kháng sử dụng ở đầu cuối trong kỳ – Số hóa 1-1 sử dụng trước tiên trong kỳ + 1 – Số hóa đơn xóa bỏ, mất, hủy. 

Cột 15 “Số Xóa bỏ”: Số hóa đối kháng đã lập nhưng bởi sai sót bắt buộc phải xóa bỏ (phải điền không thiếu thốn tất cả các số hóa đối chọi xóa bỏ).Cột 17 “Số Mất”: Số hóa đối chọi đã lập cơ mà bị mất.Cột 19 “Số Hủy”: hồ hết hóa đơn chưa từng sử dụng (lập) buộc phải hủy theo hình thức do Hoá 1-1 đặt in bị in sai, in trùng, in thừa cần được hủy trước khi thanh lý đúng theo đồng để in hoá đơn, công ty giải thể, phân chia tách, sáp nhập, … không thường xuyên sử dụng hóa đơn. Phải ra đời hội đồng hủy, có quyết định hủy và đề xuất thông báo hiệu quả hủy với cơ sở thuế.Chú ý: khi đưa những số hóa solo xóa bỏ, mất hoặc bỏ vào ứng dụng HTKK buộc phải gõ đủ 7 chữ số của 1 số hóa đối kháng và thực hiện dấu chấm phẩy “;” để chia cách giữa các số, không áp dụng dấu cách.Cột 14, 16, 18 “Số lượng”: Phần mềm auto tổng hòa hợp từ các số hóa đơn được điền vào những cột 15, 17, 19.Cột 20, 21, 22 ” Tồn cuối kỳ”: Phần mềm auto tổng thích hợp (không phải điền).Người thay mặt đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp: Nhập tên Giám đốcNgười lập biểu: Nhập tên bạn lập biểuNgày lập báo cáo: mặc định là ngày hiện tại tại, hoàn toàn có thể sửa nhưng mà không được lớn hơn ngày hiện tại tại.

Bước 3: chọn “Ghi”, nếu bao gồm lỗi phần mềm sẽ tự động hóa thông báo.

Xem thêm: Cài Đặt Mouse And Keyboard Recorder V3, Mouse And Keyboard Recorder Help Document

Bước 4: ví như thành công, chọn “Kết xuất XML” để kết xuất báo cáo nộp cho cơ quan liêu Thuế.

Đại lý thuế Việt An cung ứng dịch vụ Kê toán thuế trọn gói, quý khách hàng hàng mong muốn vui lòng tương tác với cửa hàng chúng tôi để được cung cấp tốt nhất!