Cách lập sơ đồ tư duy

Làm chũm như thế nào nhằm chúng ta có thể kết nối các phát minh, mô tả những mối quan hệ giữa những phần với nhau, với không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ vật bốn duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ gia dụng tứ duy cân xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bắt đầu nhằm tạo nên một sơ thứ tư duy.

Cuối thuộc, các chọn lựa xây dựng mà lại chúng ta lựa chọn đề nghị nhờ vào vào biết tin bạn có nhu cầu tưởng tượng cùng mục đích của sơ thứ bốn duy của người tiêu dùng.

Điều quan trọng đặc biệt tuyệt nhất là, hãy nghĩ về về khán giả của người tiêu dùng lúc tạo ra sơ trang bị bốn duy:

Họ cần thông tin gì để gọi sơ thứ tứ duy của bạn?Nó cần phải chi tiết tới cả nào?Quý Khách có thể làm cái gi nhằm sơ đồ tứ duy của người tiêu dùng hấp dẫn hơn?