Chu vi hình tứ giác là giữa những kiến thức toán học mà chúng ta học sinh phải nắm vững. Cùng ôn lại qua bài viết này nhé!


Ở công tác tiểu học, những em học viên sẽ bước đầu được làm quen với một vài dạng toán hình học dễ dàng như cách tính chu vi và mặc tích. Trong bài viết này vietmac.com.vn để giúp các em ôn lại định hướng về chu vi hình tứ giác và một trong những dạng bài xích tập liên quan.

Bạn đang xem: Cách tính chu vi hình tứ giác

Cách tính chu vi hình tứ giác

Định nghĩa hình tứ giác:

Hình tứ giác là 1 trong đa giác bao gồm 4 cạnh, 4 đỉnh. Tứ giác rất có thể là tứ giác đơn (không bao gồm cặp cạnh đối nào giảm nhau) hoặc tứ giác kép (có nhị cặp cạnh đối giảm nhau). Tổng các góc của tứ giác là 360 độ.

Chu vi hình tứ giác thực chất là tổng độ dài của những cạnh tạo nên hình đó. Phương pháp chung lúc tính chu vi hình tứ giác đó là tìm tổng của toàn bộ các cạnh chế tạo nên.

Công thức tính chu vi hình tứ giác:

P = a + b + c + d (đvt)

Trong đó: a, b, c, d thứu tự là độ dài các cạnh của tứ giác, phường là chu vi

Ví dụ: đến tứ giác BDCE có những cạnh là BD = 2, DC = 3, CE = 4, EB = 5. Yêu cầu tính chu vi tứ giác BDCE, đơn vị chức năng đo cm.

Giải:

Áp dụng công thức tính chu vi, ta có:

P = 2 + 3 + 4 + 5 = 14 (cm)

Tuy nhiên so với mỗi hình cũng trở nên có cách tính chu vi riêng.

Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông, nhì cạnh đối nhau sẽ bằng nhau, cạnh ngắn call là chiều rộng, 2 cạnh còn sót lại gọi là chiều dài.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

C = (a + b) x 2 (đvt)

Trong đó: a là chiều dài, b là chiều rộng, C là chu vi.

Ví dụ: cho 1 hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều nhiều năm cạnh AB = 6cm cùng chiều lâu năm cạnh BD = 2 cm. Yêu cầu: Tính chu vi của hình chữ nhật ABCD?

Giải:

Ta tất cả AB = a = 6 centimet và BD = b = 2cm.

Áp dụng cách làm tính chu vi hình chữ nhật, ta có:

C = (a + b) x 2 = (6 + 2) x 2= 16 (cm)

Hình vuông là tứ giác bao gồm 4 cạnh bởi nhau, 2 cạnh đối song song và bằng nhau, những đường chéo cánh bằng nhau và vuông góc tại trung điểm.

Công thức tính chu vi hình vuông

P = a + a + a + a = 4 x a (đvt)

Trong đó: a là độ dài những cạnh của hình vuông, p. Là chu vi

Ví dụ: Cho hình vuông vắn ABCD có cạnh AB = 8 cm. Yêu mong tính chu vi hình vuông ABCD?

Giải:

Ta có: AB = BC = CD = domain authority = 8Áp dụng công thức tính chu vi hình vuông, ta có:

P = 4 x 8 = 36 (cm)

Hình thang là tứ giác có tối thiểu 2 cạnh đối tuy nhiên song

Công thức tính chu vi hình thang

P = a + b + c + d (đvt)

Các dạng việc thông dụng vềchu vi hình tứ giác

Dạng 1: Tính chu vi tứ giác có các cạnh sau:

5dm, 3dm, 6dm, 4dm3cm, 5cm, 4cm, 3,5cm

Giải:

Áp dụng phương pháp tính chu vi ta có:

P = 5 + 3 + 6 + 4 = 18dmP = 3 + 5 + 4 + 3,5 = 15,5cm

Dạng 2: Hình tứ giác MNPQ bao gồm chu vi 52cm, biết tổng độ lâu năm hai cạnh MN và NP bằng 21cm. Tìm tổng độ dài của nhị cạnh PQ cùng QM

Giải:

Ta tất cả chu vi tứ giác MNPQ: p. = MN + NP + PQ + QM = 52

MN + NP = 21 ⇒P = 21 + (PQ + QM) = 45 (cm)

Tổng độ nhiều năm của nhị cạnh PQ với QM là: PQ + QM = 52 - 21 = 31

Đáp số: 31cm

Dạng 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều nhiều năm là 24m và chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Một hình vuông có độ dài những cạnh bằng 50% chiều nhiều năm của hình chữ nhật. Tính chu vi và mặc tích của hình chữ nhật và hình vuông?

Giải:

Chiều rộng hình chữ nhật là: 24 x 13 = 8 (cm)

Cạnh của hình vuông là: 24 x 12 = 12 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là: C = (24 + 8) x 2 = 64 (cm)

Chu vi hình vuông bằng: phường = 4 x 12 = 48 (cm)

Đáp số: C = 64 (cm), p = 48 (cm)

Dạng 4: Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều nhiều năm hình chữ nhật vội mấy lần chiều rộng?

Giải:

Gọi a, b theo lần lượt là chiều dài cùng chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Ta có:

C = (a + b) x 2

⇔6b =(a + b) x 2

⇔6b2= a + b

⇔6b2- b = a

⇔6b2-2b2= a ⇒a = 4b

Vậy chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Xem thêm: Thân Thế Và Sự Nghiệp Của Võ Văn Thưởng Cháu Võ Văn Kiệt Thủ Tướng

Trên đấy là cách tính chu vi hình tứ giác và các dạng bài xích tập thông dụng. Mong muốn qua nội dung bài viết các em hoàn toàn có thể ứng dụng vào quy trình học tập.