Như các em vẫn biết, nguyên tử được cấu trúc bởi những hạt proton, notron và electron (e). Vào đó, những electron của nguyên tử các nguyên tố được bố trí và phân lớp theo chiều tăng của năng lượng theo sản phẩm tự s, p, d, f.

Bạn đang xem: Cấu hình electron nguyên tử


Vậy cấu hình electron nguyên tử là gì? giải pháp viết cấu hình electron nguyên tử ra sao? lớp electron kế bên cùng của nguyên tử có điểm lưu ý gì và cấu hình electron của 20 nguyên tố đầu như vậy nào? bọn họ hãy cùng khám phá qua nội dung bài viết dưới đây.


I. Thiết bị tự những mức tích điện trong nguyên tử

- những electron trong nguyên tử ở tinh thần cơ bản lần lượt chiếm các mức tích điện từ thấp mang lại cao.

- Từ trong ra ngoài, mức tích điện của những lớp tăng theo sản phẩm tự từ là 1 đến 7 và năng lượng của phân lớp theo thiết bị tự s, p, d, f.

*

Hình 1.10 sơ thứ phân bố tích điện ở những lớp và những phân lớp

- Khi điện tích hạt nhân tăng, bao gồm sự chèn mức năng lượng nên mức tích điện 4s thấp rộng 3d.

- sản phẩm tự thu xếp mức tích điện (phân mức năn lượng): 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s...

- sản phẩm tự các lớp electron: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 3f 4s 4p 4 chiều 4f...

II. Cấu hình Electron nguyên tử

1. Thông số kỹ thuật Electron nguyên tử

- thông số kỹ thuật electron nguyên tử biểu diễn sự phân bổ electron trên những phân lớp thuộc những lớp không giống nhau.

Quy ước bí quyết viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử:

- Số trang bị tự lớp electron được ghi bằng chữ số (1, 2, 3,...)

- Phân lớp được ghi bằng những chữ mẫu thường (s, p, d, f).

- Số electron vào một phân lớp được ghi ngay số ở phía bên trên bên phải của phân lớp (s2,p5,...)

Cách viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử bao gồm các bước:

- cách 1: Xác định số electron của nguyên tử.

- cách 2: các electron được phân bố lần lượt vào những phân lớp theo chiều tăng của năng lượng trong nguyên tử (1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s...) cùng tuân theo luật lệ sau:

 Phân lớp s chứa về tối đa 2 electron; Phân lớp p. Chứa tối đa 6 electron; Phân lớp d chứa về tối đa 10 electron; Phân lớp f chứa về tối đa 14 electron.

- bước 3: Viết thông số kỹ thuật electron trình diễn sự phân bổ electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.

 Một số để ý khi viết cấu hình electron:

- Cần xác định đúng số e của nguyên tử tuyệt ion (số electron(e) = số proton(p) = Z).

- nạm vững các nguyên lí với quy tắc, kí hiệu của lớp và phân lớp.

- quy tắc bão hòa và buôn bán bão hòa trên d và f: cấu hình e bền khi những e điền vào phân lớp d với f đạt bão hòa (d, f) hoặc cung cấp bão hòa (d, f).

* Ví dụ: Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử của những nguyên tố sau:

° Nguyên tử Hidro bao gồm Z = 1, gồm 1e ⇒ cấu hình electron của nguyên tử H là: 1s1

° Nguyên tử Heli có Z = 2, bao gồm 2e ⇒ thông số kỹ thuật electron của nguyên tử H là: 1s2 đã bão hòa.

° Nguyên tử Liti bao gồm Z = 3, tất cả 3e ⇒ thông số kỹ thuật electron của nguyên tử H là: 1s22s1 

° Nguyên tử Neon tất cả Z = 10, có 10e ⇒ cấu hình electron của nguyên tử Ne là: 1s22s22p6

° Nguyên tử Clo tất cả Z = 17, tất cả 17e ⇒ cấu hình electron của nguyên tử Cl là: 1s22s22p63s23p5

 - thông số kỹ thuật electron viết gọn gàng của Clo: 3s23p5

 - Electron ở đầu cuối của Clo điền vào phân lớp p ⇒ Clo là thành phần p.

 - là ký kết hiệu thông số kỹ thuật e của nguyên tử Neon, là khí hiếm sớm nhất đứng trước Clo.

° Nguyên tử fe Fe bao gồm Z = 26, tất cả 26e ⇒ cấu hình electron của nguyên tử fe là: 1s22s22p63s23p64s23d6

 - thông số kỹ thuật electron viết gọn gàng của Fe: 3d64s2

 - Electron ở đầu cuối của sắt điền vào phân lớp d ⇒ fe (Fe) là yếu tắc d.

• Cách xác định nguyên tố s, p, d, f:

 - yếu tắc s: tất cả electron sau cuối điền vào phân lớp s

 - yếu tắc p: bao gồm electron sau cuối điền vào phân lớp p

 - nhân tố d: tất cả electron cuối cùng điền vào phân lớp d

 - nhân tố f: có electron ở đầu cuối điền vào phân lớp f

* để ý trường hợp đặc biệt: các nguyên tố có cấu hình nguyên tử phân phối bão hòa:

 - Cr (Z = 24) 1s22s22p63s23p63d44s2 đưa thành 1s22s22p63s23p63d54s1.

 - Cu (Z = 29) 1s22s22p63s23p63d94s2 chuyển thành 1s22s22p63s23p63d104s1.

2. Cấu hình electron nguyên tử của đôi mươi nguyên tố đầu

 Z Tên nguyên tố Ký hiệu hóa họcSố lớp electronCấu hình e

Lớp K

(n=1)

Lớp L

(n=2)

Lớp M

(n=3)

Lớp N

(n=4)

1 Hidro H 1    1s1
2 Heli He 2     1s2
3 Liti Li 2 1   1s22s1
4 Beri Be 2 2   1s22s2
5 Bo B 2 3   1s22s22p1
6 Cacbon C 2 4   1s22s22p2
7 Nitơ N 2 5   1s22s22p3
8 Oxi O 2 6   1s22s22p4
9 Flo F 2 7   1s22s22p5
10 Neon Ne 2  8   1s22s22p6
11 Natri Na 2 8 1  1s22s22p63s1
12 Magie Mg 2 8 2  1s22s22p63s2
13 Nhôm Al 2 8 3  1s22s22p63s23p1
14 Silic Si 2 8 4  1s22s22p63s23p2
15 Photpho P 2 8 5  1s22s22p63s23p3
16 Lưu huỳnh S 2 8 6  1s22s22p63s23p4
17 Clo Cl 2 8 7  1s22s22p63s23p5
18 Agon Ar 2 8 8  1s22s22p63s23p6
19 Kali Ka 2 8 8 1 1s22s22p63s23p64s1 
20 Canxi Ca 2 8 8 2 1s22s22p63s23p64s2

3. Đặc điểm của electron phần ngoài cùng của nguyên tử

- Đối cùng với nguyên tử của tất cả các nguyên tố, lớp electron ngoại trừ cùng có không ít nhất là 8 electron.

- những nguyên tử gồm 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng với nguyên tử heli không gia nhập vào các phản ứng há học tập ( trừ 1 số đk đặc biệt) ví thông số kỹ thuật electron của những nguyên tử này hết sức bền. Đó là các nguyên tố khí thi thoảng chỉ tất cả một nguyên tử.

- các nguyên tử gồm 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng dễ dàng NHƯỜNG electron là nguyên tử của những nguyên tố kim loại (trừ H, He, B).

- các nguyên tử có 5, 6, 7 electron ở phần bên ngoài cùng dễ NHẬN electron thường xuyên là nguyên tử của yếu tố phi kim.

- những nguyên tử gồm 4 electron không tính cùng có thể là nguyên tử của nguyên tố sắt kẽm kim loại hoặc phi kim.

⇒ Như vậy, lớp electron xung quanh cùng quyết định đặc điểm hóa học tập của một nguyên tố, và lúc biết cấu hình electron của nguyên tử có thể dự đoán được một số loại nguyên tố.

III. Bài tập về thông số kỹ thuật electron nguyên tử

* bài xích 1 trang 27 SGK Hóa 10: Nguyên tử gồm Z = 11 thuộc một số loại nguyên tố:

A. S. B. P C. D. D. F.

Chọn lời giải đúng.

° giải mã bài 1 trang 27 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: A. S.

- Ta thấy, nguyên tố gồm Z = 11 ⇒ thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s1 ⇒ e cuối cùng xếp vào phân lớp s phải thuộc yếu tắc s.

* bài 2 trang 27 SGK Hóa 10: Cấu hình electron nguyên tử nào dưới đây của lưu hoàng (Z = 16):

 A. 1s22s22p53s23p5

 B. 1s22s22p63s23p6

 C. 1s22s22p63s23p4

 D. 1s22s22p63s23p3

 Chọn câu trả lời đúng.

° Lời giải bài 2 trang 27 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: C : 1s22s22p63s23p4 bao gồm Z = 16.

* bài 3 trang 28 SGK Hóa 10: Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1. Vậy:

A. Lớp đầu tiên (Lớp K) có 2 electron.

B. Lớp lắp thêm hai (Lớp L) gồm 8 electron.

C. Lớp thứ ba (Lớp M) gồm 3 electron.

D. Lớp ngoài cùng có một electron.

Tìm câu sai.

° Lời giải bài 3 trang 28 SGK Hóa 10:

- Đáp án sai: D.Lớp bên cạnh cùng có 1 electron;

- lớp bên ngoài cùng nguyên tử nhôm là 3s23p1 có 3 electron.

* bài 4 trang 28 SGK Hóa 10: Tổng số phân tử proton, notron với electron trong nguyên tử của một yếu tố là 13.

a) khẳng định nguyên tử khối.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

(Cho biết: những nguyên tố bao gồm số hiệu nguyên đàng hoàng 2 cho 82 vào bảng tuần hoàn thì

)

° Lời giải bài 4 trang 28 SGK Hóa 10:

a) gọi tổng số hạt proton, tổng số hạt notron, tổng số phân tử electron thứu tự là Z, N, E.

- Ta bao gồm N + Z + E = 13 vì chưng Z = E yêu cầu 2Z + N = 13 (*)

- còn mặt khác từ yếu tố số 2 mang đến nguyên tố 82 vào bảng tuần trả thì:

⇒ Z ≤ N ≤ 1,5Z; trường đoản cú (*) có N=13-2Z

⇒ Z ≤ 13-2Z ≤ 3,5Z

⇒ 3Z ≤ 13 ≤ 3,5Z ⇒ 3,7 ≤ Z ≤ 4,3

- bởi vì Z nguyên dương hãy chọn Z = 4 ⇒ N = 13 – 2Z = 13 - 8 = 5. Vậy nguyên tử khối (A) của yếu tố là: A = Z + N = 4 + 5 = 9.

b) Z = 4, có 4 electron, phải có thông số kỹ thuật electron là: 1s22s2.

Xem thêm: Bảng Màu Mắt Hàn Quốc Giá Rẻ, Xinh Như Gái Hàn Với Top 9 Loại Phấn Mắt Hàn Quốc

* bài 5 trang 28 SGK Hóa 10: Có bao nhiêu electron ở lớp bên ngoài cùng trong nguyên tử của những nguyên tố bao gồm số hiệu nguyên tử lầnl ượt bởi 3, 6, 9, 18?

° Lời giải bài bác 5 trang 28 SGK Hóa 10:

Số electron phần ngoài cùng vào nguyên tử của các nguyên tố bao gồm số hiệu nguyên tử bởi 3, 6, 9, 18 theo lần lượt là 1, 4, 7, 8. Do những nguyên tử có thông số kỹ thuật electron như sau:

 Z = 3: 1s22s1 ;

 Z = 6 : 1s22s22p2;

 Z = 9: 1s22s22p5 ;

 Z = 18: 1s22s22p63s23p6.

* bài 6 trang 28 SGK Hóa 10: Viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử những cặp nguyên tố cơ mà hạt nhân nguyên tử tất cả số proton là: