Đh Khoa Học tự nhiên và thoải mái Hcm - Văn Chí Nam, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đặng Nguyễn Đức Tiến - triết lý - bài xích tập, thực hành
*

*

*

*

*

homework 2_cài đặt giải mã sắp xếp selection sort, heap sort để thu xếp một mảng số nguyên theo_thứ trường đoản cú tăng dần.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học tập

Môn học tập nhằm cung cấp cho sinh viên năng lực sử dụng các cấu trúc dữ liệu nền tảng. Môn học tập cũng chỉ dẫn sinh viên hiểu, so sánh và reviews được những giải thuật thao tác làm việc với các cấu tạo dữ liệu đó.Ôn lại về lập trình, các kiểu tài liệu trong C/C++, đặc trưng là cấu trúc và con trỏ.Giới thiệu về độ phức tạp giám sát và đệ qui.Các cấu trúc dữ liệu cùng sự phân tích chúng: danh sách; ông chồng và hàng; cây, cây nhị phân, cây nhị phân tra cứu kiếm, AVL và đa phân; heap; giải mã sắp xếp; bảng băm; với đồ thị.

Bạn đang xem: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật pdf

hiệu quả cần dành được

Phân tích giải mã L.O.1.1 – Định nghĩa được những khái niệm độ phức hợp và độ phức hợp trong những trường hợp “tốt nhất”, “xấu nhất”, cùng “trung bình”.L.O.1.2 – so với được những giải thuật và sử dụng được ký hiệu “Big O” để ghi ra độ phức hợp của giải thuật cấu thành trường đoản cú các cấu tạo điều khiển: tuần tự, rẽ nhánh và lặp.L.O.1.3 – Liệt kê được, mang lại được ví dụ và đối chiếu được những lớp độ phức tạp, như, hằng số, log, tuyến tính, etc.L.O.1.4 – thừa nhận thức được sự cân đối giữa bộ nhớ và thời hạn trong giải thuật.L.O.1.5 – thể hiện được những chiến lược xây dựng giải thuật và xử lý bài toán.Sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách, chồng và hàngL.O.2.1 – vạc họa được bởi hình hình ảnh cho: (a) danh sách hiện thực bởi mảng và bằng link (con trỏ); (b) đến chồng; cùng (c) cho hàng đợi và hàng hóng vòng (mức logic).L.O.2.2 – Viết được bởi mã giả mô tả kết cấu lưu trữ cho: (a) list hiện thực bằng mảng và bởi liên kết; (b) đến chồng; và (c) mang đến hàng ngóng và hàng hóng vòng (mức logic).L.O.2.3 – Liệt kê được các phương thức quan trọng cho từng kết cấu như danh sách, ck và mặt hàng đợi; cũng như mô tả được chúng bởi mã đưa (mức logic).L.O.2.4 – lúc này được các cấu tạo danh sách, ông xã và sản phẩm đợi bởi C/C++ (mức physics)L.O.2.5 – thực hiện được danh sách, chồng, cùng hàng để giải quyết và xử lý bài toán thực, cũng như để ý đến chọn lựa hình dạng hiện thực về tối ưu.L.O.2.6 – so sánh được và làm cho thí nghiệm reviews các thủ tục đã hổ trợ mang đến các cấu tạo danh sánh, chồng, cùng hàng.Sử dụng cấu trúc câyL.O.3.1 – vạc họa được bởi hình ảnh cho các cây tiêu biểu, như, cây nhị phân, cây nhị phân đầy đủ, cây nhị phân cân nặng bằng, cây AVL, cây đa phân, v.v. (mức logic).L.O.3.2 – Viết được bởi mã giả mô tả cấu tạo lưu trữ cho các loại cây (mức logic)L.O.3.3 – Liệt kê được các phương thức cần thiết cho mang đến các kết cấu cây; tương tự như mô tả được chúng bằng mã giả (mức logic).L.O.3.4 – chỉ ra được và đến ví dụ minh họa về tầm quan trọng của tính cân đối trong cây.L.O.3.5 – chỉ ra được cùng vẽ hình minh họa về toàn bộ các trường mất thăng bằng trong cây AVL và cây B, tương tự như thực hiện từng bước để tái cân bằng chúng trên hình mẫu vẽ (mức logic).L.O.3.6 – thực tại được các kết cấu cây nhị phân cùng cây AVL bằng C/C++L.O.3.7 – sử dụng được cây nhị phân cùng cây AVL để giải quyết và xử lý bài toán thực, nhất là liên quan mang lại tìm kiếm.L.O.3.8 – phân tích được và có tác dụng thực nghiệm reviews được các phương thức sẽ hổ trợ mang lại các cấu tạo cây nhị phân với cây AVL.Sử dụng HeapL.O.4.1 – chỉ ra rằng được những ứng dụng cần mang lại HeapL.O.4.2 – phác họa được bởi hình ảnh cho cấu tạo Heap và nêu ra sự liên quan đến lưu trữ ở dạng mảng.L.O.4.3 – Liệt kê được những phương thức cần thiết cho cho cấu trúc heap; cũng tương tự mô tả được chúng bởi mã trả (mức logic).L.O.4.4 – tổng quát được bằng hình hình ảnh các cách thức để đảm bảo tính chất của kết cấu Heap khi gửi vào hay lấy ra phần tử trong heap (mức logic).L.O.4.5 – thực tại được kết cấu heap bởi C/C++.L.O.4.6 – phân tích được và làm cho thực nghiệm đánh giá được các phương thức đã hổ trợ cho cấu tạo Heap.Sử dụng bảng băm L.O.5.1 – Vẽ được hình minh họa một bảng băm cùng với tư tưởng về khóa, va độ và xử lý đụng độ.L.O.5.2 – biểu hiện được bằng mã mang và mang lại ví dụ minh họa cho những hàm băm cơ bản.L.O.5.3 – trình bày được bởi mã giả và đến ví dụ minh họa cho các phương thức xử lý đụng độ.L.O.5.4 – hiện thực được kết cấu bảng băm bằng C/C++.L.O.5.5 – so với được và làm thực nghiệm review được những phương thức vẫn hổ trợ cho cấu trúc bảng băm.Phát triển những giải thuật chuẩn bị xếpL.O.6.1 – Minh họa được bởi hình vẽ từng bước buổi giao lưu của các lời giải sắp xếp.L.O.6.2 – mô tả được bởi mã giả cho những giải thuật sắp xếp. L.O.6.3 – hiện thực được các giải thuật sắp xếp bằng C/C++ .L.O.6.4 – đối chiếu được và làm cho thực nghiệm reviews các giải thuật sắp xếp.L.O.6.5 – thực hiện được lời giải sắp xếp trong việc thực.Hiểu biết cơ phiên bản về trang bị thịL.O.7.1 – phạt họa được bởi hình ảnh cho những khái niệm như đồ vật thị liên thông và không liên thông, đồ vật thị được bố trí theo hướng và không hướng, chu trình, v.v.L.O.7.2 – Vẽ được hình minh họa cùng mô tả kết cấu lưu trữ cho đồ thị ở các dạng ma trận kề và danh sách kề bởi mã mang (mức logic).L.O.7.3 – Liệt kê được những phương thức quan trọng cho mang đến các cấu tạo đồ thị; cũng giống như mô tả được chúng bởi mã trả (mức logic).L.O.7.4 – Minh họa được bằng hình hình ảnh các phương pháp duyệt vật thị cơ bản (depth first và bread-first).L.O.7.5 – thực tại được kết cấu lưu trữ trang bị thì bằng C/C++.L.O.7.6 – lúc này được các phương pháp duyệt nói trên bằng C/C++ và áp dụng chúng giải quyết bài toán thực.L.O.7.7 – Minh họa bởi hình vẽ từng bước buổi giao lưu của các giải thuật tìm đường ngắn nhất bằng Dijktra và giải thuật tìm cây phủ tối tiểu bằng lời giải Prim.Sử dụng đệ quyL.O.8.1 – diễn tả được các thành phần cơ phiên bản của một lời giải đệ quy.L.O.8.2 – Vẽ được cây tế bào tả những lần hotline hàm cùng giá trị của các tham số được truyền vào những hàm đó.L.O.8.3 – cho được lấy một ví dụ về một hàm hotline đệ quy viết bởi C/C++.L.O.8.4 – phát triển được giải mã đệ quy cho các phương thức quan trọng của những cấu trúc: danh sách, cây, heap, tra cứu kiếm trên cây cùng tìm tìm nhị phân, và đồ thị.L.O.8.5 – làm được thử nghiệm để so sánh cách tiếp cận đệ quy và bí quyết lặp.L.O.8.6 – cho được ví dụ minh họa sự tương quan giữa Backtracking cùng đệ quy.

Tài liệu xem thêm

Sách, Giáo trình chính:<1>. “Data Structures: a Pseudocode Approach with C++”, R.F.Gilberg và B.A. Forouzan, Thomson Learning Inc., 2001.Sách tham khảo:<1> “Data Structures và Algorithms in C++”, A. Drozdek, Thomson Learning Inc., 2005.<2> “C/C++: How lớn Program”, 7th Ed. – Paul Deitel and Harvey Deitel, Prentice Hall, 2012.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Gói Cước 4G Viettel Sim Học Sinh, Sinh Viên 2021

<3> Internet.<4> Minh họa cấu trúc dữ liệu với giải thuật