Dấu xấp xỉ trong word 2010

Ký Hiệu So Sánh ❤️️ Bảng ký hiệu dấu phệ bé xíu bằng ≤ ≥ cam kết hiệu vệt tương tự ≃ cam kết hiệu dấu xấp xỉ… bởi kí từ bỏ quánh biệt ✅ COPY và DÁN