Trắc nghiệm toán cao cấp c1

... NAMHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: TOÁN CAO CẤP A1 Ban hành dĩ nhiên Quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu ... suy rộng3PHẦN BDÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐTVT VÀ CNTT THỜI GIAN : 1trăng tròn phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu một số loại 1, một câu nhiều loại 2, một câu các loại 3 cùng một câu loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM ... ký kết ngày /04/2006 PHẦN ADÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu nhiều loại 1, một câu một số loại 2, một câu loại 3 với một câu một số loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM...


You watching: Trắc nghiệm toán cao cấp c1

*

*

*See more: Ý Nghĩa Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu, Nguồn Gốc,

... A = 3. Tính tích Giải. 1. Vì A là ma trận vuông cấp 2 buộc phải để tích AX với XA xác định thì X cũng làma trận cấp 2. Giả sử X = ; a, b, c, d ∈ R, Khi đó2những bài tập toán cao cấp Bùi Thành Trung ... (1+x) Giải: Ta dạng vô định 1 và (1+x) = e Ở số nón của lũy quá ta vừa nhận được dạng vô định 0/0. Áp dụng quy tắcLôpichảy ta thu được = = = = = 2ví dụ như 6. Tính (tanx) Giải: Ta dạng ... riêng rẽ cấp cao: Các đạo hàm riêng rẽ f’x, f’y là các đạo hàm riêng biệt cấp 1 của hàm số f(x,y), cáchàm số này cũng chính là các hàm nhị biến đổi. Xét những đạo hàm riêng rẽ của chúng (f’x)’x ,36các bài luyện tập toán cao...
*

*See more: Cách Để Trở Nên Lạnh Lùng (Kèm Ảnh), Cách Để Trở Nên Lạnh Lùng, Bí Ẩn

... Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 ( DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD ) THỜI GIAN : 1trăng tròn phút MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu các loại 1, một câu nhiều loại 2, một ... D:001yxyx. 6 .Giải pmùi hương trình vi phân 23xy y x e   . 7. Giải phương trình vi phân cosxy y x e  . 8. Giải pmùi hương trình vi phân 37 12xy y y xe    . 9. Giải pmùi hương ... Giải pmùi hương trình vi phân sau: 22 3y y y x    . 1 Häc viÖn c«ng nghÖ b­u chÝnh viÔn th«ng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ...