*

*

Lý thuyết Địa Lí 11 bài 4. Thực hành: mày mò những cơ hội và thách thức của trái đất hóa so với các nước vẫn phát triển


Bài 4. Thực hành. Khám phá những thời cơ và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước sẽ phát triển

I. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

- Sau bài thực hành, học viên hiểu được những thời cơ và thách thức của thế giới hóa so với các nước vẫn phát triển.

Bạn đang xem: Địa 11 bài 4

II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tự do hóa yêu mến mại

- Cơ hội: mở rộng thị phần → sản phát xuất triển.

- Thách thức: cạnh tranh thị trường cho các nước phạt triển.

2. Bí quyết mạng kỹ thuật công nghệ

- Cơ hội: chuyển dời cơ cấu tài chính theo phía tiến bộ; sinh ra và cách tân và phát triển nền kinh tế tài chính tri thức.

- Thách thức: nguy hại tụt hậu xa rộng về trình độ cách tân và phát triển kinh tế.

3. Sự áp để lối sống, văn hóa truyền thống của các siêu cường

- Cơ hội: tiếp thu những tinh hoa của văn hóa nhân loại.

- Thách thức: quý giá đạo đức bị hình ảnh hưởng; độc hại xã hội; đánh mất bản sắc dân tộc.

4. đưa giao công nghệ vì lợi nhuận

- Cơ hội: mừng đón đầu tư, công nghệ, hiện đại hóa cửa hàng vật chất kỹ thuật.

- Thách thức: trở thành kho bãi thải công nghệ lạc hậu cho những nước phân phát triển.

5. Toàn cầu hóa vào công nghệ

- Cơ hội: đi tắt, đón đầu, tự đó rất có thể đuổi kịp với vượt những nước phát triển.

- Thách thức: gia tăng mau lẹ nợ nước ngoài, nguy cơ tụt hậu.

6. Bàn giao mọi thành tựu của nhân loại

- Cơ hội: liên quan nền kinh tế tài chính phát triển với tốc độ nhanh hơn, hòa nhập gấp rút vào nền tài chính thế giới.

- Thách thức: sự đối đầu trở đề xuất quyết liệt, nguy cơ tiềm ẩn bị hòa tan.

7. Sự đa phương hóa, phong phú và đa dạng hóa tình dục quốc tế

- Cơ hội: tận dụng tối đa tiềm năng cầm mạnh trái đất để phát triển tài chính đất nước.

- Thách thức: chảy máu chất xám, gia tăng tốc độ hết sạch tài nguyên.

→ tóm lại chung

- Cơ hội:

+ khắc phục những khó khăn, tiêu giảm về vốn, đại lý vật chất kỹ thuật, công nghệ.

+ Tận dụng những tiềm năng của thế giới để cải tiến và phát triển nền tài chính - thôn hội khu đất nước.

+ tăng thêm tốc độ vạc triển.

Xem thêm: Review Mu88 – nhà cái uy tín, lượng người dùng khủng

- Thách thức: chịu sự tuyên chiến đối đầu quyết liệt hơn; chịu nhiều rủi ro, đại bại thiệt, tụt hậu, nợ, ô nhiễm… thậm chí tác động đến độc lập, độc lập đất nước.