*Bạn đang xem: Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng

bên dưới trăng, mẫu sông trôi khôn xiết dịu dàng. Như dải lụa kim cương xuôi về phương Đông. Gành Hào ơi! Nửa đêm ai hát lên câu hoài lang. Vầng trăng nghiêng xuống bên trên vạt rừng tràm. Xề u xế u liu phạn. Dây tơ bầy kìm buông thiết tha. Xề u xế u liu phạn. Đưa cung bầy về bên trên bến xa. Đường dù sa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Đêm luống trông tin bạn, ngày mòn mỏi như đá vọng phu. Vọng phu vọng, luống trông tin chàng. Lời ai ca, bên dưới ánh trăng này? Rừng đước bát ngát đêm Gành Hào chợt thương lưu giữ ai! khoảng đó ra đi, dòng sông buồn tím một dòng trôi. Bạc đãi Liêu ơi! tất cả nhớ chăng người?Thuở ấy thanh xuân, trăng Gành Hào tròn như loại gương. Giờ đồng hồ tóc pha sương, qua Gành Hào nhớ tiếc một vầng trăng.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Hình Ảnh Thiên Nhiên Buồn Làm Avatar Cảnh Buồn Làm Avatar Bạn Gửi Gắm Nỗi Niềm

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.