Este X được chế tác thành từ bỏ etylen glicol với nhì axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số ngulặng tử cacbon nhiều hơn thế nữa số nguyên tử oxi là một trong những. Lúc đến m gam X tính năng với hỗn hợp NaOH (dư) thì lượng NaOH đã làm phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là

A.Bạn đã xem: Este x được tạo thành thành tự etylen glicol 14,5.

You watching:

B.17,5.

C.15,5.

D.16,5.


*

*

Este X được chế tác thành trường đoản cú etylen glicol với nhị axit cacboxylic 1-1 chức. Trong phân tử este, số nguyên ổn tử cacbon nhiều hơn thế số ngulặng tử oxi là một trong những. lúc mang đến m gam X công dụng cùng với hỗn hợp NaOH dư, thì cân nặng NaOH sẽ làm phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là:

A. 14,5

B. 17,5

C. 15,5

D.16,5

Este X được chế tạo thành trường đoản cú etylen glicol cùng hai axit cacboxylic đối kháng chức. Trong phân tử este gồm số nguim tử cacbon nhiều hơn thế nữa số nguyên ổn tử oxi là một trong những. Khi cho m gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH dư thì lượng NaOH vẫn phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là:

A. 17,5

B. 14,5

C. 15,5

D. 16,5

Este X được tạo thành từ bỏ etylen glicol với nhị axit cacboxylic 1-1 chức trong phân tử este, số ngulặng tử cacbon nhiều hơn thế số ngulặng tử oxi là 1. Lúc mang lại m gam X tác dụng cùng với hỗn hợp NaOH dư, thì cân nặng NaOH đã phản nghịch ứng là 10 gam. Giá trị của m là:

A. 14,5

B. 17,5

C. 15,5

D. 16,5

Este X được tạo ra thành từ etylen glicol và nhị axit cacboxylic 1-1 chức. Trong phân tử este, số nguim tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là một trong những. Khi mang lại m gam X tính năng cùng với hỗn hợp NaOH (dư) thì lượng NaOH sẽ phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là

B. 14,5

C. 15,5

D. 16,5

Este X được tạo thành thành trường đoản cú etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số ngulặng tử oxi là 1 trong. khi đến m gam X tác dụng cùng với hỗn hợp NaOH (dư) thì lượng NaOH đang phản nghịch ứng là 10 gam. Giá trị của m là :

A. 14,5.

See more: Khám Sức Khỏe Định Kỳ Tiếng Anh Là Gì, Ý Nghĩa Của Phe Bằng Tiếng Anh

B. 15,5.

C. 17,5.

D. 16,5.

Este X được tạo thành tự etylen glicol với nhì axit cacboxylic đối chọi chức. Trong phân tử este, số nguyên ổn tử cacbon nhiều hơn thế số nguyên ổn tử oxi là 1. lúc mang đến m gam X tính năng cùng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đang phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là

A. 14,5.

B. 17,5.

C. 15,5.

D. 16,5.

Este X được sinh sản thành trường đoản cú etilen glicol cùng nhì axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số ngulặng tử cacbon nhiều hơn thế nữa số nguyên ổn tử oxi là 1 trong những. Lúc đến m gam X tính năng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH sẽ bội phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là:

A. 14,5 gam

B. 17,5 gam.

C. 15,5 gam.

D. 16,5 gam.

Este X được sản xuất thành trường đoản cú etylen glicol cùng nhị axit cacboxylic solo chức. Trong phân tử X, số ngulặng tử cacbon nhiều hơn thế nữa số nguyên tử oxi là một. Khi mang đến m gam X công dụng với dung dịch KOH (dư) thì thu được 15,5 gam etylen glicol. Giá trị của m là

A.33,0.

B.66,0.

C.16,5.

See more: Máy Đã Jailbreak Có Restore Được Không Cần Itunes, Jailbreak Có Hại Cho Iphone Không

D.15,5.

Este X được chế tạo thành tự axit oxalic cùng nhị ancol đơn chức. Trong phân tử X, số ngulặng tử cacbon nhiều hơn thế nữa số ngulặng tử oxi là 1 trong. lúc mang lại m gam X chức năng cùng với dung dịch NaOH dư, sau thời điểm phản ứng trọn vẹn gồm 9,6 gam NaOH đang phản nghịch ứng. Giá trị của m là