Giải bài bác tập trang 111 bài bác 1 hình trụ - diện tích s xung quanh với thể tích hình tròn trụ SGK toán 9 tập 2. Câu 5: Điền đầy đủ hiệu quả vào phần đa ô trống của bảng sau...

Bạn đang xem: Giải toán 9 tập 2


Bài 5 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 5. Điền đầy đủ kết quả vào hầu hết ô trống của bảng sau:

*

Giải: 

Dòng 1: chu vi của mặt đường tròn đáy: (C = 2pi r = 2pi ).

DIện tích một đáy: (S = pi r^2 = pi )

Diện tích xung quanh: (S_xq = 2pi rh = 20pi )

Thể tích: (V = S.h = 10pi )

Dòng 2 tương tự như dòng 1

Dòng 3: bán kính đáy: (C = 2pi r Rightarrow r = C over 2pi = 4pi over 2pi = 2)

*

 

 

Bài 6 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 6. Chiều cao của một hình tròn bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung xung quanh của hình tròn là (314) (cm^2)

Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình tròn trụ (làm tròn tác dụng đến số thập phân thứ hai).

Giải: 

Ta gồm (S_xq= 2πrh = 31)4 (cm2)

 (r^2) = (fracS_xq2Pi )

(=> r ≈ 7,07)

Thể tích của hình trụ:( V = πr^2h = 3,14. 7,07^3≈ 1109,65) (cm3)

 

Bài 7 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 7 Một bóng đèn huỳnh quang nhiều năm (1,2m). 2 lần bán kính của con đường tròn đáy là (4cm), được để khít vào một ống giấy cứng làm ra hộp (h82). Tính diện tích s phần cứng dùng để làm hộp.

(Hộp mở nhì đầu, ngoài lề cùng mép dán).

*

Giải:

Diện tích phần giấy cứng buộc phải tính đó là diện tích bao phủ của một hộp chữ nhật bao gồm đáy là hình vuông cạnh (4cm), chiều cao là (1,2m) = (120 cm).

Diện tích xung quanh của hình hộp:

(S_xq) = (4.4.120 = 1920) (cm2)

 

Bài 8 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 8.

Xem thêm: Lợi Ích Và Tác Hại Của Mạng Xã Hội Đối Với Đời Sống Con Người?

mang đến hình chữ nhật (ABCD) ((AB = 2a, BC = a)). Xoay hình chữ nhật đó quanh (AB) thì được hình trụ hoàn toàn có thể tích (V_1); xung quanh (BC) thì được hình trụ có thể tích (V_2). Trong những đẳng thức sau đây, nên lựa chọn đẳng thức đúng.