... .R&&'()*-)/ 4; ,M*K.0)K)'* 4 c8;K;W). Kl-"'";TW)6*"N'`a-. 4; '. ... Kl-"'";TW)6*"N'`a-. 4; '. 1 4 KN')O&)/ 4; ,M*K.0)K)'* 4 -&*67'*))89'3#cBE)/'LSTH*.5UN/TEmn"o8 4 7'*&()$5...Bạn đã xem: Giáo án thực hành toán và tiếng việt lớp 4


Bạn đang xem: Giáo án thực hành toán và tiếng việt lớp 4

*

... TH Lớp
: 5/ …. Chúng ta tên: …………………………………… thiết bị ngày mon năm 2010ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ INĂM HỌC : 2010 – 2011 Môn: tiếng việt thời hạn : … phútĐiểm Lời phê của giáo viênA – KIỂM TRA ... 309,9 05 C. 39,9 05 B. 39, 95 D. 309, 95 2. Số mập nhất trong những số : 6,907 ; 6,709 ; 6 ,50 9 ; 6, 059 là :A. 6,709B. 6 ,50 9C. 6,907D. 6, 059 3.“9m2 5dm2 = ……………….dm2” số thích hợp điền vào ... TừD. Trạng ngữ B – KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm )I – chủ yếu tả nghe – viết ( 5 điểm ) – 15 phút ngôi trường TH Lớp : 5/ …. Họ tên: …………………………………… thiết bị ngày mon năm 2010ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ INĂM...
*

*

*Xem thêm: Dấu Hiệu Bị Nhiễm Trùng Vết Thương, Nhiễm Trùng Vết Thương: Chẩn Đoán Và Xử Trí

... Bọn họ với
thương hiệu : ………………………………… bài kiểm tra Lớp : 5 mụn : Toán I. Phần trắc nghiệm 1. Số “ Năm ñơn vị , bảy phần trăm cùng năm phần nghìn” ñược viết là: a. 5, 75 b. 5, 0 75 c. 5, 750 d. 5, 7 05 ... 43 ; 5 4 c. 5 4 ; 43 ; 32 ; 21 d. 87 ; 86 ; 8 5 ; 84 5. ðúng ghi ð, không nên ghi S vào ô trống: a) 3,71 4 536 2