Số trục đối xứng của hình chữ nhật là

a) Giao điểm của hai tuyến đường chéo cánh của hình chữ nhật là trung tâm đối xứng của hình chữ nhật kia.Quý Khách đã xem: Số trục đối xứng của hình chữ nhật là

b) Hai đường trực tiếp đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhì trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

You watching: Số trục đối xứng của hình chữ nhật là


*

*

Chứng minch rằng:

a) Giao điểm hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật là vai trung phong đối xứng của hình chữ nhật kia.

b) Hai mặt đường trực tiếp trải qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật kia.

Lớp 8 Toán thù 0 0 Gửi Hủy Sgk tập 1 - trang 99

Chứng minc rằng :

a) Giao điểm hai tuyến đường chéo cánh của hình chữ nhật là vai trung phong đối xứng của hình chữ nhật đó

b) Hai đường thẳng trải qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó

Lớp 8 Toán thù Bài 9: Hình chữ nhật 2 0 Gửi Hủy

a) Vì hình bình hành dấn giao điểm hai tuyến phố chéo cánh làm chổ chính giữa đối xứng, mà lại hình chữ nhật là một hình bình hành đề nghị giao điểm hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật là trọng tâm đối xứng của hình.

b) Vì hình thang cân nặng nhận mặt đường thẳng trải qua trung điểm hai lòng làm cho trục đối xứng, mà lại hình chữ nhật là một trong hình thang cần phải có đáy là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình

Đúng 0 Bình luận (0)

a) Vì hình bình hành dấn giao điểm hai tuyến đường chéo có tác dụng trọng điểm đối xứng, nhưng mà hình chữ nhật là 1 hình bình hành phải giao điểm hai đường chéo cánh của hình chữ nhật là trọng điểm đối xứng của hình.

b) Vì hình thang cân dìm đường thẳng đi qua trung điểm nhị đáy làm trục đối xứng, nhưng mà hình chữ nhật là một trong những hình thang cần phải có đáy là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình.

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minh rằng:a) Giao điểm hai tuyến đường chéo của hình chữ nhật là trọng tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.

b) Hai con đường trực tiếp đi qua trung điểm nhì cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật kia.

Lớp 8 Toán thù 3 0 Gửi Hủy

a,Vì hình bình hành nhận giao điểm hai đường chéo có tác dụng trọng điểm đối xứng, cơ mà hình chữ nhật là một hình bình hành buộc phải giao điểm hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật là trọng điểm đối xứng của hình

b,Vì hình thang cân nặng dấn con đường trực tiếp đi qua trung điểm nhị đáy làm cho trục đối xứng, mà lại hình chữ nhật là 1 hình thang cân có nhì đáy là nhì cạnh đối xứng của hình chữ nhật yêu cầu haicon đường trực tiếp đi qua trung điểm nhị cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhị trục đối xứng của hình chữ nhật đó

Đúng 0
Bình luận (0)

a) Do vào hình chữ nhật, hai tuyến đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm từng mặt đường nên giao điểm của hai đường chéo là trung khu đối xứng của hình chữ nhật.

b) Do hình thang cân dấn con đường trực tiếp trải qua trung điểm nhị lòng có tác dụng trục đối xứng, nhưng hình chữ nhật là một trong hình thang cân nặng tất cả đáy là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật, cho nên vì vậy hai tuyến đường trực tiếp trải qua trung điểm hai cạnh đối của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình.

Đúng 0
Bình luận (0)

a) Do vào hình chữ nhật, hai tuyến phố chéo giảm nhau trên trung điểm mỗi con đường yêu cầu giao điểm của hai tuyến đường chéo là tâm đối xứng của hình chữ nhật.

b) Do hình thang cân nặng nhấn con đường trực tiếp trải qua trung điểm hai đáy làm trục đối xứng, mà hình chữ nhật là 1 trong hình thang cân nặng tất cả đáy là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật, vì thế hai tuyến đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình.

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minc rằng:a) Giao điểm hai tuyến phố chéo cánh cuẩ hình chữ nhật là trung tâm đối xứng củahình chữ nhật kia.

b) Hai mặt đường thẳng trải qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhì trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

AE OI GIUP.. M` NHA CM CO HINH NHA CAC BAN ~~~

Lớp 8 Toán thù 3 0 Gửi Hủy

Do hình chữ nhật là hình bình hành phải thừa nhận giao điểm hai tuyến phố chéo có tác dụng trọng điểm đối xứng.Chứng minhb) Do hình chữ nhật là hình thang cân nặng có đáy là nhì cặp cạnh đối của chính nó. Do kia hai tuyến đường thẳng trải qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhì trục đối xứng của hình chữ nhật kia.

XONG RÙI NÀ ^^^^^^^^^^^

Đúng 0
Bình luận (0)

~~~ tuong pnhị cm kieu gt kl co ma`

Đúng 0
Bình luận (0)

a,Vì hình bình hành thừa nhận giao điểm hai đường chéo cánh làm trung ương đối xứng, mà hình chữ nhật là 1 trong những hình bình hành buộc phải giao điểm hai tuyến đường chéo của hình chữ nhật là trọng tâm đối xứng của hình

b,Vì hình thang cân thừa nhận mặt đường trực tiếp trải qua trung điểm nhị đáy có tác dụng trục đối xứng, mà lại hình chữ nhật là một trong hình thang cân nặng có nhì lòng là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật nên haicon đường trực tiếp đi qua trung điểm nhì cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó

Đúng 0
Bình luận (0) Sách bài bác tập - trang 93

Chứng minc rằng vào hình chữ nhật :

a) Giao điểm của hai tuyến đường chéo là trọng điểm đối xứng của hình

b) Hai con đường trực tiếp trải qua trung điểm của nhị cạnh đối là hai trục đối xứng của hình

Lớp 8 Toán thù Bài 9: Hình chữ nhật 2 0 Gửi Hủy Đúng 0
Bình luận (0)


*

a. call O là giao điểm của hai đường chéo cánh AC với BD.

See more: 100+ Lời Chúc Sinh Nhật Tặng Người Yêu Ngọt Ngào, Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Người Yêu Ngọt Ngào

b. Ta biết vào hình thang cân nặng mặt đường thẳng trải qua trung điểm của hai lòng là trục đối xứng của chính nó.

Theo tư tưởng ta gồm hình chữ nhật cũng là 1 trong hình thang cân nặng. Nếu ta xem hình chữ nhật ABCD là hình thang cân nặng có nhị cạnh lòng AB cùng CD thì con đường trực tiếp d1d1 trải qua trung điểm của AB và CD là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Nếu ta coi hình chữ nhật ABCD là hình thang cân tất cả nhị lòng là AD cùng BC buộc phải mặt đường trực tiếp d2d2 trải qua trung điểm của AD cùng BC là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minch rằng trong hình chữ nhật :

a) Giao điểm của 2 đường chéo cánh là trung tâm đối xứng của hình

b) Hai mặt đường thẳng trải qua trung điểm của 2 cạnh đối là 2 trục đối xứng của hình

Lớp 8 Tân oán 2 0 Gửi Hủy

a,Vì hình bình hành dìm giao điểm hai tuyến đường chéo làm cho trung tâm đối xứng, mà hình chữ nhật là 1 hình bình hành đề xuất giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là chổ chính giữa đối xứng của hình

b,Vì hình thang cân nặng nhấn mặt đường thẳng đi qua trung điểm nhì lòng làm trục đối xứng, cơ mà hình chữ nhật là 1 trong những hình thang cân nặng gồm hai lòng là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật cần haicon đường thẳng đi qua trung điểm nhì cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó

Đúng 0
Bình luận (0)

a,

A B C D O

Giả sử ABCD là hình chữ nhật. gọi O là giao điểm của AC với BD.

Theo đặc điểm đường chéo của hình chữ nhật ta có; hai tuyến phố chéo đều bằng nhau với cắt nhau trên trung điểm mỗi đường.

Vậy: OA = OC và OB= OD

Do kia, O là chổ chính giữa đối xứng của hình chữ nhật kia.

b,

A B C D

Áp dung tính chất: Đường trực tiếp trải qua trung điểm nhì lòng của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân nặng đó.

ABCD là hình chữ nhật

⇒ ABCD là hình thang cân nặng (nhì đáy AB và CD)

⇒ Đường thẳng đi qua trung điểm AB và CD là trục đối xứng ABCD.

Tương từ vậy: ABCD cũng chính là hình thang cân với hai đáy AD với BC

⇒ Đường trực tiếp đi qua trung điểm AD với BC là trục đối xứng của ABCD. ( đpcentimet )

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minch rằng trong hình chữ nhật:Hai con đường trực tiếp trải qua trung điểm, của nhì cạnh đối là trục đối xứng của hình.

Lớp 8 Toán 1 0 Gửi Hủy


*

Trong hình thang cân nặng, đường trực tiếp trải qua trung điểm của nhì đáy là trục đối xứng của chính nó.

Theo quan niệm ta có hình chữ nhật cũng là 1 hình thang cân. Nếu ta coi hình chữ nhật ABCD là hình thang cân nặng tất cả nhì cạnh đáy AB cùng CD thì con đường thẳng d 1 đi qua trung điểm của AB và CD là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Nếu ta coi hình chữ nhật ABCD là hình thang cân có nhì cạnh lòng AD và BC thì con đường trực tiếp d 2 đi qua trung điểm của AD cùng BC là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minc rằng vào hình chữ nhật:Giao điểm của hai đường chéo cánh là tâm đối xứng của hình.

Lớp 8 Toán 1 0 Gửi Hủy


*

gọi O là giao điểm hai đường chéo AC cùng BD.

See more: Cách Tạo Tài Khoản Samsung Smart Tv

Vì ABCD là hình chữ nhật đề nghị ABCD cũng chính là hình bình hành.