Cho hình thang $ABCD$ gồm (AB) song song cùng với (CD). Cho $AB = 2a;CD = a$. Hotline (O) là trung điểm của (AD). Lúc ấy :

Phương pháp giải

- Dựng hình bình hành (OBFC) .Bạn vẫn xem: Hình thang gồm , . Lúc đó

- sử dụng quy tắc hình bình hành tìm kiếm véc tơ tổng (overrightarrow OB + overrightarrow OC ).

Bạn sẽ xem: Hình thang gồm , . Lúc đó
Bạn đang xem: Hình thang có , . khi đó

*

Dựng hình bình hành (OBFC) trọng điểm (E). Lúc đó

$left| overrightarrow OB + overrightarrow OC ight| = left| overrightarrow OF ight| = OF = 2OE = AB + CD = 3a$.

Đáp án bắt buộc chọn là: d


*

*

*Xem thêm: Uống Gì Để Dễ Đi Đại Tiện Nhanh Đơn Giản, Hiệu Quả Chỉ Trong “Tích Tắc”

*

Cho tam giác hồ hết $ABC$ cạnh $a$. Lúc ấy $left| overrightarrow AB + overrightarrow AC ight| = $

Cho hình chữ nhật $ABCD$ biết $AB = 4a$ cùng $AD = 3a$ thì độ nhiều năm (overrightarrow AB + overrightarrow AD ) là:

Gọi (G) là giữa trung tâm tam giác vuông$ABC$với cạnh huyền $BC = 12$. Tổng nhì vectơ $overrightarrow GB + overrightarrow GC $ gồm độ dài bằng bao nhiêu ?

Cho hình thoi $ABCD$ trọng điểm $O$, cạnh bằng (a) cùng góc (A) bởi (60^0). Tóm lại nào dưới đây đúng:

Cho tam giác $ABC$. Gọi $M,N,P$ lần lượt là trung điểm các cạnh $AB,AC,BC$. Hỏi $overrightarrow MP + overrightarrow NP $ bởi vec tơ nào?

Cho hình vuông vắn $ABCD$ cạnh $a$, trung khu $O$. Khi đó: $left| overrightarrow OA + overrightarrow OB ight| = $

Cho (Delta ABC) vuông tại (A) với (AB = 3), (AC = 4). Véctơ (overrightarrow CB + overrightarrow AB ) gồm độ nhiều năm bằng

Cho tam giác (ABC). Để điểm (M) thoả mãn đk (overrightarrow MA + overrightarrow BM + overrightarrow MC = overrightarrow 0 ) thì (M) phải vừa lòng mệnh đề nào?

Cho hình thang $ABCD$ gồm (AB) tuy nhiên song cùng với (CD). đến $AB = 2a;CD = a$. điện thoại tư vấn (O) là trung điểm của (AD). Lúc ấy :

Cho hình vuông vắn (ABCD) tất cả cạnh bằng (a). Khi đó (left| overrightarrow AB + overrightarrow AC ight|) bằng:

Cho tam giác $ABC$. Tập hợp đều điểm (M) sao cho: (left| overrightarrow MA + overrightarrow MB ight| = left| overrightarrow MC + overrightarrow MB ight|) là: