Vâng, nói đến công cụ cứu nạn Hiren’s Boot thì chắc hẳn rằng trong chúng ta: những người dân KTV, những người dân thích tự cứu nạn máy tính, những người dân đam mê với sản phẩm công nghệ tính… thân thuộc gì nữa đúng không nhỉ