Hỗn hòa hợp X bao gồm Na, Ba, Na2O cùng BaO. Hòa tung trọn vẹn 21,9 gam X vào nước, thu được một,12 lít khí H2 (đktc) cùng dung dịch Y, trong những số ấy có trăng tròn,52 gam Ba(OH)2. Hấp trúc hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Phương thơm pháp giải

Quy đổi hỗn hợp X thành Na, Ba, O.

Bạn đang xem: Câu hỏi hỗn hợp x gồm na ba na2o và bao

Gọi số mol Na, Ba, O thứu tự là a, b, c (mol)

+) Khối lượng hh X => PT (1)

+) nBa = nBa(OH)2 → b (2)

+) Áp dụng định biện pháp bảo toàn electron => PT (3)

Từ (1),(2),(3) → a; b; c

+) $n_OH^ - = n_Na + 2n_Ba$

+) Xét $T = dfracn_OH^ - n_CO_2$

$ + )n_CO_3^2 - = n_OH^ - - n_CO_2$

+) đối chiếu $n_CO_3^2 - $ và $n_Ba^2 + $ => số mol kết tủa


Lời giải của GV vietmac.com.vn

Quy thay đổi hỗn hợp X thành Na, Ba, O.

Điện thoại tư vấn số mol Na, Ba, O theo thứ tự là a, b, c (mol) → 23a + 137b + 16c = 21,9 (1)

$n_H_2 = 0,05,mol;,n_Ba(OH)_2 = 0,12,mol$ → b = 0,12 (2)


*

Áp dụng định khí cụ bảo toàn electron a + 2b = 2c + 0,05.2 (3)

Từ (1),(2),(3) → a = 0,14; b = 0,12; c = 0,14

$n_OH^ - = n_Na + 2n_Ba = 0,14 + 0,12.2 = 0,38,mol$

$n_CO_2 = 0,3,mol$

$T = dfracn_OH^ - n_CO_2 = dfrac0,380,3 approx 1,23$

$CO_2 + OH^ - xrightarrowHCO_3^ - $

$CO_2 + 2OH^ - xrightarrowCO_3^2 - + H_2O$

$n_CO_3^2 - = n_OH^ - - n_CO_2 = 0,38 - 0,3 = 0,08,mol

Đáp án nên chọn là: d


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Công thức chung của oxit kim loại nằm trong team IA là


Phát biểu nào sau đó là sai?


Phát biểu nào sau đó là đúng?


Kyên ổn nhiều loại làm sao dưới đây rã hết nội địa dư làm việc ánh sáng thường?


Dung dịch nào tiếp sau đây Khi phản nghịch ứng trọn vẹn cùng với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được kết tủa trắng?


Từ hai muối hạt X với Y tiến hành những phản bội ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối hạt X, Y khớp ứng là


Thực hiện những thí điểm sau:

(I) Cho hỗn hợp NaCl vào hỗn hợp KOH.

(II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

(III) Điện phân hỗn hợp NaCl cùng với điện rất trơ, bao gồm màng ngăn.

(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.

(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

(VI) Cho hỗn hợp Na2SO4 vào hỗn hợp Ba(OH)2.

Xem thêm: Cách Để Dạy Chó Đi Vệ Sinh Vào Khay, Cách Dạy Chó Đi Vệ Sinh Vào Khay

Các thí điểm những điều chế được NaOH là:


Một ly nước bao gồm đựng các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) và SO42- (0,01 mol). Đun sôi cốc nước bên trên cho tới Khi các phản ứng xẩy ra trọn vẹn thì nước còn sót lại trong cốc


Hấp thú hoàn toàn 2,688 lkhông nhiều khí CO2 (nghỉ ngơi đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l, nhận được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là


Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (làm việc đktc) vào 500 ml dung dịch có NaOH 0,1M với Ba(OH)2 0,2M, ra đời m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hỗn thích hợp X gồm Na, Ba, Na2O với BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được một,12 lkhông nhiều khí H2 (đktc) và hỗn hợp Y, trong các số ấy gồm đôi mươi,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hấp trúc trọn vẹn 2,24 lkhông nhiều CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M với KOH x mol/lkhông nhiều, sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn nhận được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y chức năng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là


Dung dịch X đựng tất cả hổn hợp có Na2CO3 1,5M cùng KHCO3 1M. Nhỏ đàng hoàng từng giọt cho tới không còn 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, có mặt V lkhông nhiều khí (nghỉ ngơi đktc). Giá trị của V là


Cho tất cả hổn hợp K2CO3 với NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 nhận được kết tủa X với dung dịch Y. Thêm lỏng lẻo dung dịch HCl 0,5M vào trong bình cho đến khi không hề khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn thể Y bội phản ứng vừa đủ cùng với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Kân hận lượng kết tủa X là


Hòa chảy trọn vẹn 2,45 gam hỗn hợp X tất cả nhì sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được hỗn hợp Y cất những chất tan có độ đậm đặc mol bằng nhau. Hai kim loại vào X là


Cho 7,1 gam các thành phần hỗn hợp có một sắt kẽm kim loại kiềm X cùng một kim loại kiềm thổ Y công dụng không còn với lượng dư dung dịch HCl loãng, chiếm được 5,6 lkhông nhiều khí (đktc). Klặng các loại X, Y là


X là kim loại ở trong phân nhóm thiết yếu đội II (tuyệt team IIA). Cho 1,7 gam tất cả hổn hợp có kim loại X với Zn tính năng cùng với lượng dư hỗn hợp HCl, có mặt 0,672 lít khí H2 (đktc). Mặt không giống, Lúc cho một,9 gam X công dụng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro ra đời không tới 1,12 lkhông nhiều (ngơi nghỉ đktc). Kim nhiều loại X là:


Hỗn vừa lòng X có hai sắt kẽm kim loại kiềm với một kim loại kiềm thổ. Hòa tan trọn vẹn 1,788 gam X vào nước, chiếm được dung dịch Y với 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z bao gồm H2SO4 với HCl, trong các số ấy số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng hỗn hợp Z tạo ra m gam các thành phần hỗn hợp muối bột. Giá trị của m là


Cho 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, nhận được dung dịch X cùng kết tủa Y. Cho rảnh rỗi dung dịch HCl 0,25M vào X cho đến lúc ban đầu gồm khí ra đời thì không còn V ml. Biết những làm phản ứng gần như xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của V là


Nung 12,95 gam muối M(HCO3)2 ngơi nghỉ ánh nắng mặt trời cao mang đến khối lượng không thay đổi, rồi mang lại toàn thể khí CO2 chiếm được vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy có 10 gam kết tủa. M là:


*

*

Cơ quan tiền công ty quản: shop Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp hình thức social trực tuyến số 240/GPhường – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.