Đức Phật ham mê Ca vào suốt bốn mươi chín năm hoằng pháp tế độ bọn chúng sinh. Ngài thuyết trên cha trăm hội và nói bên trên mười hai bộ đại tạng kinh, nhưng đặc biệt nhất vẫn chính là kinh Thủ Lăng Nghiêm.


Sự tích tởm Lăng Nghiêm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm được Phật thuyết giảng vào thời kỳ Phương Đẳng (phương là phương tiện rộng rãi và đẳng là bình đẳng) cùng lúc kia Đức Phật vừa được 62 tuổi.

Bạn đang xem: Kinh thủ lăng nghiêm giảng giải

Phật pháp rộng lớn sâu hết sức nhiệm mầu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Con ni nghe được chăm trì tụng

Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm là phiên bản kinh giúp chúng sinh phá trừ tất cả những dục vọng, quấy tan phiền não khổ đau, tiêu trừ đầy đủ vô minh đen tối...

Kinh Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh ở trong hệ tứ tưởng thượng thừa liễu nghĩa cùng là chổ chính giữa ẩn bí mật đại tổng trì môn của chư Phật Như Lai, bao hàm toàn bộ khối hệ thống giáo lý nhân quả, mê ngộ, chơn vọng, thánh phàm của tất cả đại tạng. Kinh soi chiếu cụ thể giúp bọn chúng sinh thấy sự sai khác của chánh tà trong quy trình tu hội chứng và chứng trạng điên đảo của luân hồi tương tự như thấu triệt cả nguồn tuyệt nhất tâm, bao hàm cả vạn pháp một cách rộng lớn và đầy đủ. Học gớm Thủ Lăng Nghiêm để giúp đỡ con bạn thấu rõ vị trí của mình đối với quả vị người thương Đề niết bàn vô thượng. Thiết yếu Đức Phật yêu thích Ca sống bằng “Chơn tâm thường trú” với sinh hoạt trong “Thể tánh tịnh minh” chiếc mà đã tất cả sẵn trong tất cả mọi chúng sinh nhưng con fan lại quên mất nó đi. Phật và bọn chúng sinh thiệt ra vẫn đồng luôn tiện tánh chơn tâm, nhưng mà chư Phật đã hoàn toàn giác ngộ được thể tánh ấy. Ngược lại, bọn chúng sinh vì chưng mê lầm thể tánh chơn tâm bắt buộc suốt đời sống trong điên đảo khổ đau và đề nghị chịu trầm luân trong biển khơi sanh tử luân hồi. Chính vì thế chủ yếu ớt của tởm không kế bên mục đích khẳng định rằng còn phiền óc khách nai lưng là còn điên đão khổ đau cùng phủi hết phiền não khách è là có an nhàn Niết Bàn.


Kinh Lăng Nghiêm có thể giáo hóa, để cho “tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí” nghĩa là toàn bộ loài hữu tình và vô tình đều hoàn toàn có thể viên thành Phật đạo. Đối tượng cứu vãn cánh của tởm là “Chơn trung ương Thường Trú” với “Thể Tánh Tịnh Minh” trong khi công dụng của tởm là hàng phục phiền não è cổ lao nhằm trở về cùng với tánh giác diệu minh của chủ yếu mình. Nhưng mục tiêu tối hậu của kinh vẫn luôn là giải bay giác ngộ chuyển con tín đồ từ phàm phu đến vị thế Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác có nghĩa là thành Phật. Toàn bộ Như Lai trong mười phương có Bồ Đề nát bàn đều do thành tựu đại định Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm đại định là định hết sức kiên cố, bền vững và kiên cố nhất để phát sinh vô lượng trí tuệ. Có cái định này thì trung tâm lúc nào cũng “như như bất động, liễu liễu thường minh” nghĩa là cho dù trần thế vũ trụ bao gồm biến đổi, hấp dẫn, gợi cảm cách mấy thì tâm người dân có định này vẫn yên ổn lặng, thanh thản, không bị ngoại trần chi phối với họ lúc nào cũng sống với trung khu thanh tịnh tối ưu nhiệm mầu. Đó chính là “Kiến sắc phi can sắc, Văn hương thơm bất truyền nhiễm hương” vậy. Định của Thủ Lăng Nghiêm là “tự tánh bổn định” bắt buộc thường hằng, lúc nào cũng có. Dòng định này khác hẳn với định tất cả xuất tất cả nhập tức thị nhập thì bao gồm định, xuất thì định mất do đó định đó vẫn không thoát khỏi luân phục sinh diệt. Bởi đó, định Thủ Lăng nghiêm có nghĩa là thể nhập Phật tri kiến, Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Khiếp Thủ Lăng Nghiêm giúp bọn chúng sinh đạt được tuệ giác mà phá trừ tất cả những dục vọng, làm tan phiền óc khổ đau, tiêu trừ phần nhiều vô minh u tối và ở đầu cuối đạt mang lại cứu cánh về tối thượng là chứng đắc Diệu Giác Như Lai có nghĩa là thành Phật.

Câu chuyện ghê Lăng Nghiêm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một bạn dạng kinh vô cùng quan trọng và tương quan mật thiết mang lại sự trường tồn của Phật Pháp

Đặc biệt trong phần tu triệu chứng viên thông của nhị mươi lăm vị đại đồ đệ Phật, tất cả hai chương cực kỳ quý báu giúp cho toàn bộ Phật tử tùy theo sở ngộ của chính bản thân mình mà áp dụng thực hành để có giải thoát. Chương Đại chũm Chí Niệm Phật viên thông rất sâu sát huyền diệu giúp chúng sinh thấy thấu suốt, phát âm tận cùng rốt ráo pháp môn niệm Phật nhằm hạ thủ công bằng tay phu. Tiếp nối kinh ra mắt pháp môn Quán cố Âm nhĩ căn viên thông có nghĩa là pháp tu “phản văn văn từ tánh” nghĩa là chuyển phiên tánh nghe của bản thân mình vào trong nhưng mà lắng nghe tiếng nói của một dân tộc thanh tịnh của trung tâm mình để sống gần với chơn tánh của chính mình thì sẽ có được an lạc giải thoát tức thì trong cõi đời này.

Vì thế tất cả mọi bọn chúng sinh ko phân biệt căn cơ mau chậm, không khác nhau tuổi tác với hoàn cảnh, mọi người mọi giới và phần lớn lúc đều rất có thể áp dụng tham học tởm này để lau không bẩn phiền não khách hàng trần cơ mà sống cùng với Chơn Tâm thường có và Thể Tánh thanh tịnh sáng suốt của mình.

Vì sự thâm nám sâu huyền nghĩa của kinh, chúng tôi tha thiết kính hy vọng quý Phật tử xem thêm kinh tương đối nhiều lần để tự mình search ra ánh nắng chân lý. Khách hàng nghe, gọi mười lần thì thấu hiểu được tứ năm chục phần trăm. Nghe, đọc trăm lần thì mới hoàn toàn có thể lãnh hội được ý nghĩa huyền diệu của kinh. Khi đang ngộ nhập khiếp Lăng Nghiêm, quý Phật tử sẽ không cầu chơn cũng ko trừ vọng nhưng mà chỉ sinh sống “Như thị chân, như thị huyễn, như thị công đức” với chổ chính giữa nguyện hằng “phục vụ bọn chúng sinh tức cúng dường chư Phật”.

Ý nghĩa của nhị chữ Lăng Nghiêm


HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống cuội nguồn Phật giáo, công ty chúng tôi cung cấp cho tài liệu giáo dục đào tạo Phật giáo philợi nhuận. Khả năng gia hạn và không ngừng mở rộng dự án của công ty chúng tôi hoàn toàn nhờ vào vàosự cung ứng của bạn. Giả dụ thấy tư liệu của công ty chúng tôi hữu ích, hãy xem xét quyên gópmột lần hoặc hàng tháng.

Xem thêm: Mô Hình Attack On Titan Mô Hình Levi Ackerman, Attack On Titan Mô Hình Levi Ackerman


*

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng công thương nghiệp Việt Nam

(Nội dung: bọn họ tên + cung ứng Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)


“Chúng tôi có niềm tin rằng sự tài trợ của chúng ta không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phậnsự của mình mà còn ngày càng tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính các bạn tớicộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, trưởng phòng ban Biên tập).