Trả lại em tối dài phổ biến đôi bóng dưới trăng sao Trả lại em con đường im bóng non của ngày nao Trả lại em ánh đèn công viên đó bên dưới mưa bay Những tối chúa nhật nghe phố phường khua gót dày Trả lại em ân tinh xa xưa đó dưới trăng sao Trả lại em song vòng tay âu yếm nụ mỉm cười trao Trả lại em lưu niệm yêu thương đó sống cùng nhau Đến nay chớ thành xa phương pháp rồi còn đâu... Fan đã ra đi không thấy về tình thương chôn sâu trong âm thầm lặng lẽ Còn chăng bao đớn đau Lệ tuôn rơi ghi nhớ nhau Ngày vui xưa đã tàn như nắng nóng chiều Để rồi tối nay bi thảm trong xa vắng tanh nhớ ý muốn ai người đã quên tôi rồi sao tôi vẫn còn đó chờ mong? Và quan sát áng mây chiều chảy theo góc nhìn đăm chiêu vệt trong chuỗi ngày ôi vui ai oán ____


Bạn đang xem: Lời bài hát trả lại em


Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Proshow Producer 9 Không Có Dòng Chữ Vàng Mới Nhất 2021, Tải Proshow Producer 9

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.