Sự xuất sắc xấu của song hôn nhơn trong số ấy có Bát tự phi cung và Bát trạch phi cung. Về bát trạch và bát tự, bên thiếu phụ chỉ bao gồm một cung nhưng thôi, còn bên nam 2 cung không giống nhau, tuy vậy 2 cung đó gồm sự tương quan nhất định như chén bát trạch KHẢM thì bát tự là ĐOÀI, chén bát trạch cung NHÌ KHÔN thì bát tự là BÁT CẤN vân vân … Điều nên để ý nam mạng nằm trong Ngũ trung cũng chính là cung KHÔN thì chén bát tự vẫn chính là cung Khôn.

Bạn đang xem: Lữ tài hiệp hôn

Đôi các bạn nào rất tốt để là thượng kiết, giỏi nhì để trung kiết, tốt ba để hạ kiết; xấu nhất nhằm đại hung, xấu nhì để thứ hung …

Cũng buộc phải nên xem về Chánh ngũ hành và nạp âm ngũ hành, trường hợp được sanh vượng thì thêm giỏi còn xung tự khắc càng thêm xấu.

Sau đó là 9 bảng lập thành của 9 cung.

Nên biết về phương cửa nhà và hôn nhơn, cùng một cung mà tín đồ ta sử dụng 2 tên không giống nhau.

Diên niên: Phước đức

Ngũ quỷ: Giao chiến

Lục sát: Du hồn

Họa hại: tuyệt thế

Phục vì: Quy hồn

PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 1 KHẢM

(BÁT TỰ: THẤT ĐOÀI)

*

PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 3 CHẤN

*

PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 4 TỐN

*

PHU MẠNG: BÁT TRẠCH NGŨ TRUNG KHÔN

*

PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 6 CÀN

*

PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 7 ĐOÀI

*

PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 8 CẤN

*

PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 9 LY

*

—o0o—

PHƯƠNG HƯỚNG TU TẠO

Nói cho phương phía tu tạo ra gồm được bố trí theo hướng nhà, hướng bếp và hướng cửa ngỏ ra vào.

Về phương thì có 8 phương là Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông nam, Tây nam, Đông bắc, Tây bắc. Phương Đông là phương Chấn giỏi phương Mẹo, phương tây là phương Đoài xuất xắc phương Dậu. Phương phái nam là phương Ly xuất xắc phương Ngọ. Phương Bắc là phương Khảm xuất xắc phương Tý. Phương Đông nam là phương Tốn, phương tây nam là phương Khôn, phương Đông bắc là phương Cấn, phương tây-bắc là phương Càn.

Về phía thì tất cả 24 phía cũng hotline là 24 sơn hay 24 sơn hướng là Tuất, Càn, Hợi; Nhâm, Tý, Quý; Sửu, Cấn, Dần: Giáp, Mẹo, Ất; Thìn, Tốn, Tỵ; Bính, Ngọ, Đinh; Mùi, Khôn, Thân; Canh, Dậu, Tân.

Nhà ở, tín đồ ta day theo 8 phương tuyệt 8 cung cơ mà chọn giỏi xấu; còn lò, nhà bếp và cửa ngõ thì dựa theo 24 hướng mà lại chọn xuất sắc xấu. Xin coi đồ dùng hình tóm lược về phương vị Bát tai quái sau đây:

*

Vị trí của 8 cung với 24 sơn hướng ở hình chén bát quái bên trên là vị trí cố định không nắm đổi. Vòng bên cạnh là 24 hướng nhằm lò, nhà bếp vị trí nào giỏi dùng khoanh trống (o), vị trị như thế nào xấu để chấm đen (•). Vào 8 cung bao gồm chia ra làm: Đông tứ trạch cùng Tây tứ trạch.

Đông tứ trạch là: Khảm, Ly, Chấn, Tốn.

Tây tứ trạch là: Khôn, Cấn, Càn, Đoài.

Về phía nhà:

Những tín đồ tuổi ở trong Đông tứ trạch làm cho nhà đề xuất day khía cạnh qua phương Đông tứ trạch new tốt, còn 4 cung Tây tứ trạch là hung.

Những tín đồ tuổi nằm trong Tây tứ trạch có tác dụng nhà nên ngó mặt qua Tây tứ trạch new tốt, còn 4 cung trực thuộc Đông tứ trạch là hung.

Thí dụ: bạn tuổi mạng khảm (tuổi thuộc cung Khảm), nếu làm cho nhà day qua hướng: KHẢM được Phục vì, phía LY được Phước đức (Diên niên) phía CHẤN được Thiên y, hướng TỐN được sanh khí; nhược bằng ngó qua phía KHÔN phạm giỏi mạng, hướng CẤN phạm Ngũ quỷ, phía CÀN phạm Lục sát, hướng ĐOÀI phạm Họa hại … các tuổi khác sau đã có bạn dạng đồ, chúng ta cứ theo đây suy tìm ở bạn dạng đồ thì rõ.

Cách đặt lò, bếp:

 Những người tuổi Đông tứ trạch là Khảm, Ly, Chấn, Tốn phải kê lò, bếp nơi Tây tứ trạch là nhằm vào hướng: Khôn, Cấn, Càn, Đoài, nhưng phải lựa nơi sơn hướng tốt mà để. Như đặt lò, nhà bếp tại hướng KHÔN thì phải đặt tại MÙI, THÂN kiết, KHÔN hung; để ở hướng CẤN phải đặt tại DẦN kiết, còn SỬU, CẤN hung; để ở hướng CÀN thì nhằm tại TUẤT kiết còn CÀN, HỢI hung; đặt tại hướng ĐOÀI thì phải kê tại CANH kiết, còn DẬU, TÂN hung. Mà lại miệng lò, nhà bếp phải ngó ngay qua phía Khảm, Ly, Chấn, Tốn bắt đầu đúng.

Những tuổi trực thuộc Tây tứ trạch (hay Tây tứ mạng cũng thế) là Khôn, Cấn, Càn, Đoài thì phải đặt lò, nhà bếp nơi Khảm, Ly, Chân, Tốn và chọn sơn nào bao gồm khoanh trống là hướng kiết nhưng để, còn miệng lò, phòng bếp thì mang lại ngó tức thì qua 4 hướng: Khôn, Cấn, Càn, Đoài.

CHÚ Ý: buộc phải tùy cung mạng của gia chủ chớ chưa hẳn thấy cung giỏi trong chén quái mà dùng được đâu.

Trong 24 đánh hướng có 12 sơn hướng hung kỵ toàn bộ cung mạng, cho dù Đông tứ trạch tốt Tây tứ trạch, 12 sơn hướng ấy là: Càn, Hợi, Nhâm, Tý, Quý, Sửu, Cấn, Ất, Đính, Khôn, Dậu và Tân, 12 tô hướng còn lại là: Tuất, Dần, Giáp, Mẹo, Thìn, Tốn, Tỵ, Bính, Ngọ, Mùi, Thân với Canh là 12 vị trí để lò, bếp lên đó được kiết, nhưng đề xuất theo cung tuổi nhưng mà chọn.

Bài thơ sau đây có ý nói vị trí an lò, bếp đặc trưng chẳng nhát gì hướng day mồm lò, bếp.

(Khai táo khuyết môn lộ an đồng táo apple vị)

Táo nhập CÀN cung thị khử môn

NHÂM, HỢI nhị vị tổn nhi tôn

GIÁP, DẦN đắc tài, THÌN, MẸO phú

CẤN, ẤT thiêu hỏa tức tào ôn

TÝ, QUÝ, KHÔN phương gia khốn khổ

SỬU phương tổn súc, gia họa ương

TỴ, BÍNH phân phát tài, CANH đại phú

NGỌ phương vượng vị phú nhi tôn.

TÂN, DẬU, ĐINH phương nhiều tật bịnh

THÂN, TỐN, MÙI, TUẤT trạch hanh khô thông.

Tác apple thiết kỵ dụng phấn thổ

Tân chuyên cận thủy thiết an ninh

NGHĨA:

Táo đặt vào cung CÀN thì gia môn bị suy sụp

Đặt vào 2 cung NHÂM, HỢI hại đến con, cháu.

Đặt nơi 2 cung GIÁP, DẦN có tiền, THÌN, MẸO được giàu.

Cung CẤN, cung ẤT bị ôn dịch.

Ba cung Tý, QUÝ, KHÔN công ty bị khốn khổ.

Phương SỬU sợ hãi lục súc, nhà chạm mặt họa ương

Hai đánh TỴ, BÍNH phạt tài, phương CANH đại phú.

Phương NGỌ là phương vượng, bé cháu được giàu,

TÂN, DÂU, ĐINH, 3 phương này nhiều tật bịnh.

Cung: THÂN, TỐN, MÙI, TUẤT gia đạo được khô giòn thông.

Làm nhà bếp rất kỵ khu đất dơ, dùng:

Gạch mới hay đá sinh hoạt mé nước vô cùng tốt.

HỎA MÔN (Miệng Lò Bếp)

Hướng day miệng Lò, nhà bếp có những tác động tốt xấu ra sao?

Cầu tử nghi tác Sanh khí táo: ý muốn cầu con, nên day mồm lò bếp qua phía Sanh khí.Giải bịnh, trừ tai nghi tác Thiên y táo: mong muốn giải bịnh, trừ tai họa, buộc phải day mồm lò phòng bếp qua phía Thiên y.Khước bịnh, tăng lâu nghi tác Diên niên táo: ao ước đẩy lui bịnh tật với tăng tuổi thọ buộc phải day miệng lò nhà bếp qua phía Diên niên.Cầu vi như y vị tác Phục vì táo: Việc muốn cầu được xứng ý vì chưng miệng lò, phòng bếp day qua hướng Phục vì.Tranh đấu, rán thù bởi vì tác Họa hại táo: xảy ra việc tranh đấu, chiên thù là do miệng lò nhà bếp day phạm phía Họa hại.Hao tán, đạo thác do tác Lục sát táo: Bị hư hao, trộm cắp làm mất mác vị miệng lò bếp day phạm đề xuất phương Lục sát.Quan tụng, khẩu thiệt do tác Ngũ quỷ táo: Bị câu hỏi kiện thưa, song chối là vì miệng lò nhà bếp day phạm hướng Ngũ quỷ.Tật bịnh, tử vong vì chưng tác Tuyệt mạng táo: Bị bịnh tật, bị tiêu diệt chóc bởi miệng lò nhà bếp day qua hướng tốt mạng.

TÁO TÒA (Vị trí để bếp)

Vị trí để bếp chịu những ảnh hưởng tốt, xấu rứa nào? Nếu nhằm bếp:

CHIẾM PHƯƠNG THIÊN Y: Bịnh hoạn liên miên, thuốc thang không hiệu.

CHIẾM PHƯƠNG sanh KHÍ: Lâm quỷ thai, lạc thai, cạnh tranh bề sanh sản. Tất cả con cũng ko thông minh, ko đắc tài, không fan trợ giúp, ruộng vườn, súc vật tổn thâu.

CHIẾM PHƯƠNG PHỤC VÌ: Ắt vô tài, tổn thọ, cả đời túng khó.

CHIẾM PHƯƠNG DIÊN NIÊN: ko thọ, hôn nhơn khó khăn thành, vợ ck không hạp, bị bạn gièm siểm, ruộng vườn cửa hao tán, súc đồ dùng bịnh hoạn, nhà đạo túng cạnh tranh vân vân …

CHIẾM PHƯƠNG TUYỆT MẠNG: sống lâu, ko bịnh hoạn, nhiều của, không xẩy ra kiện thưa, đông con, tôi tớ không thiếu, không nạn tai thủy hỏa.

CHIẾM PHƯƠNG LỤC SÁT: Được thêm người, vạc tài, không đau ốm, không bị kiện thưa, khỏi nạn tai thủy hỏa, gia môn yên ổn.

CHIẾM PHƯƠNG HỌA HẠI: khỏi lo thối tài, không xẩy ra người hại, không bịnh hoạn, khỏi chuyện thị phi, thưa kiện.

CHIẾM PHƯƠNG NGŨ QUỶ: ko tai họa, không ngại trộm cướp, tôi tớ ngay lập tức thẳng, siêng năng, đắc lực, không bịnh hoạn, cánh cửa thạnh vượng, lục súc gia tăng.

ĐIỀU CẤM KỴ NÊN TRÁNH

– phòng hậu táo khuyết tiền gia đạo phá: Phòng sống phía sau, nhà bếp ở phía trước nhà đạo hư.

– apple hậu chống tiền tử tôn bất hiền: phòng bếp ở phía sau, phòng sống phía trước bé cháu chẳng hiền.

– phòng tiền hữu táo bị cắn tại MÙI, KHÔN, SỬU, CẤN thượng, sinh tà quái chi họa: Trước phòng có bếp mà bếp lại để trên 4 cung MÙI, KHÔN, SỬU, CẤN sẽ sanh ra tai họa tà quái.

– Phong tiền hữu táo, trung ương thống khước tật: Trước buồng bao gồm để nhà bếp bị bịnh trọng điểm thống (đau tức ở tim) cùng bịnh ống chân.

– Đồng hạ hữu apple chủ âm lao kiếp: Làm nhà bếp ngay bên dưới cây đòn dông nhà công ty về người đàn bà bị bịnh lao và bị mất cướp.

– Khai môn đối táo bị cắn dở tài súc nhiều hao: làm cửa đối diện với miệng lò nhà bếp thì của nả và lục súc bị hao hớt đi nhiều.

– Khanh hãm nhược đối táo, nhà nhãn tật, tà sự nhiều đoan: hoành tráng nếu đối diện với phòng bếp thì công ty về bịnh mắt, sanh ra nhiều bài toán tà quái.

– hãng apple hậu phòng tiền tai ương liên miên: nhà bếp phía sau phòng phía trước sẽ gặp tai họa ngay tức thì liền.

– táo bị cắn dở hậu chống khanh hay tự cô quả: bếp để làm việc phía sau phòng và hầm bị tuyệt tự (không người nối dõ), cô quả (góa bụa).

– Tỉnh táo bị cắn tương liên cô, sưu bất hiền: Giếng và bếp đối diện nhau thì mẹ ông xã và thanh nữ dâu không có đạo đức.

– apple tại MẸO phương mạng phụ yểu vong: phòng bếp đặt trên phương MẸO thì bực Mạng phụ (phu nhơn = vợ) bị chết oan.

– táo apple tại CẤN biên gia đạo bất diên: bếp ở về hướng CẤN gia đạo không bền vững được.

Phép để cửa:

Đây là nói đến ĐẠI MÔN tức cửa ngõ CHÁNH tốt cổng (cửa ngõ) ví như nhà không có cửa ngõ, như ở thành phố thì lấy cửa béo trước nhà làm cho chánh.

Muốn làm cho cửa chánh, nên làm trên 4 cung tốt. Nghĩa là những người dân thuộc Đông tứ mạng yêu cầu làm cửa ngõ trên cung Đông tứ trạch là Khảm, Ly, Chấn, Tốn; những người thuộc Tây tứ mạng thì làm cho cửa bên trên 4 cung Tay tứ trạch là Khôn, Cấn, Càn, Đoài bắt đầu đúng cách, song còn buộc phải chọn trong 24 sơn hướng tới cửa nẻo, coi sơn hướng nào xuất sắc thì dùng, sơn phía nào xấu thì tránh bắt đầu được.

Hai mươi bốn sơn hướng về cửa nẻo có tên như sau:

Phước đức oÔn hoàng •Tấn tài oTrường bịnh •Tố tụng •Quan tước oQuan quý oTử ải •Vượng trang oHưng phước oPháp ngôi trường •Điên cuồng •Khẩu thiệt •Vượng tằm oTấn điền oKhốc khấp •Cô quả •Vinh phú oThiếu vong •Xương dâm •Thân hôn oHoan lạc oBại tốt •Vượng tài o

Trong 24 cung an môn sinh hoạt trên, phần đa cung nào ở sau bao gồm dấu tròn trống giữa (o) là tốt, chấm black (•) là xấu. Hai mươi tư cung này, tín đồ ta theo MÔN LÂU NGỌC BỐI KINH lập thành 8 đồ bát quái sẽ viết ở sau cuối của phần này, những vị cứ coi theo này mà an môn ngoài phải đo lường gì cả. Tiếng xin ghi hầu như bài giải thích về sự kiết hung của 24 cung này và để được rõ hơn:

PHƯỚC ĐỨC (tốt o)

PHƯỚC ĐỨC khai môn đại kiết xương

Niên niên tấn bảo đắc điền trang

Chủ tăng điền địa kim ngân khí

Hựu sanh quý tử bất trung bình thường.

ÔN HOÀNG (xấu • )

ÔN HOÀNG đưa ra vị mạc khai môn

Tam niên ngũ tái lây nhiễm thời ôn

Cánh hữu nước ngoài nhơn lai tự ải

Nữ nhơn sinh sản mạng nan tồn.

TẤN TÀI (tốt o)

TẤN TÀI bỏ ra vị thị tài tinh

Tại thữ an môn bá sự thành

Lục súc điền viên nhơn khẩu vượng

Gia quan tiền tấn tước đoạt hữu thành danh.

TRƯỜNG BỊNH (xấu •)

TRƯỜNG BỊNH chi vị tật bịnh trùng

Thử vị môn lập loài kiến hung

Gia trưởng hộ đinh mục tật hoạn

Thiếu niên bạo tử lao ngục trung.

TỐ TỤNG (xấu •)

TỐ TỤNG chi phương đản bất tường

Án môn chiêu họa nặc phi ương

Điền viên, tại thứ âm nhơn (đàn bà) hoại

Thời tao khẩu thiệt não nhơn trường.

QUAN TƯỚC (tốt o)

An môn quan tiền TƯỚC tối cao cuờng

Sĩ quan lại cao quyền nhập đế hương

Thứ nhơn điền địa chi phí tài vượng

Thiên ban kiết khánh tổng tương đương

QUAN QUÝ (tốt o)

QUAN QUÝ vị thượng hảo an môn

Đinh nhà danh văn vị tước tôn

Điền địa đồ vật tai nhơn khẩu vượng

Kim ngân tài vật dụng bất tu luân.

TỬ ẢI (xấu •)

TỬ ẢI vị thượng bất tương đương

An môn lập con kiến hữu tai ương

Đao binh hoạnh họa tào hoành sự

Ly hương tử ải nữ giới nhơn thương.

VƯỢNG TRANG (tốt o)

VƯỢNG TRANG an môn về tối kiết xương

Tấn tài tấn bảo cập điền trang

Bắc nhơn thủy, âm nhơn tấn khiết

Đại hoạnh tàm ty lợi chiến thắng thường.

HƯNG PHƯỚC (tốt o)

HƯNG PHƯỚC an môn thọ mạng trường

Niên niên tứ quý thiểu tai ương

Sĩ nhơn tấn chức đa quan lộc

Thứ nhơn phạt phước tấn điền trang.

PHÁP TRƯỜNG (xấu •)

PHÁP TRƯỜNG vị thượng đại hung ương

Nhược an demo vị thọ thương trường

Phi tai, lao ngục phu dả sảo

Lưu đồ, phân phát phối xuất tha hương.

ĐIÊN CUỒNG (xấu •)

ĐIÊN CUỒNG bỏ ra vị bất khả khai

Sanh ly, tử biệt cập điên tà

Đoạn địa, tiêu thối nhơn khẩu bại

Thủy hỏa, ôn hoàng tuyệt diệt gia.

KHẨU THIỆT (xấu •)

KHẨU THIỆT an môn buổi tối bất tường

Thường chiêu vô hảnh, hoạnh tai ương

Phu thê tương tiển nhựt trực hữu

Vô đoan huynh đệ chống chọi cường.

VƯỢNG TẦM (tốt o)

VƯỢNG TÂM vị thượng hảo tu phương

Thử vị an môn nhà đạo xương

Lục súc tàm ty giai đại lợi

Tọa thâu mễ cốc mãn tương thương.

TẤN ĐIỀN (tốt o)

TẤN ĐIỀN vị thượng phước miên miên

Thường hút tài bảo tử tôn hiền

Cánh hữu nước ngoài nhơn lai cam kết vật

Kim ngân tài đồ dùng phú điền viên.

KHỐC KHẤP (xấu •)

KHỐC KHẤP bỏ ra vị bất khả khai

Niên niên đưa ra vị đáo gia lai

Uổng tử thiếu thốn vong phái mạnh tổn nữ

Bi đề lưu lụy viết đinh tai.

CÔ QUẢ (xấu •)

CÔ QUẢ chi phương thi đại hung

Tu bỏ ra quả phụ tọa đường trung

Lục súc điền tàm cu tổn bại

Cánh liêm nhơn tán tẩu tây đông.

VINH PHÚ (tốt o)

VINH PHÚ vị thượng tối kham tu

An môn đương đích vượng nhơn châu

Phát tích mái ấm gia đình vô tai họa,

Phú quý vinh huê sự buổi tối thâu.

THIẾU VONG (xấu •)

THIẾU VONG bỏ ra vị bất khả đàm

Nhứt niên bỏ ra nội khốc thinh thê

Háo tửu, âm nhơn từ bỏ ải tử

Lôi môn yêu đương tử, tử thiên khê.

XƯƠNG DÂM (xấu •)

XƯƠNG DÂM bỏ ra vị bất kham tu

Tu đưa ra dâm loàn thị vô hưu

Thất nữ, hoại thai tùy nhập định

Nhứt gia đại tiểu bất tri tu.

THÂN HÔN (tốt o)

THÂN HÔN vị thượng hảo tu phương

Tu đưa ra thân diệc chúng hiền lương

Đương thời lai vãng nhiều kiết khánh

Kim ngân tài bảo mãn dinh thương.

HOAN LẠC (tốt o)

HOAN LẠC tu môn cánh tấn tài,

Thường hữu âm nhơn vị tống lai.

Điền tàm lục súc giai hưng vượng,

Phát phước, thinh danh lâu tợ lôi.

TUYỆT BẠI (xấu •)

TUYỆT BẠI đưa ra phương bất khả tu

Tu chi linh lạc bất kham sầu

Nhơn đinh tổn khử vô tông chiếc

Ohụ tử Đông, Tây những tự cầu.

VƯỢNG TÀI (tốt o)

VƯỢNG TÀI môn thượng yếu hèn quân tri

Phú quý lũng (đầy) thương nhậm phân phát uy,

Hiếu đạo, nhơn đinh gia nghiệp thắng,

Nhứt sanh phong hậu thọ tề my.

—o0o—

TÁM ĐỒ BÁT QUÁI LẬP THÀNH

Về ĐẠI MÔN, ta nên xem thêm bài này ở Thông Thiên Chiếu Thủy Kinh cho rộng nghĩa:

Quỷ nhập Lôi môn yêu quý Trưởng tử,Hỏa con kiến Thiên môn mến Lão Ông,Ly xâm Tây Đoài phương yêu đương Nữ.Tốn nhập Khôn vị chủng loại ly Ông,Đoài phòng Chấn, Tốn Trưởng nhi nữ,Cấn, Ly Âm phụ hoại gia phong,Cấn, khảm tiểu khẩu đa tật bịnhKhôn, khảm Trung nam mạng tảo chung.

Muốn hiểu bài xích này, rất cần phải nhắc lại mấy điểm sau đây:

NGŨ HÀNH TƯƠNG SANH: Kim sanh Thủy, Thủy sanh Mộc, Mộc sanh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC: Kim khắc Mộc, Mộc tương khắc Thổ, Thổ xung khắc Thủy, Thủy tự khắc Hỏa, Hỏa tương khắc Kim.BÁT QUÁI SỞ THUỘC NGŨ HÀNH:

Càn, Đoài nằm trong Kim,

Khôn, Cấn ở trong Thổ,

Chấn, Tốn thuộc Mộc,

Khảm=Thủy, Ly=Hỏa.

BÁT QUÁI TIÊU BIỂU:

CÀN: Trời, Cha, Ông già, Chồng.

KHÔN: Đất, Mẹ, Bà gia, Vợ.

CHẤN: Sấm, Trưởng nam (con trai lớn)

TỐN: Gió, Trưởng thanh nữ (con gái lớn)

KHẢM: Nước, Trung phái nam (con trai giữa)

LY: Lửa, Trung con gái (con gái giữa)

CẤN: Núi, Thiếu nam (con trai út)

ĐOÀI: Đầm (hồ), thiếu nữ (con gái út)

(Càn vi Thiên, Khôn vi Địa, Chấn vi Lôi, Tốn vi Phong, khảm vi Thủy, Ly vi Hỏa, Cấn vi Sơn, Đoài vi Trạch)

Giải thích bài xích trên:

CÂU 1: Quỷ nhập Lôi môn yêu thương Trưởng tử: Quỷ tức Ngũ quỷ. Lôi môn, Lôi là Chấn Mộc. Chấn nhưng mà phạm ác quỷ tức Chấn phối với Càn (Càn phối hợp cùng Chấn cũng phạm Ngũ quỷ). Như ck Càn bà xã Chấn hay chủ nhà Càn tu chế tạo phương Chấn hoặc trái lại, phần đông phạm Ngũ quỷ.

Cửa chánh phương Càn, khởi sinh sản phòng ốc hướng Đông Chấn là hung. Do Càn thuộc Kim tương khắc Chấn Mộc. Chấn nằm trong Trưởng nam, nên ứng sợ ngưòi đàn ông trưởng.

Cung Càn ở trong Tây tứ trạch, cung Chấn trực thuộc Đông tứ trạch, Tây phối với Đông không hợp, nên bất cứ người mạng làm sao ở này cũng hung. Để bàn thờ tổ tiên hướng Chấn cũng kỵ tín đồ mạng Càn, fan mạng Càn mà cửa phía Chấn cũng hại Trưởng tử, cưới tuổi Chấn sanh bé cũng khó khăn dạy, tạo thành phòng hướng Chấn đến ngày tháng ứng hung bị tiêu diệt Trưởng tử. Nam, thiếu phụ mạng Càn đường ra vào phía Chấn cũng hung.

CÂU 2: Hỏa loài kiến Thiên môn yêu mến Lão ông: Hỏa là cung Ly (Ly vi Hỏa), Thiên môn: Thiên là cung Càn (Càn vi Thiên). Càn phối Ly phạm giỏi mạng. Đại môn phía Ly Hỏa, công ty hướng Càn Kim là cung xung khắc cung. Càn thuộc Lão ông bị Ly khắc cần Lão ông thọ hại.

CÂU 3: Ly xâm Tây Đoài phương yêu đương nữ: Đại môn Chánh Nam nằm trong Ly Hỏa khắc phòng nhà phương Tây Đoài Kim cũng tương tự câu 2 trên, nhưng đây là cung Đoài, Đoài thuộc Thiếu nữ, nên thiếu nữ bị hại.

CÂU 4: Tốn nhập Khôn vị mẫu ly Ông: Đại môn phương Tốn (cũng như phương Chấn do Chấn, Tốn số đông thuộc Mộc), phòng, nhà thuộc hướng Khôn Thổ bị Tốn Mộc khắc. Khôn nằm trong Lão mẫu (Khôn vi Mẫu) cần Lão chủng loại thọ sợ hãi (chết) lìa Lão ông.

CÂU 5: Đoài phòng Chấn, Tôn trưởng nhi nữ: Đại môn phương Đoài dựng đơn vị trạch Chấn, Chấn vi Trưởng nam. Chấn Mộc bị Đoài Kim kể tổn Trưởng nam giới (trưởng nhi), nếu dùng Tốn trực thuộc Trưởng nữ, Tốn nằm trong Mộc vẫn bị Đoài Kim xung khắc tất sợ Trưởng nữ.

CÂU 6: Cấn, Ly Âm phu hoại gia phong: Đại môn phương Cấn Thổ trực thuộc Dương, phòng trang (buồng hoặc nhà ở) an hướng Ly Hỏa trực thuộc Âm. Hỏa sinh Thổ, tức Âm tượng Hỏa sinh ra Dương tượng Thổ là Âm thạnh Dương suy. Đây bị bầy bà lộng quyền có tác dụng hư hoại gia phong. Vị Cấn phối hợp với Ly phạm Họa hại.

CÂU 7: Cấn khảm tiểu khẩu đa tật bịnh: Đại môn phương Cấn, phòng ốc phương Khảm. Cấn phối với cẩn phạm Ngũ quỷ. Cấn Thổ tự khắc Khảm Thủy. Cấn ở trong Thiếu nam, khảm thuộc Trung nam, tức là kỵ đàn ông thứ với út, sẽ sanh bất hòa và các tật bịnh.

CÂU 8: Khôn, khảm Trung nam giới mạng tảo chung: Đại môn phương Khôn, phòng ốc phương Khảm, Khôn Thổ khắc khảm Thủy, Khôn phối với khảm phạm hay mạng, khảm thuộc Trung nam, đề xuất Trung tử bị hại.

PHỤ CHÚ:

BÁT QUÁ ĐỊNH ÂM DƯƠNG:

– Càn vi Phụ, Chấn Trưởng nam, cẩn trung nam, Cấn thiếu hụt nan: tứ cung này ở trong DƯƠNG.

– Khôn vi Mẫu, Tốn Trưởng nữ, Ly Trung nữ, Đoài thiếu hụt nữ: bốn cung này trực thuộc Âm.

CHỦ TINH KIẾT HUNG:

Sanh khí Tham lang Mộc tinh kiết: phân phát Trưởng tử (con lớn). Thiên y Cự môn Thổ tinh kiết: phát Nhị chống (những đứa giữa). Diên niên Võ khúc tinh kiết: phạt Tiểu chống (những đứa út). Phục vì người thương chúc thủy tinh trong kiết: Lợi cho bé gái.

Tuyệt mạng Phá quân Kim tinh hung: Bại Trưởng nam( đàn ông lớn). Ma quỷ Liêm trinh Hỏa tinh hung: Bại Trưởng chống (những người con lớn), Họa sợ hãi Lộc tồn Thổ tinh hung: Bại Nhị chống (những đứa giữa). Lục gần cạnh Văn xương chất thủy tinh hung: Bại Tiểu chống (mấy đứa út ít sau).

NIÊN NGOẠT ỨNG KIẾT HUNG:

– sinh khí, Phục vày (Bồ chúc): Hợi, Mẹo, Mùi, hai vị này ứng với Năm với Tháng: Hợi, Mẹo, Mùi.

– Diên niên, xuất xắc mạng Tỵ, Dậu, Sửu, ứng với Năm, Tháng: Tỵ, Dậu, Sửu.

– Thiên y, Họa sợ hãi (Lộc tồn) hợp với 4 Thổ cung, ứng cùng với Năm, tháng: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

– quỷ dữ hung niên Dần, Ngọ, Tuất, ứng với Năm, Tháng: Dần, Ngọ, Tuất.

– Lục gần kề ứng với Năm, Tháng: Thân, Tý, Thìn.

Nếu dùng các phương hướng phù hợp với cung xuất sắc hay phạm cung hung, đến Năm, tháng nói bên trên thì kiết ứng kiết, hung ứng hung.

—o0o—

Sau đây là đồ bát quái nhằm coi phương hướng, phòng trang (phòng ốc), phòng bếp núc và cửa ngõ nẻo. Tám trang bị này chứng tỏ nhà trạch nào hạp tuổi nào, cũng có thể coi fan mạng gì (Càn tốt Khảm …) phương làm sao tốt, phương nào xấu.

Vòng trong là 8 tượng bát quái, vòng eo thon là 8 phương, vòng 3 là 24 sơn để bếp, vòng 4 là 24 sơn nhằm cửa.

Khi tra cứu phương hướng bắt buộc dùng La bàn bắt đầu đúng được. Cây kim La bàn lúc nào thì cũng chỉ hướng Chánh Bắc, đuôi kim là Chánh Nam. Ví như ta đứng nhìn theo phía cây kim của La bàn chỉ, thì trước mặt là Chánh Bắc, sau lưng là Chánh Nam, mặt tay phương diện là Chánh Đông, bên tay trái là Chánh Tây.

Trong La bàn bạn ta chỉ về bốn phương chánh, hay được dùng những chữ viết tắc này: N=Bắc=North; S=Nam=South; E=Đông=East; W=Tây=West.

Khi muốn tìm phương tùy theo chủ nhà mạng di động gì: Càn tốt Khảm … để lựa chọn đồ bát quái sống sau, rồi rước La bàn bỏ trên giữa đồ bát quái đó, xây loại La bàn làm sao cho cây kim của La bàn chỉ đúng chữ N trong La bàn và xây bảng đồ chén quái mang lại phương Bắc đúng khu vực cây kim La bàn. Bấy giờ new tìm phương giỏi xấu.

Nên biết những tượng bát quái trong 8 đồ chén quái sinh hoạt sau các xây đầu vào trong đuôi trở ra ngoài (thượng hào mặt trong, hạ hào mặt ngoài).

*

*

*

*

*

*

*

*

HUỲNH TUYỀN QUYẾT

Trên 24 cung tô hướng, 12 cung Địa đưa ra không phạm Huỳnh tuyền là: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi; còn 12 cung cơ là: Càn, Khôn, Cấn, Tốn và Giáp, Ất, Bính, Đinh, Canh, Tân, Nhâm, Quý hay phạm Huỳnh tuyền.

Khai môn (làm cửa) cung Phước đức cơ mà bị phạm Huyền tuyền vẫn hung. Nếu phạm lầm Huỳnh tuyền thì tới ĐÔ THIÊN ắt làm tai ương (Đô thiên đã nói làm việc sau).

Canh, Đinh, Khôn thượng thị Huỳnh Tuyền.

(hướng Canh với Đinh kỵ Khôn sơn với Huỳnh tuyền)

Khôn hướng Canh, Đinh bất khả ngôn,

(hướng Khôn kỵ Canh sơn cùng Đinh tô là Huỳnh tuyền)

Ất, Bính tu phòng Tốn thủy tiên

(hướng Ất cùng Bính kỵ Tốn tô là Huỳnh tuyền)

Tốn hướng, Ất, Bính họa diệc nhiên

(hướng Tốn kỵ Ất sơn và Bính tô là Huỳnh tuyền)

Giáp, Quý hướng, trung hữu con kiến Cấn

(hướng cạnh bên và Quý kỵ Cấn tô phạm Huỳnh tuyền)

Cấn loài kiến Giáp, Quý hung bá niên

(hướng Cấn kỵ gần cạnh sơn và Quý tô là Huỳnh tuyền)

Tân, Nhâm thủy lộ phạ đương Càn

(hướng Tân và Nhâm kỵ Càn sơn là Huỳnh tuyền)

Càn hướng, Tân, Nhâm họa thâm thiên

(hướng Càn kỵ Tân sơn và Nhâm sơn là Huỳnh tuyền).

Thí dụ: đơn vị day mặt hướng Canh sơn tuyệt Đinh sơn thì kỵ cung Khôn sơn, chẳng nên mở giếng, cửa ngõ chánh hay đường đi nơi cung này, giả dụ mở là phạm Huỳnh tuyền hung. Hoặc nhà ngó ngay hướng Khôn thì nhị hướng tê là Canh sơn và Đinh tô là Huỳnh tuyền, kỵ mở cửa, mở giếng hay lối đi nơi đó.

—o0o—

ĐÔ THIÊN

Giáp, Kỷ niên, Đô thiên trên Thìn, Tỵ sơn.

Ất, Canh niên, Đô thiên tại Dần, Mẹo sơn.

Bính, Tân niên, Đô thiên tại Tuất, Hợi sơn.

Đinh, Nhâm niên, Đô thiên trên Thân, Dậu sơn.

Mậu, Quý niên, Đô thiên tại Ngọ, mùi hương sơn.

Dương niên trọng Mồ đô, Âm niên trọng Kỷ đô

(trọng là kỵ nặng, Mồ đô với Kỷ đô call là Mồ Kỷ Đô thiên).

—o0o—

XUYÊN TỈNH QUYẾT

(Phép đào giếng)

Tý thượng xuyên tỉnh giấc xuất hạng nhân

Sửu thượng huỳnh đệ bất tuơng thân

Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ giai bất kiết

Bất lợi Ngọ, Tuất địa, mong tân (tìm nơi khác)

Đại hung hương thơm Hợi phương khai tỉnh

Thân, Dậu tiền hung hậu kiết luân

Tuy hữu Càn hung ưng hoại chiếu

Giáp, Canh, Nhâm, Bính tú tuyền thâm.

Tỉnh apple tương khán cô gái nam dâm loạn, xuyên tỉnh bất nghi tại Đoài phương, Đoài vi thiếu phụ chủ đại dâm (con gái út ít hư).

—o0o—

PHÉP TÍNH COI sinh TRAI tuyệt GÁI

Thất thất tứ thập cữu

Vấn nương hà nguyệt hữu

Trừ khử mẫu sanh niên

Tái gia nhứt thập cữu

Nam đơn, Nữ song số

Nhược thị nam hệ Nữ

Đản phùng ngũ, chén nhựt

Phùng thử lớn bất xương.

CÁCH TÍNH:

Lấy hằng số: 49Cộng với tháng người bà mẹ thọ thaiRồi trừ với tuổi của người mẹ năm thọ thaiĐem số lượng trừ còn sót lại đó cùng với hằng số: 19Hể ra số lẻ là bé Trai, số chẵn là con Gái.

THÍ DỤ 1: bà bầu 24 tuổi, thọ thai hồi tháng 2. Tính coi sanh trai xuất xắc gái.

Hằng số: 49

mon thọ thai: cộng(+) 2

được: 51

Tuổi người mẹ năm thọ thai: trừ (-) 24

còn 27

Hằng số: cộng (+) 19

được: 46 —> 6

con số 46, số 6 là số chẵn, vậy sanh nhỏ gái.

THÍ DỤ 2: người mẹ 41 tuổi, lâu thai vào tháng 12. Tính coi sinh trai xuất xắc gái.

Hằng số: 49

tháng thọ thai:cộng(+) 12

được: 61

Tuổi chị em năm thọ thai: trừ (-) 41

còn 20

Hằng số: cộng (+) 19

được: 39 —> 9

số lượng 46, số 6 là số chẵn, vậy sanh bé trai.

—o0o—

CHỌN NGÀY ĐÁM CƯỚI CẦN CHÚ Ý

Tùy mon mà lựa chọn ngày

Tháng giêng2, 4, 6, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 30
Tháng hai2, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30
Tháng ba2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30
Tháng bốn2, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28
Tháng năm2, 6, 8,10, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28
Tháng sáu2, 6, 8, 9,11, 12, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 30
Tháng bảy4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30
Tháng tám4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 28, 30
Tháng chín4, 6, 8, 9,10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 28, 29
Tháng mười2, 4, 6, 8, 9,10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30
Tháng mười một4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 28. 29, 30
Tháng mười hai2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29
Nên định ngày Bất tương nhưng mà dùng. Tức là không sử dụng ngày Âm tương, Dương tương với Âm dương gắng tương (tương là gần kề khắc lẫn nhau) vì:Âm dương bạn nữ tử (hại cho mặt nữ)

Dương tương nam giới vong (hại cho bên nam)

Âm Dương câu tương nam cô bé cụ thương (hại cho tất cả nam với nữ)

Âm Dương bất tương nam phái nữ kiết xương (Âm Dương bất tương nam nữ đều tốt).

Bảng lập thành ngày Bất tương

Tháng 1Bính, Nhâm: tý; Ất, Kỷ, Tân, Quý: mẹo.
Tháng 2Bính, Canh, Mậu: tý, tuất; Ất, Đinh, Kỷ: sửu.
Tháng 3Ất, Đinh, Kỷ: dậu, sửu.
Tháng 4Giáp, Bính, Mậu: tý; Giáp, Bính: thân; Ất Đinh: dậu; Giáp, Mậu: tuất.
Tháng 5Kỷ Mùi, Mậu Tuất; Ất, Quý: mùi, dậu; Giáp, Bính: thân, tuất.
Tháng 6Giáp, Nhâm: ngọ, thân, tuất; Ất, Quý: mùi, dậu; Mậu tuất, Kỷ mùi.
Tháng 7Ất, Kỷ, Quý: tỵ, mùi; Giáp, Nhâm, Mậu: ngọ; Ất, Quý: dậu; Giáp, Nhâm: thân.
Tháng 8Giáp, Nhâm, Mậu: ngọ, thìn; sát Tuất; Tân, Kỷ, Quý: tỵ, mùi.
Tháng 9Kỷ, Tân: tỵ, mùi; Canh, Nhâm, Mậu: ngọ; Quý; Tân: mẹo; Quý mùi.
Tháng 10Mậu tý; Mậu, Canh, Nhâm: dần, thìn; Kỷ, Tân, Quý: mẹo.
Tháng 11Canh, Nhâm, Mậu: thìn; Đinh, Kỷ: mẹo; Đinh, Tân, Kỷ: tỵ, sửu.
Tháng 12Đinh, Tân, Kỷ: sửu, mẹo; Bính, Canh, Mậu: dần, thìn.
Tránh những ngày kỵ:Coi lại ngơi nghỉ bảng lựa chọn ngày.Ngày Hợi với Phá; Bình, Thâu.Ngày xung tương khắc bổn mạng.Ngày Tứ tuyệt, Tứ ly, Kim thần thất sát.Ngày Hoàng thiên châu tước: mùng 1.Ngày tam nương: 3, 7, 13, 15, 22, 25.Ngày Nguyệt kỵ: 5, 14, 23.Ngày không vong, coi trong kế hoạch Tàu gồm để.Ngày Xích khẩu:
Tháng 1mùng 3, 9, 15
Tháng 2mùng 2, 6, 14
Tháng 3mùng 1, 7, 13
Tháng 4mùng 6, 11, 12, 18, 19
Tháng 5mùng 5, 11, 17, 27
Tháng 6mùng 4, 10, 16
Tháng 7mùng 3, 9, 15
Tháng 8mùng 2, 8, 14
Tháng 9mùng 1, 7, 13, 15
Tháng 10mùng 6, 12, 18
Tháng 11mùng 3, 5, 11, 17
Tháng 12mùng 4, 10, 16
Cẩn thận nên coi theo 3 ô vuông sau đây mà chọn dùng.

GIÁ THÚ CHÂU ĐƯỜNG KIẾT HUNG

Luận tháng ko luận tiếc. Tháng đầy đủ khởi mùng 1 trên cung PHU thuận hành, tháng thiếu mùng 1 tại cung PHỤ nghịch hành. Được: ĐƯỜNG, ĐỆ, TÁO, TRÙ KIẾT; Phụ, Phu, Cô, Ông hung. Bao gồm khi chạm chán ngày hung vẫn dùng tốt, như: ngày phạm Ông gồm Thiên đức, phạm Cô tất cả Nguyệt đức, phạm Phụ có Thiên hậu, phạm Phu có Thiên đế, vẫn gả cưới tốt.

*

BẠCH HỔ HÀNH GIÁ KIẾT HUNG

Luận tháng ko luận tiếc. Tháng đủ khởi mùng 1 tại cung TÁO thuận hành, mon thiếu khởi mùng 1 trên cung TRÙ nghịch hành. Gặp: ĐƯỜNG, SÀNG, MÔN, LỘ KIẾT; Trù, Táo, Tử, Đệ hung.

*

NẠP TẾ CHÂU ĐƯỜNG KIẾT HUNG

Luận tháng không luận tiếc. Tháng đầy đủ khởi mùng 1 trên cung PHU thuận hành, mon thiếu khởi mùng 1 tại cung HỘ nghịch hành. Gặp: ĐỆ, MÔN,TÁO, TRÙ, HỘ KIẾT; Phu, Cô, Ông hung.

*

NHỮNG TUỔI BỊ LƯƠNG DUYÊN TRẮC TRỞ

NAM:

Tuổi Hợi, Tỵ, Sửu, Tý, Ngọ, mùi hương sanh tháng: 1, 7 phạm.

Dần, Mẹo, Thìn, Thân, Dậu, Tuất sanh tháng: 4, 10 phạm.

NỮ:

Tuổi: Tỵ, Hợi sanh tháng: 1, 7, phạm

Tý, Ngọ sinh tháng: 2, 8 phạm

Sửu, mùi sanh tháng: 3, 9 phạm

Dần, Thân sanh tháng: 4, 10 phạm

Mẹo, Dậu sinh tháng: 5, 11 phạm

Thìn, Tuất sinh tháng: 6, 12 phạm.

—o0o—

CHỌN NGÀY SỬA CHỮA XÂY CẤT NÊN BIẾT

Nên tránh, kỵ:

– Ngày xung tự khắc bổn mạng

– Tứ ly, tứ tuyệt

– Kim thần thất sát: Hồng sa sát, Tam sát

– Tam nương sát: 3, 7, 13, 18, 23, 27

– Nguyệt kỵ

– Hung bại: tháng 1: 6, 21

Tháng 2: 5, 19

Tháng 3: 4, 12

Tháng 4: 2, 25

Tháng 5: 1, 25

Tháng 6: 1, 20

Tháng 7: 21

Tháng 8: 28

Tháng 9: 6, 16

Tháng 10: 5, 14

Tháng 11: 4, 14

Tháng 12: 3, 25

– Dương công kỵ

– Xích tồng tử

– Ngày Hỏa tinh: Tháng 1, 4, 7, 10: Ất, Tân: sửu. Giáp, Canh: tuất. Kỷ, Quý: mùi. Nhâm thìn.

Tháng 2, 5, 8, 11: Giáp, Canh: tý. Kỷ, Quý: dậu. Nhâm, Mậu: Ngọ. Tân mẹo.

Tháng 3, 6, 9, 12: Giáp, Nhâm: thìn. Tân, Đinh: tỵ. Kỷ hợi. Canh dần.

– Ngày Thiên hỏa: Tháng 1, 5, 9: Ngày Tý. Tháng 2, 6, 10: Ngày Mẹo. Tháng 3, 7, 11: Ngày Ngọ. Tháng 4, 8, 12: Ngày Dậu.

Nên chọn:

– Định táng: những ngày dần dần …

– Dựng cột: Dần, Thân, Tỵ, Hợi

– Khởi công: Hiệp: Thành, Khai

Tháng 1dùng ngày2, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 28.
Tháng 2dùng ngày2, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 20, 24, 25, 26, 30
Tháng 3dùng ngày1, 2, 6, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 26, 30
Tháng 4dùng ngày1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 28, 29, 30
Tháng 5dùng ngày4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30
Tháng 6dùng ngày4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 24, 28, 29, 30
Tháng 7dùng ngày1, 2, 6, 9, 10, 15, 17, 19, 25, 26, 28, 29, 30
Tháng 8dùng ngày1, 2, 4, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30
Tháng 9dùng ngày1, 4, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30
Tháng 10dùng ngày4, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 30
Tháng 11dùng ngày1, 2, 6, 9, 10, 11, 15, 21, 25, 26, 29, 30
Tháng 12dùng ngày1, 4, 6, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 30
Thượng lương: Hiệp: Thành, Khai

Tháng 1dùng ngày1, 2, 4, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 28
Tháng 2dùng ngày1, 2, 6, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 24, 25, 28, 30
Tháng 3dùng ngày1, 2, 6, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30
Tháng 4dùng ngày1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30
Tháng 5dùng ngày4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30
Tháng 6dùng ngày4, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 28, 29, 30
Tháng 7dùng ngày1, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30
Tháng 8dùng ngày1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30
Tháng 9dùng ngày1, 4, 5, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29
Tháng 10dùng ngày2, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 30
Tháng 11dùng ngày1, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30
Tháng 12dùng ngày2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 28, 29

Lợp nhà:

Kỵ: Thiên hỏa, Hỏa tinh cùng ngày Ngọ. Ngày chén bát phong: Đinh: sửu, mùi. Giáp: thân, tuất, thìn, dần. Kỷ dậu, Tân mùi.

Nên: Chọn những ngày dưới đây mà cần sử dụng (các tháng y nhau): 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.

Nhập trạch:

Kỵ ngày mùng 1 và 25.

Muốn về nhà mới, khi kiếm được ngày giỏi rồi, ta đề nghị theo đồ sau đây mà điểm, trường hợp cũng xuất sắc thì lại càng hay, bằng như xấu ta nên chọn lựa ngày khác mang lại được toàn kiết, trường hòa hợp kẹt lắm không tồn tại ngày thì tạm cần sử dụng cũng được.

Khi điểm nếu như gặp: Thanh, Đạo, Thạnh, Phúc, Nguyệt, Lương, Ngọc, Tài là tốt. Còn gặp: Đồ, Tùng, Vong, Ly, Hao, Vũ, Hình là xấu.

Tháng đầy đủ khởi THANH thuận hành, mon thiếu khởi NGỌC nghịch hành.

Muốn đến dễ thừa nhận chữ tốt, xấu, ta dùng khoanh trống (o) nhằm chỉ chữ kiết, điểm black (●) nhằm chỉ chữ hung.

Từ mon giêng đến tháng mười hai tín đồ ta chỉ dùng một vật dụng biểu nhưng thôi.

Vậy hãy theo đồ dùng biểu ở trang sau mà lại tính.

*

Cũng bắt buộc tránh ngày KHƯỚC SÁT với BÌNH ĐẦU SÁT vày tu tạo nên kỵ tương khắc thê.

KHƯỚC SÁT: Ất tỵ, Đinh tỵ và Kỷ tỵ.

BÌNH ĐẦU SÁT: Là 4 cung đi liền nhau ví như: Năm GIÁP, tháng ẤT, ngày BÍNH, tiếng ĐINH.

Coi ngày có tác dụng mả sửa mả lại nên tránh thêm ngày Đại không vong và Tiểu không vong (trong lịch Tàu gồm ghi sẳn).

VÀI NGUYÊN TẮC CHỌN NGÀY TỐT

Khi tuyển chọn được một ngày xuất sắc rồi lấy so cùng với bổn “Đổng Công tuyển chọn Trạch Nhựt yếu ớt Lãm”, nếu thấy giỏi là Đại kiết, trường hợp thấy xấu là cần bỏ. Như chọn lựa được ngày bình thường dò trong Đổng Công thấy xuất sắc là dùng được. Nhưng mà cả 2 bên đều xuất sắc hết là đại kiết, còn trong kế hoạch (Hiến thơ) giỏi vừa, vào Đổng Công giỏi là lắp thêm kiết. Như không có ngày nào xuất sắc thì sử dụng ngày không nhiều hung rộng hết cũng được tiểu kiết.

Xem thêm: Latest Phim Ma Thái Lan Chơi Ngải Phim Kinh Dị Full Hd Vietsub

Ngày như thế nào có: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hiệp, Nguyệt đức hiệp, Thiên xá, Thiên nguyện, Thiên hỷ, Thiên ân, Tam hạp, Lục hạp, Tuế đức, Tuế đức hiệp là Đại kiết tinh, có quyền lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chế phục được những Hung tinh. Tuy nhiên, bọn chúng không chế nổi Hồng sa gần kề và Tam sát có nghĩa là Kim thần thất tiếp giáp và Nguyệt phá có nghĩa là Trực phá là Đại hao, chạm mặt thì đề nghị chừa. Còn như: Nguyệt kiên, Nguyệt kỵ, Nguyệt hại, Nguyệt hình, Tứ ly, Tứ tuyệt, Nguyệt yểm vân vân … đông đảo là thứ cung, xét thấy những kiết tinh thì cần sử dụng được.