Sau đây là 10 bạn dạng kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm 2018 để giúp các các bạn sẽ biết cách trình bày hoàn chỉnh bản kiểm điểm đảng viên, phục vụ cho công tác làm việc của mình. Đây là hầu như mẫu hoàn chỉnh, trình diễn đúng quy biện pháp từ nội dung đến hiệ tượng mà chúng tôi vừa cập nhật. Hi vọng, trải qua những mẫu mã này, các các bạn sẽ biết cách trình bày một bản tự kiểm điểm tương xứng với yêu ước và tính chất công việc của mình.

Bạn đang xem: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2018


*

Tham khảo Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018mà vietmac.com.vn giới thiệuđến chúng ta 10 biểu mẫu kiểm điểm đảng viên phổ cập và đúng chuẩn nhất như: Mẫu phiên bản kiểm kiểm đảng viên năm, mẫu bạn dạng kiểm điểm đánh giá unique đảng viên năm, mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên cuối năm, phiên bản kiểm điểm đảng viên dự bị,... Dưới đây là phần bắt tắt mẫu bản kiểm điểm đảng viên.

MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN MỚI NHẤT

ĐẢNG BỘ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMChi bộ……………….. ……., ngày..... ,tháng….., năm 2018

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2018(Dùng đến đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ với tên:…………………………………………Ngày sinh:………………Chức vụ Đảng:………………………………………………………………Chức vụ thiết yếu quyền, đoàn thể:………………………………………………Đơn vị công tác:………………………………………………………………Chi bộ:…………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả công tác1. Về tứ tưởng chủ yếu trị:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Về thực hiện chức trách, trách nhiệm được giao:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Về tổ chức kỷ luật:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. Khuyết điểm, tinh giảm và nguyên nhân.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III. Phương hướng, biện pháp khắc phục.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IV. Tự dìm mức phân loại chất lượng(Đánh dấu X vào một trong những ô tương ứng)4.1. Xếp loại unique cán bộ, công chứcHoàn thành xuất sắc nhiệm vụHoàn thành xuất sắc nhiệm vụHoàn thành nhiệmKhông chấm dứt nhiệm vụ4.2. Xếp loại quality đảng viênĐảng viên xong xuất sắc nhiệm vụĐảng viên xong xuôi tốt nhiệm vụĐảng viên ngừng nhiệm vụĐảng viên không dứt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

- thừa nhận xét, reviews của chi ủy (chi bộ):………………………………………………………………………………….

-Chi cỗ phân loại chất lượng…………………………………………………………………………………...- Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân các loại chất lượng:………………………………………………………………………………

………, ngày……tháng…..năm2018

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN


ĐẢNG BỘ…………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ …………………….

………….., ngày…., tháng….., năm 2018

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Họ cùng tên :…………………………Ngày sinh…………………………….............................................

Chức vụ Đảng:………………………………………………………....................................................

Chức vụ chủ yếu quyền, đoàn thể:.....................................................................................................

Đơn vị Công tác:...............................................................................................................................

Chi bộ:.............................................................................................................................................

I. Ưu điểm, công dụng công tác

1/ Về bốn tưởng, chủ yếu trị .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2/ Về phẩm chất đạo đức lối sống:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3/ Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4/ Về tổ chức kỷ luật:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

II. Khuyết điểm tiêu giảm và nguyên nhân:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

III Phương hướng giải pháp khắc phục:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

IV Tự dấn mức phân một số loại chất lượng:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

bạn tự kiểm điểm

( cam kết và ghi rõ chúng ta tên)

Đánh giá, phân loại quality Đảng viên

- nhận xét, nhận xét của bỏ ra ủy

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- bỏ ra bộ phân một số loại chất lượng:.................................................................................

Xem thêm: Download Tải Phần Mềm Microsoft Word 2003 Full + Hướng Dẫn Cài Đặt Chi Tiết

- Đảng ủy, đưa ra ủy đại lý phân một số loại chất lượng........................................................