toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một người bỏ ra 42.000 đồng tiền vốn mua rau sau khi bán hết số rau người đó thu được 52.500 đồng

*

Một người ném ra 42000 đồng tiền vốn cài đặt rau . Sau thời điểm bán hết số rau , bạn đó thu được 52.500 đồng . Hỏi :

a . Tiền buôn bán rau bằng bao nhiêu xác suất tiền vốn ?

b . Tín đồ đó bán được bao nhiêu tỷ lệ ?


*

Một người bỏ ra 42000 đồng tiền vốn cài rau . Sau khi bán không còn số rau xanh , tín đồ đó thu được 52 500 đồng . Hỏi 

a) Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn

b)Người đó lãi từng nào phần trăm 


*

tóm tắt 

Vốn : 42 000 đồng 

Bán : 52 500 đồng 

52 500 : 42 000 = .... %

Lãi : ...%

a, đối với tiền vốn thì tiền phân phối rau bằng :

52 500 : 42 000 = 1,25 = 125 %

b, Người đó đã lãi :

125 % - 100 % = 25 %

Đáp số : a, 125% ; b, 25 %


1 người chi ra 42000 đồng tiền vốn thiết lập rau. Sau khoản thời gian bán không còn số rau fan đó thu được 52500 đồng. Hỏi:

a. Tiền buôn bán rau bằng bao nhiêu xác suất tiền vốn?

b. Người đó đã lãi từng nào phần trăm?


một người chi ra 42.000 tiền vốn download rau.Sau khi buôn bán hết số rau,người đó thu được 52.500 đồng .Hỏi:

a)Tiền chào bán rau bởi bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

b)Người này đã lãi bao nhiêu phần trăm?


Một người ném ra 42000 đồng tiền vốn cài rau . Sau khoản thời gian ban hết số rau , fan đó nhận được 52500 đồng . Hỏi

a, Tiền cung cấp rau bằng bao nhiêu tỷ lệ tiền vốn ?

b,Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm


Một người chi ra 42000 đồng xu tiền vốn download rau . Sau khi ban hết số rau xanh , tín đồ đó chiếm được 52000 đồng . Hỏi

a, Tiền chào bán rau bằng bao nhiêu xác suất tiền vốn ?

b,Người đó đã lãi từng nào phần trăm


a). đối với số chi phí vốn thì số tiền chào bán chiếm : 

52500 / 42000 = 1.25 =125 %

b).Số tiền fan đó lãi :

 ( 52500 - 42000 ) /42000 = 0.25 =25 % 

Đáp số : a)125 %

b) 25%


Một người ném ra 42000 đồng tiền vốn cài đặt rau, sau khoản thời gian bán không còn số rau fan đó nhận được 52 500 đồng. Hỏ

a) Tiền phân phối rau bằng bao nhiêu tỷ lệ tiền vốn?

b) Người đó đã lãi từng nào phần trăm?


Một người chi ra 42000 đồng xu tiền vốn mua rau. Sau khoản thời gian bán rau củ thu được 52 500 đồng.

Hỏi: a) Tiền cung cấp rau bằng bao nhiêu % tiền vốn? b) Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?


a) số tiền vốn phân phối rau là 

52 500:42 000=1,25=125%

b) số tỷ lệ người kia lãi là

125-100=25%

Đ/s a)125%

b)25%


tom tat : von: 42 000 dong

ban 52 500 dong

52 500 : 42 000 = .... %

lai ... %

a, so voi tien ban rau củ la 

52 500 : 42 000 = 1,25 = 125 %

nguoi bởi lai la

125 - 100 = 25%


Một người chi ra 42000 đồng xu tiền vốn thiết lập rau nhằm bán. Sau thời điểm bán không còn số rau kia thu được 52500 đồng. Hỏi tín đồ đó lãi bao nhiêu xác suất tiền vốn ?


Người này lại số chi phí là :

52500-42000=10 500<đồng>

so phan tram nguoi vày lai la:

10500:42000.100=25

DS:25 phần trăm


a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại với 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ngơi nghỉ trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính tiếp nối dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)


Đúng 0
phản hồi (0)

Một người ném ra 42000 đồng tiền vốn để mua rau.Sau khi cung cấp hết số rau, ngời kia thu được 52000 đồng. Hỏi:

A) Tiền chào bán rau bởi bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

B) tín đồ đó lãi bao nhiêu phần trăm so với giá vốn? So với cái giá bán?


Lớp 5 Toán
0
0
giữ hộ Hủy

Khoá học trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Xiaomi Ra Mắt Xe Đạp Điện Xiaomi, Chúng Tôi Đang Bán Sản Phẩm Xiaomi Với Giá Rẻ

olm.vn hoặc hdtho
vietmac.com.vn