Nắng sài thành anh đi mà bất chợt mát cũng chính vì em mang áo lụa Hà Đông Anh vẫn yêu màu áo ấy hết sức Anh vẫn yêu màu áo ấy cực kỳ Anh vẫn ghi nhớ em ngồi đây tóc ngắn Mà ngày thu dài lắm ở thông thường quanh vong hồn anh gấp vã vẽ chân dung cất cánh vội vã vào trong hồn open Em chợt đến, tự dưng đi, anh vẫn biết Trời bỗng nhiên mưa, thốt nhiên nắng chẳng gì đâu tuy thế sao đi cơ mà không bảo gì nhau? Để anh gọi tiếng thở bi quan vọng laị .... Em sống đâu, hỡi mùa thu tóc ngắn? giữ lại hộ anh màu sắc áo lụa Hà Đông Anh vẫn yêu color áo ấy khôn cùng Anh vẫn yêu color áo ấy vô cùng...Anh vẫn yêu color áo ấy em ơi


Bạn đang xem: Nắng sài gòn anh đi mà chợt mát


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Tải Phần Mềm Xmind 8 - Tải Xmind Và Cách Vẽ Nhanh Sơ Đồ Tư Duy

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.