bạn vừa tặng ta vết thương nhức ngọt ngào, Chẳng nợ gì nhau, hãy để hồn ta cất cánh cao. Trường đoản cú vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối bít dấu trên nụ môi đa số lời yêu vẫn tả tơi. Thà một đợt đi khuất xa nhau ngàn đời, mang lại lệ này ngừng rơi, tiếng cười cợt còn vương trên môi. Bạn vội tiến thưởng lên, nhan sắc chưa tàn úa, mai kia sang cuộc vui, chẳng còn hy vọng những ngọt bùi. Từ phía trên xa rồi đôi cánh tay ma, Từ phía trên giã từ khẩu ca điêu ngoa, trường đoản cú đây chỉ với lại mình ta Già thêm tuổi phân tách xa, tiếc cho ngày đã qua. Đường tình vừa xa, xác thân đau rã rời, cơ mà một lần này thôi, nhằm rồi từ trên đây yên vui. Cuộc sống buồn tênh nên một mình tìm đến. Ta cám ơn người thương đã dìu ta đến chiêu mộ phần.


Bạn đang xem: Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào


Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Kinh Dị Việt Nam Hay Nhất Không Thể Bỏ Qua, Phim Ma Kinh Dị Việt Nam

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.