Giáo trình Nhập môn lập trình (PDF) – vietmac.com.vn | nếu bạn đang chập chừng khám phá về con phố lập trình viên thì những kiến thức buổi tối thiểu cơ phiên bản liên quan đến lập trình đều có thể học tại bộ giáo trình “Nhập môn lập trình” của trường Đại học tập Khoa Học tự nhiên và thoải mái TPHCM. Vậy chớ ngại download tài liệu Giáo trình Nhập môn lập trình tại vietmac.com.vn .

Bạn đang xem: Nhập môn lập trình

*


Tuần 1: các khái niệm cơ bạn dạng về KTLT– những khái niệm cơ bản: thuật toán, lưu lại đồ, …– Biên dịch chương trình.– cấu trúc một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình cao cấp (C/C++).– kiểu dáng dữ liệu, những phép toán số học, luận lý, …Tuần 2: Các cấu tạo điều khiển – kết cấu chọn– if … else …– switchTuần 3,4: Các cấu trúc điều khiển – kết cấu lặp– for– while– bởi … while …Tuần 5: lịch trình con– tư tưởng về công tác con.– Chương trình nhỏ trong NNLT C/C++: Hàm con.– thay đổi toàn cục, phát triển thành cục bộ.– Tham số với truyền tham số (Call-by-Value).Tuần 6: Kiểu dữ liệu có cấu tạo – Mảng dữ liệu– Mảng một chiều.– những kỹ thuật thiết kế với mảng 1 chiều.Tuần 7: Kiểu tài liệu có cấu tạo – Mảng dữ liệu– Mảng nhì chiều.– các kỹ thuật lập trình sẵn với mảng 2 chiều.Tuần 8: Kiểu bé trỏ– tư tưởng biến bé trỏ, showroom vùng nhớ.– những phép toán số học tập trên nhỏ trỏ.– Kiểu bé trỏ và kiểu dữ liệu mảng.Tuần 8: Kiểu bé trỏ (tiếp theo)– Kiểu con trỏ với hàm.– Kiểu con trỏ cấp cho 2 và mảng các con trỏ (*).Tuần 9: Kỹ thuật cấp phép động bộ nhớ– quan niệm về cai quản lý bộ nhớ lưu trữ động.– cấp phát và giải phóng bộ nhớ.Tuần 10: Kiểu ký kết tự cùng chuỗi ký kết tự– Kiểu ký kết tự và những hàm liên quan.– dạng hình chuỗi cam kết tự và các hàm liên quan.Tuần 11: vẻ bên ngoài cấu trúc– định nghĩa về vẻ bên ngoài cấu trúc.– các kỹ thuật xây dựng với kiểu cấu trúc.– Kiểu cấu trúc và hình dáng mảng dữ liệu.– Kiểu cấu trúc và kiểu con trỏ.– Kiểu cấu trúc và hàm.Tuần 12: Đệ quy– tư tưởng đệ quy.– những kỹ thuật xây dựng đệ qui cơ bản.Tuần 13: chuyên môn lập trình trên bit– có mang về trình diễn bit– những toán tử trên bit.– các phép dịch bit, tảo bit.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách In Tiêu Đề Trong Excel Cực Đơn Giản Và Nhanh Chóng

Tuần 14: đẳng cấp tập tin– các loại tập tin: văn bạn dạng và nhị phân.– các kỹ thuật thiết kế với dạng hình tập tin.

Link download ebook “Giáo trình Nhập môn lập trình”

(Google Drive, Mediafire cùng MegaNZ. Nhấp chuột button links để tải.)