*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tứ 200 và 133 - Mẫu 01-VT.Nhằm xác thực số lượng đồ tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hànghóanhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán giao dịch tiền hàng, khẳng định trách nhiệm với những người có liên quan và ghi sổ kế toán.

Bạn đang xem: Phiếu nhập kho theo thông tư 200

1. Mẫu mã phiếu nhập kho theo Thông tứ 200

Đơn vị: Kế toán Thiên ƯngBộ phận:................

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm .......

Nợ .........................

Số: .................................

Có .........................

- Họ với tên fan giao: ................................................................

- Theo .................. Số ........... Ngày ..... Mon ..... Năm ..... Của ..........................

Nhập trên kho: ...........................................địa điểm.............................................

S

T

T

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

phẩm hóa học vật tư, dụng cụ

sản phẩm, hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Theo

chứng từ

Thực

nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

- Tổng số chi phí (viết bằng chữ):.......................................................................................

- Số hội chứng từ cội kèm theo:..........................................................................................

Ngày ... Tháng... Năm...

Người lập phiếu

Người phục vụ

Thủ kho

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, chúng ta tên)

(Hoặc cỗ phậncó nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày.... Tháng.... Năm…..Số: ……………………….

- Họ với tên fan giao:.................................................................- Theo…… số…… ngày…… tháng…… năm…… của.......................................Nhập tại kho: …………………… địa điểm......................................

STTTên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm hóa học vật tư, phương pháp sản phẩm, hàng hóaMã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Theo triệu chứng từThực nhập
ABCD1234
Cộngxxxxx

- Tổng số chi phí (viết bởi chữ): ……………………………………….………………………- Số triệu chứng từ cội kèm theo:...………………………………………………………………..

Người lập phiếu(Ký, họ tên)Người giao hàng(Ký, chúng ta tên)Thủ kho(Ký, bọn họ tên)Ngày ... Tháng... Năm….

Xem thêm: Tên Tiếng Anh Của Ngân Hàng Acb, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Kế toán trưởng(Hoặc bộ phận có yêu cầu nhập)(Ký, chúng ta tên)

Tải mẫu Phiếu nhập kho theo Thông bốn 133:

TẢI VỀ

Trường hợp các các bạn không cài về được thì có thể làm theo cách sau:Bước 1: Để lại mail ở phần comment bên dướiBước 2: gởi yêu cầu vào mail:vietmac.com.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ mong mỏi tải)3. Bí quyết lập phiếu nhập kho:Góc trên bên trái của Phiếu nhập kho đề xuất ghi rõ tên của đơn vị chức năng (hoặc đóng dấu 1-1 vị), thành phần nhập kho. Phiếu nhập kho áp dụng trong những trường đúng theo nhập kho thứ tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa mua ngoài, tự sản xuất, mướn ngoài tối ưu chế biến, dấn góp vốn, hoặc vượt phát hiện nay trong kiểm kê.Khi lập phiếu nhập kho nên ghi rõ số phiếu nhập với ngày, tháng, năm lập phiếu, chúng ta tên fan giao thiết bị tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, số hóa đơn hoặc lệnh nhập kho, tên kho, địa điểm kho nhập.Cột A, B, C, D: Ghi số sản phẩm công nghệ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của thiết bị tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hóa.Cột 1: Ghi con số theo hội chứng từ (hóa solo hoặc lệnh nhập).Cột 2: chủ kho ghi số lượng thực nhập vào kho.Cột 3, 4: vị kế toán ghi solo giá (giá hạch toán hoặc giá bán hóa đơn,... Tùy theo quy định của từng solo vị) với tính ra số tài chánh từng sản phẩm công nghệ vật tư, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa thực nhập.Dòng cộng: Ghi toàn bô tiền của các loại đồ tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa nhập cùng một phiếu nhập kho.Dòng số tiền viết bởi chữ: Ghi tổng số chi phí trên Phiếu nhập kho bằng chữ.Phiếu nhập kho do thành phần mua sản phẩm hoặc phần tử sản xuất lập thành 2 liên (đối với đồ vật tư, sản phẩm & hàng hóa mua ngoài) hoặc 3 liên (đối với vật bốn tự sản xuất) (đặt giấy carbon viết 1 lần), và người lập phiếu ký (ghi rõ bọn họ tên), người phục vụ mang phiếu mang đến kho để nhập vật dụng tư, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hóa.Nhập kho kết thúc thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao hàng ký vào phiếu, thủ kho duy trì liên 2 để ghi vào thẻ kho và tiếp nối chuyển đến phòng kế toán để ghi sổ kế toán với liên 1 lưu lại ở khu vực lập phiếu, liên 3 (nếu có) người giao hàng giữ.

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên huấn luyện kế toán thực hành thực tế thực tế

Cùng nhà đề: Phiếu nhập kho, phiếu nhập kho theo thông tư 200, phiếu nhập kho theo thông bốn 133