Dạng 1: tính tích phân dùng phương pháp đồng nhất hệ số với phân thức có mẫu ở dạng tích

quý khách hàng sẽ coi Clip Hướng dẫn tính ngulặng hàm dạng phân thức hữu tỉ bởi phương thức đồng điệu thức lớp 12 được dạy bởi thầy giáo online khét tiếng

3 Cách HACK điểm trên cao Cách 1: Nhận miễn mức giá khóa đào tạo và huấn luyện Chiến lược học tập giỏi (lớp 12) | Các lớp không giống Cách 2: Xem bài bác giảng trên vietmac.com.vn Bước 3: Làm bài bác tập cùng thi online trên Tuhoc365.vn
*
Đánh giá:

Tips: Để học tập kết quả bài xích giảng: Hướng dẫn tính ngulặng hàm dạng phân thức hữu tỉ bằng phương thức đồng điệu thức lớp 12 bạn hãy triệu tập và dừng video clip để làm bài tập minch họa nhé. Chúc bạn học xuất sắc tại vietmac.com.vn


a. (Fleft( x ight) = 5 – cos x) là 1 trong những nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = sin x)

b. Nếu (Fleft( x ight)) là 1 trong nguyên ổn hàm của hàm số (fleft( x ight)) thì các nguyên hàm của (fleft( x ight)) đều phải có dạng (Fleft( x ight) + C) ((C) là hằng số).c. (intlimits_^ dfracu’left( x ight)uleft( x ight)dx = log left| uleft( x ight) ight| + C)

d. (Fleft( x ight) = x^2)là một ngulặng hàm của(fleft( x ight) = 2x)


a. $int sin xdx = cos x + C$

b. (int dx = x + C)

c. $int e^xdx = e^x + C$

d. (int dfrac1xdx = ln left| x ight| + C)


a.

(intdfrac1x, extdx=ln left| x ight|.)

b.

(intdfrac1x, extdx=ln left| x ight|+C.)

c.

(intdfrac1x, extdx=-dfrac1x^2+C.)

d. (intdfrac1x, extdx=ln x+C.)


Gợi ý

(Fleft( x ight))là một trong ngulặng hàm của hàm số (fleft( x ight) Leftrightarrow F’left( x ight) = fleft( x ight))


Đáp án đưa ra tiết

Đáp án A: (F’left( x ight) = sin x = fleft( x ight) Rightarrow ) Đáp án A đúng.

You watching: Dạng 1: tính tích phân dùng phương pháp đồng nhất hệ số với phân thức có mẫu ở dạng tích

Đáp án B: phân minh đúng.

See more: Sự Thay Đổi Của Dàn Diễn Viên Nhí "Gia Đình Phép Thuật" Giờ Ra Sao? ?

Đáp án C: (intlimits_^ dfracu’left( x ight)uleft( x ight)dx = ln left| uleft( x ight) ight| + C Rightarrow ) Đáp án C không nên.

See more: Nút Dpi Trên Chuột Để Làm Gì, Dpi Trong Chuột Máy Tính Thể Hiện Điều Gì

Đáp án D: (F’left( x ight) = 2x = fleft( x ight) Rightarrow ) Đáp án D đúng.

Đáp án đề xuất chọn là: c


Gợi ý

“/lop-12/chi-tiet-ly-thuyet-nguyen-ham-5af3eae81261631175a05d3e

#bnh”>Sử dụng bảng nguyên hàm những hàm số sơ cấp —


Gợi ý

“/lop-12/chi-tiet-ly-thuyet-nguyen-ham-5af3eae81261631175a05d3e

#bnh”>Dựa vào bảng nguyên hàm cơ bản —


Đáp án bỏ ra tiết

Ta gồm (intfleft( x ight), extdx=intdfrac1x, extdx=ln left| x ight|+C.)

Đáp án cần chọn là: b


Chúc mừng bạn vẫn hoàn thành bài xích học: Hướng dẫn tính nguyên ổn hàm dạng phân thức hữu tỉ bằng phương pháp đồng điệu thức lớp 12


Biện luận PT nghiệm bởi tương giao đồ vật thị – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Tkhô hanh Tùng – GPPEN 20trăng tròn Xem chi tiết