English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
proof
*
proofdanh từ bệnh cớ; vật chứng this requires no proof việc này không cần phải có bằng chứng gì cả what proofs have you that he is a swindler? anh có minh chứng gì cho biết thêm nó là kẻ lừa đảo? has he any proof that he is related to lớn me? nó có vật chứng gì cho biết nó bà bé với tôi? written proof dẫn chứng thể hiện trên giấy tờ tờ; vật chứng viết documentary proof of her statement tài liệu làm dẫn chứng cho lời tuyên ba của cô ta sự kiểm chứng; sự chứng minh incapable of proof không thể chứng tỏ được experimental proof sự minh chứng bằng thực nghiệm sự thử; sự thách thức to put something to lớn the proof/test rước thử vật gì to put somebody khổng lồ the proof thách thức ai to be brought lớn the proof bị mang ra thách thức nồng độ chuẩn chỉnh của rượu cất (quân sự) sự thử súng, sự thử hóa học nổ; địa điểm thử súng, nơi thử chất nổ phiên bản in thử (tài liệu, sách..); bạn dạng in demo một bức ảnh; tiến trình in thử to check/correct/read the proofs of a picture-book kiểm tra/sửa/đọc bản in demo của một cuốn sách hình page proofs những trang in test a proof copy một bản in thử check the proofs of a book kiểm soát các phiên bản in test của một cuốn sách a proof copy một bản in thử proofs of the wedding photos những bản in thử ảnh chụp ăn hỏi I read the dictionary in proof Tôi hiểu cuốn trường đoản cú điển khi in ấn thử (toán học) sự minh chứng (một mệnh đề..) the proof of a theorem sự minh chứng một định lý (trong hình học) (từ cổ,nghĩa cổ) tính không chiếu qua được; tính chịu đựng armour of proof áo cạnh bên đạn không xuyên qua được; áo gần kề đâm không thủng the proof of the pudding is in the eating (tục ngữ) có qua thách thức mới biết dở haytính từ bỏ (proof against something) chịu đựng đựng được; phòng được; ngăn được (cái gì) proof against any kind of bullet rất có thể chống lại được với bất cứ loại đạn gì, đạn gì phun cũng không thủng proof against temptation gồm thể hạn chế được sự cám dỗ hạn chế lại được (cái gì được nói rõ) leak-proof batteries những cỗ pin không thể rò rỉ a sound-proof room 1 căn phòng giải pháp âm waterproof clothing xống áo không thấm nước bullet-proof glass kính chắn đạn ngoại động từ làm cho chống lại được (nước, đạn.. Duy nhất là vải nhằm không ngấm nước) (phép) chứng tỏ p. By induction chứng minh bằng quy nạp formal p chứng minh vẻ ngoài indirect phường (logic học) phép chứng gián tiếp irreducible p. (logic học) phép chứng tỏ không khả quy pure variable phường (logic học) chứng tỏ bằng những biến thuần tuý
*
/proof/ danh trường đoản cú chứng, chứng cớ, minh chứng this requires no proof việc này không nhất thiết phải có bằng chứng gì cả a clear (striking) proof hội chứng cớ ví dụ to give (show) proof of goodwill chứng minh có thiện chí, biểu lộ, thiện chí sự chứng minh incapable of proof không thể chứng minh được experimental proof sự minh chứng bằng thực nghiệm sự thử, sự thử thách khổng lồ put something to lớn the proof rước thử vật gì lớn put somebody to lớn the proof thử thách ai lớn be brought to lớn the proof bị mang ra thách thức sự test súng, sự thử hóa học nổ; địa điểm thử súng, khu vực thử hóa học nổ ống test phiên bản in test tiêu chuẩn, mật độ của rượu cất (Ê-cốt) (pháp lý) sự xét sử (của quan tiền toà) (từ cổ,nghĩa cổ) tính không xuyên thẳng qua được, tính chịu đựng armour of proof áo gần cạnh đạn không chiếu thẳng qua được, áo cạnh bên đâm không thủng !the prouf of the pudding is in the eating (tục ngữ) có qua thách thức mới biết dở giỏi tính trường đoản cú không xuyên qua, không ngấm; chịu đựng đựng được, phòng được, tránh khỏi against any kind of bullets rất có thể chống lại được với bất cứ loại đạn gì, đạn gì bắn cũng ko thủng ngoại đụng từ khiến cho không chiếu qua được; khiến cho (vải...) không thấm nước
*