Để đảm bảo bình an quốc phòng, giữ lại gìn cuộc sống hòa bình, ấm no cho nhân dân tương tự như bảo toàn trọn vẹn độc lập lãnh thổ, mỗi đất nước đều bao gồm một quân đội cho riêng mình. Sản phẩm năm sức mạnh quân sự của toàn bộ các giang sơn trên trái đất đều được tính toán theo “Chỉ số Hỏa lực Toàn cầu” và dựa trên đó fan ta vẫn xếp hạng tương ứng. Cùng vietmac.com.vn điểm xem đó là những tổ quốc nào nhé!

*

1. Mỹ:

Chỉ số sức khỏe 0,0718 (giảm rộng so với năm 2020 – 0,0606). Bài bản lực lượng tranh bị của nước Mỹ khoảng 2.245.500 quân, trong các số đó có 860.500 quân dự bị. Về kho vũ khí, Mỹ gồm trong biên chế 1.956 chiến tranh cơ các loại, xe tăng chiến đấu nòng cốt 6.100 chiếc, số tàu chiến vào khoảng 490 chiếc.

Bạn đang xem: Quân đội mạnh nhất thế giới hiện nay

2. Nga: 

Chỉ số sức mạnh 0,0791 (2020 – 0,0681). Các lực lượng thiết bị Nga tất cả biên chế sở tại khoảng hơn 1.000.000 quân tuy nhiên lực lượng dự bị lại gần 2.000.000 người. Tổng cộng máy cất cánh chiến đấu của Nga 789 chiếc, xe cộ tăng chiến đấu nòng cốt gần 13.000 chiếc, thủy quân có hơn 600 tàu chiến những loại.

3. Trung Quốc:

Chỉ số sức khỏe 0,0854 (giảm sâu đối với năm 2020 – 0,0691). Lực lượng vũ trang trực thuộc 2.185.000 quân, dự thụ động viên 510.000. Tổng số chiến tranh cơ 1.200, xe tăng kungfu 3.200, số tàu chiến 777.

4. Ấn Độ:

Chỉ số sức khỏe 0,1207 (2020 – 0,0953). Lực lượng trực thuộc 1.44.000, dự tiêu cực viên 1.155.000. Tổng số pk cơ 542, xe pháo tăng võ thuật 4.730, số tàu chiến 285.

5. Nhật Bản:

Chỉ số sức mạnh 0,1599 – (2020 – 0,1441). Lực lượng sở tại 250.000, dự tiêu cực viên 55.000. Tổng thể máy cất cánh chiến đấu 256, xe pháo tăng 1.004. Số tàu chiến 155.

6. Hàn Quốc:

Chỉ số sức mạnh 0,1612 – (2020 – 0,1488). Lực lượng trực thuộc 600.000, dự bị động viên 3.000.000. Tổng số máy cất cánh chiến đấu 402, xe tăng 2.600. Số tàu chiến 234.

7. Pháp:

Chỉ số sức khỏe 0,1681 – (2020 – 0,1702). Lực lượng thường trực 270.000, dự tiêu cực viên 35.000. Tổng cộng máy bay chiến đấu 269, xe cộ tăng 406. Số tàu chiến 180.

8. Anh:

Chỉ số sức khỏe 0,1997 – (2020 – 0,1768). Lực lượng trực thuộc 195.000, dự tiêu cực viên 80.000. Toàn bô máy cất cánh chiến đấu 119, xe cộ tăng 109. Số tàu chiến 88.

9. Brazil:

Chỉ số sức khỏe 0.2026 – (tăng một bậc đối với 2020 – 0,1988). Lực lượng trực thuộc 334.500, dự thụ động viên 1.340.000. Tổng số máy cất cánh chiến đấu 43, xe pháo tăng 439. Số tàu chiến 112.

10. Pakistan:

Chỉ số sức mạnh 0,2073 – (tăng 5 bậc đối với năm 2020 – 0,2364). Lực lượng thường trực 654.000, dự tiêu cực viên 550.000. Tổng cộng máy bay chiến đấu 357, xe cộ tăng 2.680. Số tàu chiến 100.

11. Thổ Nhĩ Kỳ:

Chỉ số sức mạnh 0,2109 – (tăng 2 bậc so với năm 2020 – 0,2189). Lực lượng sở tại 355.000, dự bị động viên 380.000. Tổng thể máy cất cánh chiến đấu 206, xe pháo tăng 3.045. Số tàu chiến 149.

12. Italy:

Chỉ số sức mạnh 0,2127 – (giảm một bậc so với năm 2020 – 0,2093). Lực lượng thường trực 175.000, dự bị động viên 20.000. Tổng cộng máy cất cánh chiến đấu 92, xe cộ tăng 200. Số tàu chiến 249.

13. Ai Cập:

Chỉ số sức khỏe 0,2216 – (giảm 4 bậc đối với năm 2020 – 0,1889). Lực lượng thường trực 450.000, dự thụ động viên 480.000. Tổng cộng máy cất cánh chiến đấu 250, xe cộ tăng 3.735. Số tàu chiến 316.

14. Iran:

Chỉ số sức khỏe 0,2511 – (2020 – 0,2282). Lực lượng sở tại 525.000, dự thụ động viên 350.000. Tổng thể máy cất cánh chiến đấu 161, xe cộ tăng 3.709. Số tàu chiến 398.

15. Đức:

Chỉ số sức khỏe 0,2519 – (giảm 2 bậc so với 2020 – 0,2186). Lực lượng sở tại 185.000, dự tiêu cực viên 30.000. Tổng cộng máy bay chiến đấu 137, xe cộ tăng 244. Số tàu chiến 80.

16. Indonesia:

Chỉ số sức khỏe 0,2684 – (2020 – 0,2544). Lực lượng thường trực 400.000, dự thụ động viên 400.000. Tổng cộng máy bay chiến đấu 41, xe tăng 332. Số tàu chiến 282.

17.Saudi Arabia:

Chỉ số sức khỏe 0,3231 – (2020 – 0,2973). Lực lượng sở tại 505.000, dự bị động viên 480.000. Tổng số máy bay chiến đấu 279, xe pháo tăng 1.062. Số tàu chiến 55.

18. Tây Ban Nha:

Chỉ số sức mạnh 0,3257 – (tăng 2 bậc đối với 2020 – 0,3321). Lực lượng sở tại 125.000, dự tiêu cực viên 15.000. Tổng số máy cất cánh chiến đấu 140, xe pháo tăng 327. Số tàu chiến 77.

19. Australia:

Chỉ số sức mạnh 0,3378 – (2020 – 0,3225). Lực lượng thường trực 60.000, dự tiêu cực viên 20.000. Tổng thể máy cất cánh chiến đấu 75, xe pháo tăng 59. Số tàu chiến 48.

20. Israel:

Chỉ số sức mạnh 0,3464 – (giảm 2 bậc đối với 2020 – 0,3111). Lực lượng trực thuộc 170.000, dự tiêu cực viên 465.000. Tổng thể máy cất cánh chiến đấu 241, xe tăng 1.650. Số tàu chiến 65.

21. Canada:

Chỉ số sức mạnh 0,3956 – (tăng 3 bậc đối với 2020 – 0,3712). Lực lượng trực thuộc 72.000, dự tiêu cực viên 35.000. Toàn bô máy cất cánh chiến đấu 62, xe pháo tăng 82. Số tàu chiến 64.

22. Đài Loan:

Chỉ số sức khỏe 0,4154 – (tăng 4 bậc đối với 2020). Lực lượng sở tại 165.000, dự thụ động viên 1.655.000. Tổng cộng máy cất cánh chiến đấu 288, xe tăng 1.160. Số tàu chiến 117.

23. Tía Lan:

Chỉ số sức khỏe 0,4187 – (giảm 2 bậc đối với 2020 – 0,3397). Lực lượng trực thuộc 120.000. Tổng thể máy bay chiến đấu 91, xe pháo tăng 863. Số tàu chiến 87.

24. Việt Nam:

Chỉ số sức khỏe 0,4189 – (giảm 2 bậc so với 2020 – 0,3559). Lực lượng trực thuộc 482.500. Tổng thể máy cất cánh chiến đấu 75, xe cộ tăng 2.155. Số tàu chiến 65.

Xem thêm: Hướng Dẫn 5 Cách Kiểm Tra Pass Wifi Trên Điện Thoại Vivo Đơn Giản

25. Ukraine:

Chỉ số sức khỏe 0,4396 – (tăng 2 bậc so với 2020 – 0,4457). Lực lượng thường trực 255.000, dự tiêu cực viên 900.000. Toàn bô máy bay chiến đấu 42, xe pháo tăng 2.430. Số tàu chiến 25.