Ngoài những dạng so sánh kém, bằng, hơn, nhất bằng biện pháp biến đổi tính từ, tiếng Anh còn có một số cấu trúc giúp bạn thể hiện sự đối chiếu mang nghĩa gấp bội/gấp nhiều lần.

Bạn đang xem: So sánh gấp nhiều lần trong tiếng anh

1. So sánh gấp bội - Cấu trúc Twice as...as

Twice=two times: nhị lần

Chúng ta dùngtwicevới cấu trúcas...asđể chỉ sự gấp bội vào tiếng Anh.

Ví dụ:

Petrol is twice as expensive as it was a few years ago.(Xăng đắt gấp đôi giải pháp đây vài ba năm)Mary types twice as fast as I do.

2. đối chiếu gấp nhiều lần - Cấu trúc three/four... Times as...as

Để diễn tả cái gì đó là gấp nhiều lần (hơn hai lần) dòng kia, bạn sử dụngthree times(ba lần) hoặcfour times(bốn lần), ... Cùng với cấu trúcas...as

S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.

Ví dụ:

Their house is about three times as big as ours is.(Nhà họ to gấp bố nhà bọn chúng tôi)The bicycle costs three times as much as the other one.

*

Ảnh: SlidePlayer

3. Lưu ý

Khi dùng so sánh loại này phải xác định rõ danh từ đó là đếm được hay không đếm được vì đằng trước chúng gồm much với many.

Ví dụ:

At the clambake last week, Fred atethree times as many oystersas Barney. (Trong buổi tiệc tuần trước, Fred ăn hàu nhiều gấp 3 lần Barney)There is ten times as much traffic in Boston as in New Bedford.

Xem thêm: Key Avast Premier 2018 + Key Bản Quyền Đến Năm 2024, Avast Premier 2018 + Key Bản Quyền Đến Năm 2024

twice that many/twice that much = gấp đôi ngần ấy...chỉ được dùng trong văn nói,không được dùng trong văn viết.

Ví dụ: