Nếu thứ cản cố định và thắt chặt thì trên điểm làm phản xạ, sóng phản nghịch xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới cùng triệt tiêu lẫn nhau.Nếu đồ vật cản tự do thoải mái thì trên điểm bội phản xạ, sóng phản nghịch xạ luôn luôn luôn thuộc pha với sóng cho tới và tăng tốc lẫn nhau.

Bạn đang xem: Sóng phản xạ


- Sóng dừng là công dụng giao sứt của sóng tới và sóng bội phản xạ. Sóng tới cùng sóng phản xạ nếu truyền theo và một phương, thì hoàn toàn có thể giao quẹt với nhau, và tạo nên một hệ sóng dừng.

- vào sóng ngừng có một số điểm luôn luôn đứng yên call là nút, và một số điểm luôn luôn luôn giao động với biên độ cực đại gọi là bụng.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Làm Trắng Ốp Lưng Silicon Bị Ố Vàng Triệt Để, Cách Tẩy Trắng Ốp Lưng Điện Thoại Bị Ố Vàng


Khoảng phương pháp giữa 2 nút hoặc 2 bụng giáp của sóng giới hạn là (fraclambda 2).Khoảng biện pháp giữa nút và bụng gần kề là (fraclambda 4) .Khoảng biện pháp giữa hai nút (bụng, múi) sóng ngẫu nhiên là : (kfraclambda 2)Tốc độ truyền sóng: (v m = lambda f m = fraclambda T) .Trong sóng dừng bề rộng của một bụng là : (2.a_N = 2.2a = 4a) .
*

(l = kfraclambda 2 m (k in N^*))

Số bụng sóng = số bó sóng = k ; Số nút sóng = k + 1

- Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng:


*

(l = (2k + 1)fraclambda 4 m (k in N))

Số bó (bụng) sóng nguyên = k; Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1

3. Phương trình sóng giới hạn trên dây (đầu P thắt chặt và cố định hoặc dao động nhỏ dại - nút sóng)

- Đầu Q thắt chặt và cố định (nút sóng):

Phương trình sóng tới và sóng sự phản xạ tại Q:

(u_B = Ac mos2pi ft) với (u'_B = - Ac mos2pi ft = Ac mos(2pi ft - pi ))

Phương trình sóng tới cùng sóng bức xạ tại M giải pháp Q một khoảng d là:

(u_M = Ac mos(2pi ft + 2pi fracdlambda )) và (u'_M = Ac mos(2pi ft - 2pi fracdlambda - pi ))

Phương trình sóng ngừng tại M: (u_M = u_M + u'_M)

(u_M = 2Ac mos(2pi fracdlambda + fracpi 2)c mos(2pi ft - fracpi 2) = 2A msin(2pi fracdlambda )c mos(2pi ft + fracpi 2))

Biên độ xê dịch của bộ phận tại M: (A_M = 2Aleft| c mos(2pi fracdlambda + fracpi 2) ight| = 2Aleft| msin(2pi fracdlambda ) ight|)

- Đầu Q tự do thoải mái (bụng sóng):

Phương trình sóng tới với sóng sự phản xạ tại Q: (u_B = u'_B = Ac mos2pi ft)Phương trình sóng tới cùng sóng sự phản xạ tại M bí quyết Q một khoảng tầm d là:

(u_M = Ac mos(2pi ft + 2pi fracdlambda )) cùng (u'_M = Ac mos(2pi ft - 2pi fracdlambda ))

Phương trình sóng giới hạn tại M: (u_M = u_M + u'_M); (u_M = 2Ac mos(2pi fracdlambda )c mos(2pi ft))Biên độ giao động của thành phần tại M: (A_M = 2Aleft| mcos(2pi fracdlambda ) ight|)