mua về

Tôi đã đọc và hiểu các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dưới đây và ước muốn tải về phần mềm được hướng dẫn và chỉ định


OS

Windows Server năm 2016 (x64) Windows vps 2012 R2 (x64) Windows hệ thống 2012 (x64) Windows vps 2008 R2 (x64) Windows vps 2008 (x64) Windows hệ thống 2003 R2 (x64) Windows hệ thống 2003 (x64) Windows 10 (x64) Windows 8.1 (x64) Windows 8 (x64) Windows 7 (x64) Windows Vista (x64) Windows XP (x64)

hướng dẫn thiết đặt

*Precaution When Using a USB ConnectionDisconnect the USB cable that connects the device và computer before installing the driver.Connect the USB cable after installing the driver.Driver and application software files have been compressed.The following instructions show you how to tải về the compressed files and decompress them.1. To download files, click the file link, select , and specify the directory where you want to save the file.The tải về will start automatically.2. Downloaded files are saved in the specified thư mục in a self-extracting format (.exe format).3. Double-click the files khổng lồ decompress them. A new thư mục will be created in the same folder.The new thư mục will have the same name as the compressed file.4. Double-click the decompressed Setup.exe tệp tin to start installation.

Bạn đang xem: Download driver máy in canon 2900 64bit, 32bit cho windows 10, windows 7


tin tức tập tin

thương hiệu tập tin: LBP2900_R150_V330_W64_uk_EN_2.exe Phiên bạn dạng tập tin: R1.50V3.30 form size tập tin: 11196KB

Tuyên bố miễn trừ trọng trách

Tất cả những phần mềm, chương trình (bao bao gồm nhưng giới hạn max trình điều khiển), tệp, tài liệu, hướng dẫn sử dụng, khuyên bảo hoặc bất kỳ tài liệu nào không giống (gọi tầm thường là "Nội dung") được cung ứng trên trang web này trên cửa hàng "nguyên bản".

Canon Singapore Pte. Ltd., và những công ty liên kết của bản thân mình ("Canon") không bảo đảm an toàn dưới ngẫu nhiên hình thức nào tương quan đến Nội dung, từ bỏ chối trọn vẹn tất cả các bảo đảm, được diễn tả rõ hoặc mang ý nghĩa ngụ ý (bao gồm, mà lại không giới hạn, những bảo vệ được ngụ ý về tài năng bán được, sự cân xứng cho một mục đích rõ ràng và tính không vi phạm) và sẽ không chịu trọng trách cập nhật, sửa chữa hoặc cung ứng Nội dung.

Canon bảo lưu tất cả các pháp quyền, quyền cài và quyền thiết lập trí tuệ có tương quan trong Nội dung. Bạn có thể tải xuống và áp dụng Nội dung chỉ cho mục tiêu sử dụng cá nhân, phi thương mại dịch vụ và tự chịu rủi ro. Canon sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt sợ hãi nào tương quan đến Nội dung, (bao gồm, dẫu vậy không giới hạn, thiệt hại loại gián tiếp, mang tính chất hậu quả, mang ý nghĩa cảnh cáo hoặc phần lớn thiệt sợ ngẫu nhiên).

Bạn không được phân phối, gửi nhượng, cấp cho phép, bán, mang lại thuê, phát sóng, truyền tải, xuất phiên bản hoặc bàn giao Nội dung cho ngẫu nhiên bên làm sao khác. Bạn cũng trở nên không (và sẽ không để người khác) sao chép, sửa đổi, định hình lại, bóc tách rời, dịch ngược hoặc đảo ngược nghệ thuật hoặc tạo ra các thắng lợi phái sinh từ bỏ Nội dung, toàn bộ hoặc một phần.

Bạn đồng ý không giữ hộ hoặc chuyển Nội dung ra khỏi quốc gia/khu vực nơi ban sơ bạn dành được Nội dung kia đến các quốc gia/khu vực khác nhưng mà không có bất kỳ sự chất nhận được bắt buộc làm sao của cơ quan chính phủ hiện hành và/hoặc vi phạm ngẫu nhiên luật, hạn chế và hình thức nào.

Xem thêm: Last Name First Name Là Gì, First Name, Last Name Là Gì

Bằng việc thực hiện tải xuống Nội dung, bạn chấp nhận bị ràng buộc vị những điều khoản trên tương tự như tất cả những luật với quy định vận dụng cho việc bạn download xuống và áp dụng Nội dung.