Vâng, triệu chứng shutdown (tắt máy) không hoàn toàn mình thấy không ít người bị. Và cũng có nhiều bạn tất cả gửi e-mail nhờ mình hướng dẫn cách khắc phục, thay thế sửa chữa lỗi khó tính này rồi.


Chính vì thế lúc này mình quyết định ngâm cứu và tổng thích hợp lại đa số cách công dụng để có thể ” chữa trị căn bệnh này ” một cách kết thúc điểm nhất