Trong hướng dẫn bí quyết thêm font chữ vào Photoshop. Các bạn sẽ biết phương pháp tải font từ Google Fonts với Adobe Fonts. Tiếp đến đưa vào Photoshop một phương pháp nhanh nhất. Tất cả Font hỗ trợ tiếng Việt. Vớ nhiên trọn vẹn miễn tầm giá cho mục tiêu thương mại. Họ cùng bắt đầu nhé