Các việc về hình tam giác lớp 5 cơ phiên bản và nâng cấp cùng cùng với lời giải chi tiết và rõ ràng của từng bài, những em học sinh muốn học tập Toán lớp 5 cùng tham khảo và làm bài bác tập cũng như so sánh với giải mã để học tập Toán hình tam giác hiệu quả, củng nuốm kiến thức diện tích s tam giác, chu vi giỏi nhất.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 88 diện tích hình tam giác

Giải Toán lớp 5 trang 94, rèn luyện Bài tập tính diện tích tam giác lớp 5 Giải Toán lớp 5 trang 88, 89, Luyện tập, Giải bài 1, 2, 3, 4 phương pháp tính đường cao vào tam giác cân, đều, vuông Giải Toán lớp 5 trang 86 SGK, giải bài bác 1, 2, 3

Bài về hình tam giác là một trong những kiến thức quan tiền trọng, xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài bác thi học tập kỳ I, học tập kỳ II cho nên việc học lý thuyết cũng tương tự làm bài xích tập những bài toán về hình tam giác lớp 5 cơ phiên bản và nâng cấp là rất bắt buộc thiết. Sau đây là các câu hỏi về hình tam giác lớp 5 nâng cao, cơ bản, những em cùng xem thêm để rất có thể biết được không ít dạng toán hơn, làm bài hiệu quả.

*

Các vấn đề về hình tam giác cơ bạn dạng và nâng cao

Chú ýXem cách làm tính diện tích tam giác trước lúc áp dụng vào bài làmDiện tích tam giác có đơn vị đo là m2, dm2, cm2 …Mục Lục bài xích viết:1. Bài tập trong Sách giáo khoa.2. Bài xích tập vào vở bài xích tập.3. Bài xích tập nâng cao.

1. Câu hỏi về hình tam giác lớp 5 trong SGK

Bài 1 Trang 88 SGK Toán 5: Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.b) Độ dài đáy là 2,3dm và độ cao là 1,2dm.

Đáp Án:

*

Bài 2 Trang 88 SGK Toán 5: Tính diện tích s hình tam giác có:

a) Độ lâu năm đáy là 5m và chiều cao là 24dm.b) Độ nhiều năm đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m.

Đáp Án:

*

Bài 1 Trang 86 SGK Toán 5: Viết tên tía góc và cha cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây:

*

Đáp Án:

a) diện tích s tam giác ABC có:

*
– tía góc là góc A, góc B, góc C- bố cạnh là AB, BC và CA.b) diện tích tam giác DEG có:
*
– bố góc là góc D, góc E, góc G- tía cạnh là DE, EG và GD.c) diện tích tam giác KMN có:
*
– bố góc là góc K, góc M, góc N- ba cạnh là KM, MN cùng NK.

Bài 2 Trang 86 SGK Toán 5: Hãy chỉ ra đáy và con đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây:

*

Đáp Án:Tam giác ABC có: Đáy AB, mặt đường cao CHTam giác DEG có: Đáy EG, đường cao DKTam giác PQM có: Đáy PQ, con đường cao MN

Bài 3 Trang 86 SGK Toán 5: So sánh diện tích tam giác của:

a) Hình tam giác AED và hình tam giác EDH.b) Hình tam giác EBC cùng hình tam giác EHC.c) Hình chữ nhật ABCD cùng hình tam giác EDC.

*

Đáp Án:a) diện tích tam giác AED = diện tích tam giác EDH.b) diện tích s tam giác EBC = diện tích s tam giác EHC.c) Hình chữ nhật ABCD = diện tích tam giác EDC.

2. Câu hỏi về hình tam giác lớp 5 vào VBT

Bài 1 trang 105 VBT Toán 5 Tập 1: Viết tiếp vào nơi chấm:

Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta đem …………………………….

Lời giải:

Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta lất độ dài đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo), rồi chia cho 2.

Bài 2 trang 105 VBT Toán 5 Tập 1: Viết tiếp vào nơi chấm đến thích hợp:

a) diện tích s hình tam giác gồm độ dài đáy 7cm và độ cao 4cm là:

…………………………………….

b) diện tích s hình tam giác bao gồm độ dài đáy 15m và chiều cao 9m là:

…………………………………….

c) diện tích s hình tam giác tất cả độ dài đáy là 3,7dm và độ cao 4,3dm là:

…………………………………….

Lời giải:

a) diện tích hình tam giác tất cả độ nhiều năm đáy 7cm và độ cao 4cm là:

7 × 4 : 2 = 14 (cm2)

b) diện tích s hình tam giác có độ dài đáy 15m và chiều cao 9m là:

15 × 9 : 2 = 67,5 (m2)

c) diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 3,7dm và chiều cao 4,3dm là

3,7 × 4,3 : 2 = 7,955 (dm2)

Bài 3 trang 106 VBT Toán 5 Tập 1: đến hình chữ nhật tất cả chiều dài 13,5m cùng chiều rộng lớn 10,2m. Tính diện tích hình tam giác EDC

*

Lời giải:

Chiều lâu năm DC của hình chữ nhật ABCD chình là đáy của hình tam giác EDC.

Vẽ đường cao EH

Chiều rộng lớn AD của hình chữ nhật ABCD bằng chiều cao của hình tam giác EDC.

Diện tích hình tam giác EDC là:

13,5 × 10,2 : 2 = 68,85 (m2)

Bài 1 trang 104 VBT Toán 5 Tập 1: Viết tiếp vào vị trí chấm cho thích hợp (theo mẫu):

*

Lời giải:

Hình tam giác có cha góc nhọn

Hình tam giác có hai góc nhọn với một góc tù

Hình tam giác gồm hai góc nhon với một góc vuông

Bài 2 trang 104 VBT Toán 5 Tập 1: Vẽ mặt đường cao của các tam giác cơ mà đáy MN.

*

Lời giải:

*

Bài 3 trang 104 VBT Toán 5 Tập 1: Vẽ một đoạn thẳng để tạo nên hai hình tam giác.

*

Lời giải:

*

Bài 4 trang 105 VBT Toán 5 Tập 1: Viết số tương thích vào khu vực chấm:

*

a) Hình chữ nhật ABCD có ……. ô vuông

b) Hình tam giác ECD tất cả ……. ô vuông

c) Hình chữ nhật ABCD bao gồm số ô vuông cấp ……. Lần số ô vuông của hình tam giác ECD.

d) Hình tam giác ECD gồm số ô vuông bằng ……. Số ô vuông của hình chữ nhật ABCD.

Lời giải:

a) Hình chữ nhật ABCD tất cả 32 ô vuông

b) Hình tam giác ECD có 16 ô vuông

c) Hình chữ nhật ABCD gồm số ô vuông gấp gấp đôi số ô vuông của hình tam giác ECD.

d) Hình tam giác ECD tất cả số ô vuông bằng 50% số ô vuông của hình chữ nhật ABCD.

Chú ýLuyện tập làm bài về Tam giác với các bài trong Giải toán 5 trang 88, 89 SGK Toán 5, Luyện tập.

3. Các bài toán về hình tam giác lớp 5 bao gồm đáp án

Bài 1: Một hình tam giác bao gồm đáy 15 cm và độ cao 2,4cm. Tính diện tích hình tam giác đó?

Tham khảo: công thức tính nhiệt độ lượng tỏa ra và những dạng bài bác tập ví dụ

Giải:

Diện tích hình tam giác là:

15 x 2,4 : 2 = 18 (cm2)

Đáp số: 18cm2

Bài 2: Một hình tam giác tất cả đáy 12cm và chiều cao 25mm. Tính diện tích hình tam giác đó?

Tham khảo: bí quyết tính sức nóng lượng lan ra và các dạng bài xích tập ví dụ

Giải:

Đổi: 25mm = 2,5 cm

Diện tích hình tam giác kia là:

12 x 2,5 : 2 = 15 (cm2)

Đáp số: 15cm2

Bài 3: Một lăng mộ hình tam giác có diện tích 129m2, độ cao 24m. Hỏi cạnh đáy của tam giác sẽ là bao nhiêu?

Tham khảo: công thức tính nhiệt độ lượng lan ra và những dạng bài tập ví dụ

Giải:

Cạnh lòng của tam giác đó là:

129 x 2 : 24 = 10,75 (m)

Đáp số: 10,75m

Bài 4: Một tấm biển quảng cáo hình tam giác có tổng cạnh lòng và độ cao là 28m, cạnh đáy hơn độ cao 12m. Tính diện tích s tấm bảng pr đó?

Tham khảo: công thức tính sức nóng lượng lan ra và các dạng bài bác tập ví dụ

Giải:

Độ lâu năm cạnh đáy là:

(28 + 12) : 2 = 20 (m)

Độ dài chiều cao là:

28 – 20 = 8 (m)

Diện tích tấm biển quảng cáo là:

20 x 8 : 2 = 80 (m2)

Đáp số: 80m2

Bài 5: Một hình chữ nhật có diện tích s 630cm2 và ăn mặc tích này bằng 70% diện tích s hình tam giác. Tính cạnh đáy hình tam giác, biết độ cao là 2,4dm?

Tham khảo: phương pháp tính nhiệt độ lượng tỏa ra và các dạng bài tập ví dụ

Giải:

Đổi: 2,4dm = 24cm

Diện tích hình tam giác là:

630 : 70% = 900 (cm2)

Cạnh đáy hình tam giác là:

900 x 2 : 24 = 75 (cm)

Đáp số: 75cm

Bài 6: một lớp bìa hình chữ nhật có diện tích s 60464mm2 và ăn diện tích này bằng 4/3 diện tích tấm bìa hình tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa hình tam giác, biết độ cao tấm bìa là 24cm?

Tham khảo: phương pháp tính nhiệt độ lượng tỏa ra và những dạng bài xích tập ví dụ

Giải:

Đổi 24cm = 240mm

Diện tích hình tam giác là:

60464 : 4/3 = 45348 (mm2)

Cạnh đáy tấm bìa hình tam giác là:

45348 x 2 : 240 = 377,9 (mm)

Đáp số: 377,9mm

Bài 7: cho tam giác ABC vuông góc tại B, chu vi là 37dm. Cạnh AB bởi 2/3 cạnh AC, cạnh BC bởi 4/5 cạnh AC. Tính diện tích s hình tam giác ABC?

Tham khảo: cách làm tính nhiệt độ lượng lan ra và các dạng bài bác tập ví dụ

Giải:

Ta có: 2/3= 10/15 và 4/5 = 12/15

Cạnh AC là 15 phần đều nhau thì cạnh AB là 10 phần cùng BC là 12 phần như thế.

Độ lâu năm cạnh AB là:

37 : (15 + 10 + 12) x 10 = 10 (dm)

Độ lâu năm cạnh AC là:

37 : (15 + 10 + 12) x 15 = 15 (dm)

Độ nhiều năm cạnh BC là:

37 – 10 – 15 = 12 (dm)

Diện tích hình tam giác ABC là:

10 x 12 : 2 = 60 (dm2)

Đáp số: 60dm2

Bài 8: mang đến tam giác ABC vuông góc tại A, chu vi là 90cm. Cạnh AB bởi 4/3 cạnh AC, cạnh BC bởi 5/3 cạnh AC. Tính diện tích s hình tam giác ABC?

Tham khảo: bí quyết tính sức nóng lượng tỏa ra và những dạng bài tập ví dụ

Giải:

Cạnh AC là 3 phần cân nhau thì cạnh AB là 4 phần và cạnh BC là 5 phần như thế

Độ lâu năm cạnh AB là:

90 : (3 + 4 + 5) x 4 = 30 (cm)

Độ nhiều năm cạnh AC là:

90 : (3 + 4 + 5) x 3 = 22,5 (cm)

Diện tích hình tam giác ABC là:

30 x 22,5 : 2 = 337,5 (cm2)

Đáp số: 337,5 cm2

Bài 9: Một thửa khu đất hình tam giác có chiều cao là 10 m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4 m thì diện tích s sẽ tạo thêm bao nhiêu m2?

Tham khảo: cách làm tính nhiệt lượng tỏa ra và những dạng bài bác tập ví dụ

Giải:

Nếu kéo dãn dài đáy thêm 4m thì diện tích sẽ tạo thêm là:

10 x 4 : 2 = trăng tròn (m2)

Đáp số: 20m2

Bài 10: Một hình tam giác ABC tất cả cạnh lòng 3,5m. Nếu kéo dãn dài cạnh lòng BC thêm 2,7m thì diện tích tam giác tăng lên 5,265 m2. Tính diện tích s hình tam giác ABC đó?

Tham khảo: bí quyết tính nhiệt lượng tỏa ra và các dạng bài xích tập ví dụ

Giải:

Độ dài độ cao của hình tam giác là:

5,265 x 2 : 2,7 = 3,9 (m)

Diện tích hình tam giác ABC là:

Tham khảo: học tập nghề: cách may quần âu tây nữ chuẩn form dáng vẻ | Duy Nguyen Edu – chăm đào tạo thiết kế và cắt may thực chiến

3,5 x 3,9 : 2 = 6,825 (m2)

Đáp số: 6,825 m2

Bài 11: Biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2

Tính diện tích tam giác MDC?

*

Tham khảo: phương pháp tính nhiệt lượng lan ra và những dạng bài tập ví dụ

Giải:

CD = 2400 : (25 + 15) = 60 cm

S MDC = (60 x 25) : 2 = 750 cm2

Bài 12: mang lại tam giác ABC bao gồm S = 150 cm2. Nếu kéo dãn dài đáy BC (về phía B) 5 cm thì diện tích s sẽ tăng lên 37,5 cm2. Tính lòng BC của tam giác.

*

Tham khảo: cách làm tính nhiệt độ lượng lan ra và những dạng bài tập ví dụ

Giải:

Từ A hạ AH vuông góc CD, AH chính là chiều cao thông thường của 2 tam giác ABC và ABD. AH nhiều năm là: (37,5 x2) : 5 = 15 (cm)

Đáy BC là: (150 x2) : 15 =20 (cm)

Bài 13: cho tam giác ABC có diện tích s là 150cm2. Kéo dãn dài BC một đoạn CD sao để cho CD = 1/3 BC.

a. Tính năng lượng điện tam giác ACD

b. Bên trên AC mang E cùng F làm sao cho AE = EF = FC. So sánh diện tích những tam giác ABE, BEF, BCF

Tham khảo: công thức tính sức nóng lượng lan ra và các dạng bài tập ví dụ

Giải:

*

a. Xét 2 tam giác ABC cùng ACD, ta thấy bao gồm cùng chiều cao kẻ từ đỉnh A cơ mà cạnh lòng CD = 1/3 BC nên:

SACD = 1/3. SABC = 1/3. 150 = 50cm2

b. Xét 3 tam giác ABE, EBF cùng FBC, ta thấy tất cả chung độ cao hạ từ đỉnh B nhưng mà AE = EF = FC bắt buộc SABE = SBEF = SBCF = SACD = 1/3. SABC

Bài 14: mang đến tam giác ABC, D là điểm vị trí trung tâm cạnh BC, E là điểm ở vị trí chính giữa cạnh AC. Hai phần đường thẳng AD với BE giảm nhau tại I. Hãy so sánh diện tích s hai tam giác AIE cùng BID.

Giải:

*

Xét 2 tam giác ABD và ABC, ta có:

– Cùng độ cao hạ trường đoản cú A

– BC = 2 BD

Suy ra: SABC = 2 SABD

Xét 2 tam giác ABC và ABE, ta có:

– Cùng độ cao hạ tự B

– AC = 2 AE

Suy ra: SABC = 2 SABE

Vậy SABD = SABE

SABI + SAIE = SABI + SBID

SAIE = SBID

2. Bài xích tập về tam giác

Câu 1: diện tích s một tấm bìa hình chữ nhật là 604,64 cm2 và bằng 4/3 diện tích một hình tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa hình tam giác đó, biết chiều cao tấm bìa là 24cm.

Câu 2: Một mảnh đất hình tam giác vuông gồm tổng hai cạnh góc vuông là 62cm. Cạnh góc vuông này gấp rưỡi cạnh góc vuông kia. Tính diện tích mảnh đất đó.

Câu 3: Tính chu vi và ăn diện tích một hình tam giác vuông gồm một cạnh góc vuông lâu năm 24 cm và bằng 3/4 cạnh góc vuông kia. Cạnh sót lại dài 40cm.

Câu 4: Một thửa vườn hình tam giác vuông ABC vuông làm việc A. Cạnh AC to hơn cạnh AB 30m. Cạnh BC dài 150m.

a) Tính độ lâu năm cạnh AB với AC. Biết chu vi thửa sân vườn là 360m.

b) Tính diện tích s thửa vườn cửa đó.

c) Ở thân vườn bạn ta đào một ao cá hình vuông chu vi 100m. Tính diện tích s còn lại để trồng trọt.

Câu 5: Một miếng khu đất hình tam giác vuông tất cả một cạnh góc vuông nhiều năm 44m và bằng 4/3 cạnh góc vuông kia. Bên trên miếng đất này, tín đồ ta xây một bể hoa hình vuông vắn chu vi 12m. Tính diện tích s miếng đất còn lại.

Câu 6: Một miếng đất hình tam giác có diện tích s gấp 2 lần diện tích một hình vuông có cạnh 60m. Chiều cao là 180m. Tính cạnh lòng miếng đất?

Câu 7: Một hình tam giác vuông gồm tổng hai cạnh góc vuông là 88m cùng cạnh góc vuông này bởi 0,6 lần cạnh góc vuông kia. Bên trên thửa ruộng này người ta trồng lúa, vừa phải cứ 100m2 thu được 70kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng, tín đồ ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 8: người ta xây một bể hoa hình tam giác cạnh lòng 6m và chiều cao 3,5m ở giữa một chiếc sân hình vuông vắn có chu vi 64m. Tính diện tích sân còn lại sau khoản thời gian làm bồn hoa?

Câu 9: Một hình tam giác vẽ theo tỉ trọng xích có diện tích 30dm2. Tính cạnh đáy hình tam giác biết chiều cao thực sự của chính nó là 36m.

Câu 10: Một hình tam giác có diện tích s gấp 3 lần diện tích s một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 42 dm chiều rộng 24dm. Tính độ cao của hình tam giác, biết cạnh lòng tam giác là 96dm.

Câu 11: Một hình tam giác bao gồm đáy là 0,8cm. Chiều cao bằng 7/4 đáy. Tính diện tích hình tam giác.

Câu 12: Một miếng đất hình vuông vắn có cạnh 18m với một miếng khu đất hình tam giác có độ cao 12m. Hiểu được hai miếng khu đất có diện tích bằng nhau. Hãy tính cạnh lòng miếng đất hình tam giác đó.

Câu 13: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 24m và hơn chiều rộng lớn 6m. Ở giữa miếng đất, tín đồ ta làm cho một bể hoa hình tam giác có độ cao 7,5m và bởi 3/5 cạnh đáy. Tính:

a) diện tích s bồn hoa.

b) diện tích s miếng đất còn lại.

Câu 14: Một miếng sân vườn hình tam giác có đáy bởi 3/5 độ cao và kém độ cao là 40m.

a) Tính diện tích miếng vườn cửa đó.

b) bạn ta trồng tất cả 156 cây vừa cam vừa chanh trên miếng vườn, số cam nhiều hơn nữa số chanh 18 cây. Tính số cây mỗi loại tín đồ ta trồng vào vườn.

Câu 15: Một miếng khu đất hình tam giác bao gồm cạnh đáy nhiều năm 180m và ăn mặc tích bằng diện tích s một hình vuông vắn chu vi 240m. Tính độ cao miếng khu đất hình tam giác.

Câu 16: Một hình tam giác bao gồm cạnh đáy là 20m và ăn mặc tích bằng diện tích bằng diện tích một hình chữ nhật chiều dài 16,5m với chiều rộng lớn 8m. Tính độ cao hình tam giác.

Câu 17: cho tam giác vuông ABC vuông sinh sống A gồm chu vi 237,6cm. Cạnh AB dài thêm hơn nữa cạnh AC 19,8dm. Cạnh BC dài 99dm. Tính diện tích s tam giác vuông ABC?

Câu 18: một chiếc sân hình chữ nhật gồm chu vi 50m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 10m. Tín đồ ta đào một chiếc ao hình tam giác tất cả cạnh đáy 5,2m và chiều cao 4,9m. Tính diện tích s miếng khu đất còn lại.

Câu 19: Một hình tam giác có diện tích s 120cm2. Nếu kéo dãn dài đáy thêm 3cm thì diện tích s sẽ tạo thêm 30cm2. Tính cạnh đáy hình tam giác.

Câu 20: Một hình tam giác tất cả đáy 20,5m. Nếu bớt đáy 4,7m thì diện tích s sẽ giảm 35,72m2. Tính diện tích tam giác lúc đầu?

Câu 21: Một miếng đất hình tam giác bao gồm hiệu giữa đáy và độ cao là 10,5m. Tính diện tích s miếng đất đó, biết rằng nếu tăng cạnh đáy thêm 3,6m thì diện tích miếng khu đất sẽ tạo thêm 79,2m2.

Câu 22: Một miếng sân vườn hình tam giác gồm đỉnh A cùng đáy BC dài 45m. Nếu kéo dãn dài cạnh đáy BC thêm một quãng CD lâu năm 15m thì diện tích s sẽ tạo thêm 225m2.

a) Tính diện tích s miếng vườn cửa đó bởi ha.

b) bạn ta trồng rau xanh trên miếng vườn đó, cứ 300m2 thì nhận được 35,6kg rau. Tính cân nặng rau chiếm được trên miếng vườn đó.

Câu 23: Một miếng đất hình tam giác vuông có tổng nhị cạnh góc vuông là 88m. Nếu tạo thêm 3,4m tại một cạnh góc vuông thì diện tích s sẽ tạo thêm 66,3m2. Tính số đo cạnh góc vuông còn lại.

Câu 24: Một hình tam giác bao gồm tổng cạnh lòng và độ cao 30,5cm. Nếu bớt đáy đi 2,3cm thì diện tích s sẽ sút 13,8cm2. Tính diện tích s hình tam giác thời điểm đầu?

Câu 25: Một đám ruộng hình tam giác có diện tích s 810m2. Nếu sút cạnh đáy 3,6m thì diện tích có khả năng sẽ bị giảm 64,8m2.

Xem thêm: Fighting Force 2 Game Cảnh Sát Hoàng Gia Ps1, Tải Game Cảnh Sát Hoàng Gia Fighting Force

a) Tính cạnh đáy lúc đầu của đám ruộng đó.

b) Trung bình người ta trồng lúa cứ 50m2 thu được 32,5kg thóc. Tính cân nặng thóc nhận được trên cả thửa ruộng là từng nào tạ?