Giải bài bác 13: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 45. Phần dưới đang hướng dẫn trả lời và đáp án các câu hỏi trong bài bác học. Bí quyết làm đưa ra tiết, dễ dàng hiểu, mong muốn các em học viên nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Nêu cha cách viết của số hữu tỉ -$frac35$ và trình diễn số hữu tỉ đó trên trục số.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 ôn tập chương 1


Câu 2: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Thế nào là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm? Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?


Câu 5: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Viết những công thức:

- Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số.

- phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số không giống 0.

- Lũy quá của một lũy thừa.

- Lũy quá của một tích.

- Lũy vượt của một thương.


Câu 7: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Tỉ lệ thức là gì? phạt biểu đặc điểm cơ bản của tỉ trọng thức. Viết phương pháp thể hiện đặc thù của hàng tỉ số bởi nhau.


Quan hệ giữa các tập thích hợp N, Z, Q, R

*

*

Các phép toán vào Q

Với a, b, c, d, m $in $ Z, m > 0.

Phép cộng: $fracam+fracbm=fraca+bm$Phép trừ: $fracam-fracbm=fraca-bm$Phép nhân: $fracab.fraccd=fraca.cb.d(b,d eq 0)$Phép chia: $fracab:fraccd=fraca.db.c(b,c,d eq 0)$Phép lũy thừa:

Với x, y $in $ Q , m, n $in $ $N^*$ :

$x^m.x^n=x^m+n$

$x^m:x^n=x^m-n$

$(x^m)^n=x^mn$

$(x.y)^n=x^n.y^n$

$(fracxy)^n=fracx^ny^n(y eq 0)$

Thực hiện các bài tập sau

Câu 1: Trang 47 toán VNEN 7 tập 1

Điền các kí hiệu $subset$, $in$, $ otin$ tương thích vào chỗ chấm:

a) $sqrt25$ ... N; b) Q ... R; c) 1$frac34$ ... Z;

d) 0 ... I; e) 0 ... R; g) 0,13 ... I.


=> Xem giải đáp giải

Câu 2: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Trong các khẳng định sau, xác minh nào đúng, xác định nào sai?

a) Tập hợp những số hữu tỉ gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm.

b) $subset$ I; c) $subset$ R; d) $cap$ I = 0; e) $cup$ I = $phi$.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Điền những số phù hợp vào vị trí chấm:

a) $frac163$ : ... = $frac5012$ : (-0,06); b) (2. ... - 1)$^3$ = -8;

c) $frac(0,8)^5(0,4)^6$ = ...; d) 0,944 - 2. ... = 3,268.


=> Xem gợi ý giải

Câu 4: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện tại phép tính và cho biết giá trị của biểu thức (chính xác mang lại hai chữ số thâp phân)

A = $fracsqrt27 + 2,438,6.1,13$; B = ($sqrt5$ + $frac23$)(6,4 - $frac47$).


=> Xem trả lời giải

Câu 5: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tính độ dài những cạnh một hình tam giác, biết chu vi tam giác là 24 centimet và những cạnh của tam giác tỉ lệ với những số 3; 4; 5.


=> Xem trả lời giải

Câu 6: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện các phép tính sau (bằng cách hợp lý nếu gồm thể):

a) 19$frac13$.$frac37$ - 33$frac13$; b) 9.$(frac-12)^2$ + $frac13$; c) 15$frac14$ : ($frac-57$) - 25$frac14$ : ($frac-57$).


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 7: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Hưởng ứng trào lưu kế hoạch nhỏ của Đội, ba chi nhóm 7A; 7B; 7C sẽ thu gom được tổng cộng 120kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn chiếm được của ba chi đội tỉ lệ lần lượt với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn thu được ngơi nghỉ mỗi đưa ra đội.


=> Xem lí giải giải

Câu 8: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) |x| = 2,5; b) |x| = -1,2;

c) |x| + 0,573 = 2; d) |x + $frac13$| - 4 = -1.


=> Xem giải đáp giải

D. E. Vận động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Tính cực hiếm của biểu thức: A = (0,8 . 7 + 0,64) . (1$frac14$.7 – 0,8.1$frac14$) + 31,64.


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 2: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Tính quý giá của biểu thức: M = (0,25 - $frac0,25 + frac19frac19$) : ($frac23$ + $fracfrac7150,4 - frac16$).


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 3: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Từ tỉ trọng thức $fracab$ = $fraccd$ (a, b, c, d $geq$ 0; a $geq$ $pm$ b; c $geq$ $pm$ d) hãy suy ra các tỉ lệ thức sau:

a) $fraca + bb$ = $fracc + dd$; b) $fraca - bb$ = $fracc - dd$;

c) $fraca + ba$ = $fracc + dc$; d) $fraca - ba$ = $fracc - dc$;

e) $fracaa + b$ = $fraccc + d$; g) $fracaa - b$ = $fraccc - d$.


=> Xem khuyên bảo giải

Từ khóa tìm kiếm kiếm google:


giải bài xích 13: ôn tập chương I, ôn tập chương I trang 45 vnen toán 7, bài 13 sách vnen toán 7 tập 1, giải sách vnen toán 7 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Xem thêm: Top 10 Giao Diện Win 7 Đẹp Cho Win 7, Desktop Windows Tuyệt Đẹp


Giải các môn học tập khác


Giải sách giáo khoa lớp 7


Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1 giản lược
Soạn văn 7 tập 2 giản lược
Toán 7 tập 1
Toán 7 tập 2
Giải sgk vật dụng lí 7
Giải sgk sinh học 7
Giải sgk GDCD 7
Giải sgk địa lí 7
Tiếng Anh 7
Lịch sử 7

Trắc nghiệm lớp 7


Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 7
Trắc nghiệm sinh học tập 7
Trắc nghiệm tiếng Anh 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm đồ dùng lí 7
Văn mẫu mã lớp 7
Tập bạn dạng đồ địa lí 7

Giải VNEN lớp 7


VNEN ngữ văn 7 tập 1
VNEN ngữ văn 7 tập 2
VNEN văn 7 tập 1 giản lược
VNEN văn 7 tập 2 giản lược
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Tiếng anh 7 VNEN Tập 1
Tiếng anh 7 VNEN Tập 2
Tiếng anh 7 VNEN
VNEN công nghệ 7
VNEN GDCD 7
Khoa học tự nhiên và thoải mái 7
Khoa học xã hội 7

Bình luận


PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I: Số hữu tỉ - số thực


Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Bài 4: giá bán trị tuyệt vời của một số hữu tỉ
Bài 5: Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân
Bài 6: Lũy quá của một số hữu tỉ
Bài 7: tỉ lệ thức
Bài 8: tính chất của hàng tỉ số bởi nhau
Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Bài 10: có tác dụng tròn số
Bài 11: Số vô tỉ
Bài 12: Số thực
Bài 13: Ôn tập chương I

Chương II: Hàm số với đô thị


Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận
Bài 2: một vài bài toán về đại lượng tỉ trọng thuận
Bài 3: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
Bài 4: một vài bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
Bài 5: Hàm số
Bài 6: khía cạnh phẳng tọa độ
Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a không giống 0)
Bài 8: Ôn tập chương II

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I: Đường thằng vuông góc, con đường thẳng tuy nhiên song


Bài 1: hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng tuy nhiên song
Bài 2: tiên đề Ơ-clit về hai tuyến đường thẳng song song
Bài 3: quan hệ giữa tính vuông góc cùng tính tuy nhiên song của hai đường thẳng
Bài 4: Luyện tập
Bài 5: Định lí
Bài 6: Tổng bố góc của một tam giác
Bài 7: Ôn tập chương I

Chương II: Tam giác


Bài 1: nhị tam giác bằng nhau
Bài 2: ngôi trường hợp đều bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh
Bài 3: ngôi trường hợp bằng nhau cạnh - góc - cạnh
Bài 4: ngôi trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc
Bài 5: Tam giác cân – Tam giác đều
Bài 6: Định lý Py-ta-go
Bài 7: Luyện tập
Bài 8: những trường hợp cân nhau của tam giác vuông
Bài 9: thực hành thực tế ngoài trời về tam giác, tam giác bằng nhau
Bài 10: Ôn tập chương II
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com