Trả lời thắc mắc 4 bài 4 trang 18 SGK Toán 9 Tập 1 . Bài xích 4. Contact giữa phép chia và phép khai phương

*

Rút gọn

a) (sqrt dfrac2a^2b^450 ) b) (dfracsqrt 2ab^2 sqrt 162 ) với (a ge 0.)

Sử dụng những công thức (sqrt dfracAB = dfracsqrt A sqrt B ,left( A ge 0;B > 0 ight)); (sqrt AB = sqrt A .sqrt B ;,sqrt A^2 = left| A ight|.)Quảng cáo

*

a) Ta có (sqrt dfrac2a^2b^450 = sqrt dfraca^2b^425 = dfracsqrt a^2b^4 sqrt 25 = dfracsqrt a^2 .sqrt b^4 5 = dfracab^25)

b) Ta bao gồm (dfracsqrt 2ab^2 sqrt 162 = sqrt dfrac2ab^2162 = sqrt dfracab^281 = dfracsqrt ab^2 sqrt 81 = dfracsqrt a .sqrt b^2 9 = dfrac b ight9)


Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu hỏi 4 bài bác 2 trang 74 Toán lớp 9 Tập 1:
Bài tiếp theoCâu hỏi bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1 : bài bác 1. Một trong những hệ thức về cạnh và mặt đường cao vào tam giác vuông
Danh sách bài xích tập
Câu hỏi bài bác 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 : Hãy điền biểu thức tương thích vào những chỗ trống () trong dãy...

Bạn đang xem: Toán lớp 9 bài 4


Câu hỏi Toán 9 bài bác 2 trang 8 Tập 2 : bài xích 2. Hệ nhì phương trình số 1 hai ẩn
Câu hỏi bài xích 9 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1: bài bác 9. Căn bậc ba
Câu hỏi bài 7 trang 87 Toán lớp 9 Tập 2: Vẽ một mặt đường tròn trung tâm O rồi vẽ một tứ giác tất cả tất...
Câu hỏi bài bác 7 trang 88 Toán 9 Tập 2: coi hình 45. Hãy minh chứng định lý trên.
Câu hỏi bài 8 trang 58 Toán lớp 9 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bé hơn chiều dài...
Mục lục môn Toán 9


Xem đầy đủ: Toán 9


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài tập trắc nghiệm 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 100 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Bài tập trắc nghiệm 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 100 Sách bài bác tập (SBT) Sinh học tập 9. Lựa chọn 1 phương án...
Bài tập 2 trang 58 SBT Sử lớp 9: Hãy nối các ô trọng tâm với những ô hai bên làm thế nào để cho phù hợp...
Hãy nối các ô trung tâm với những ô hai bên sao cho phù hợp với quá trình hoạt động tìm đường cứu nước...
Câu 4 phần bài bác tập SGK trang 22 VBT hóa 9: rất cần được điều chế một lượng muối hạt đồng (II) sunfat. Cách thức nào...
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 22 Vở bài bác tập hoá 9. 2H2SO4 đặc + Cu → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O ...
Câu hỏi 1 bài 2 trang 8 Toán lớp 9 Tập 1 :
Trả lời thắc mắc 1 bài bác 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1 . Bài 2. Căn thức bậc hai với hằng...
Bài 1 trang 152 sgk Hóa 9, Hãy đề cập tên một số trong những loại quả chín có chứa glucozơ.

Xem thêm: Dương Triệu Vũ Và Hoài Linh Là Anh Em Ruột, Hoài Linh Và Dương Triệu Vũ Là Anh Em Ruột


Glucozơ - Hóa lớp 9 - bài bác 1 trang 152 sgk hóa học 9. Hãy nói tên một vài loại quả chín bao gồm chứa...