b.Nếu 1kWh điện có mức giá 2000 đồng thì trong 30 ngày tiền điện nên trả cho đèn điện là bao nhiêu

cần vội vàng nha


*

a) Điện năng tiêu thụ trong 1 ngày:(75cdot6=450left(Wh ight))

Điện năng tiêu hao trong 30 ngày:(450cdot30=13500left(Wh ight)=13,5left(kWh ight))

b) tiền điện phải trả cho bóng đèn:(13,5cdot2000=27000left(đồng ight))

Đáp số: ...Bạn đang xem: bên trên một trơn đèn gồm ghi 220v-75w có ý nghĩa sâu sắc gì


*

Trên đèn điện dây tóc ghi 220V-100W với trên bóng đèn khác bao gồm ghi 22OV-75W mắc tiếp liền 2 bóng đèn này vào hiệu điện vắt 220V .Tính

Điện trở của từng đèn Điện trở của mạch điện Điện Năng tiêu hao của mạch trong một giờ Nếu từng ngày thắp sáng 2 đèn trong 3 giờ thì tiền điện đề nghị trả trong một tháng 30 ngày là từng nào tiền ( 1KWh =2500 đ)

a. - Cường độ cái điện chạy qua láng đèn thứ nhất là:

P1 = U1 x I1

→ I1 = (fracP_1U_1) =(frac100220=0,4left(A ight))

- Điện trở của bóng đèn trước tiên là:

R1 = U1 x I1 = 0,4 x 220 = 88 (Ω)

- Cường độ chiếc điện chạy qua đèn điện thứ nhì là:

P2 = U2 x I2

→ I2 = (fracP_2U_2) = (frac75220=0,3left(A ight))

- Điện trở của bóng đèn thứ nhị là:

R2 = I2 x U2 = 0,3 x 220 = 66 (Ω)

b. - Điện trở tương đương của hai bóng đèn đó là:

Rtđ = R1 + R2 = 88 + 66 = 154 (Ω)

c. Đổi 75W = 0,075 kWh

- Điện năng tiêu hao của mạch trong một giờ là:

A = p x t = 0,075 x 1 = 0,075 (kWh)

d. - chi phí điện đề xuất trả trong 30 ngày là:

0,075 x 2500 = 187,5 (đồng)

Đúng 0 phản hồi (1)

Một bóng đèn sợi đốt bao gồm ghi 220v-45w hằng ngày sử dụng 4 tiếng 30 phút,một láng huỳnh quang tất cả ghi 220 v-36e mỗi ngày sử dụng 2 giờ.Nguồn điện 220v a)tính diện năng tiêu thụ của 2 đèn điện trên trong một ngàyb)tính diện năng tiêu tốn của 2 bóng đèn trên trong 1 thángc)tính tiền điện buộc phải trả khi áp dụng dụng 2 đèn điện trên trong 1 tháng ,biết 1k Wh giá bán 1200đồng

Lớp 8 technology 0 0 nhờ cất hộ Hủy bên trên 1 bóng đèn tất cả ghi 220V-75Wa) con số 220V-75W cho biết điều gì?b)Tính cường độ loại điện qua đèn điện này khi đèn này lúc đèn sáng thông thường và điện trở của đèn khi đó.c) mỗi ngày sử dụng bóng đèn 4h. Tính tiềm điện phải trả trong 1 tháng(30 ngày) biết 1 số ít điện giá 2000₫ Lớp 9 vật lý Chương II- Điện từ học tập 1 0 gởi Hủy

a. Số lượng 220V-75W cho biết thêm hiệu điện nắm hiệu dụng là 220V, công suất của đèn là 75W

b. Khi đèn sánh bình thường

Cường độ cái điện qua bóng đèn là: I=P/U=15/44 (A)

Điện trở đèn điện là: R=U/I=1936/3 (ôm)

c. Năng suất tiêu thụ của bóng đèn trong 30 ngày là:

P=U.I.t=220.(15/44).4.30=9000 (Wh) = 9(kWh)

Số chi phí điện nên trả là: 9.2000=18000 (đồng)

Đúng 2
bình luận (1)

Một gia đình gồm 3 nhẵn đèn(220V-65W) với 2 quạt điện(220V-75W).Trung bình mỗi ngày gia đínhử dụng cả 3 đèn điện trong 4 giờ và sử dụng cả2 quạt trong 6 giờ

a,Tính năng lượng điện năng tiêu hao của mái ấm gia đình này trong 1 tháng(30 ngày)

b,Tính chi phí điện buộc phải trả trong 1 tháng của mái ấm gia đình này,biết 1kWh có giá trị là 1560 đồng

Lớp 8 Toán 3 0 nhờ cất hộ Hủy

Ai giải hộ mình với,mình cần gấp.Mình cảm ơn

Đúng 0
bình luận (0) Tui cũng can Đúng 0 phản hồi (0) Bạn chỉ cần mua 3 cái,bóng điện đấy rồi sử dungj do vậy thì ra dc í mak Đúng 0 phản hồi (0)

Trên một bóng đèn dây tóc bao gồm ghi 220V – 100W

a) Tính điện năng áp dụng trong 30 ngày khi win sáng thông thường bóng đèn hằng ngày 4 giờ

b) Mắc tiếp nối hai bóng đèn cùng một số loại trên phía trên vào hiệu điện thế 220V. Tính hiệu suất của đoạn mạch nối liền này với tính năng suất của mỗi bóng đèn khi đó

c) Mắc nối tiếp bóng đèn trên với một đèn điện dây tóc khác gồm ghi 220V – 75W vào hiệu điện gắng 220V. Hỏi các bóng đèn này hoàn toàn có thể bị lỗi không? nếu như không, hãy tính năng suất của đoạn mạch này và năng suất của mỗi đèn.

Bạn đang xem: Trên một bóng đèn có ghi 220v

Cho rằng điện trở của các bóng đèn vào trường hòa hợp b và c bên trên đây có giá trị như khi bọn chúng sáng bình thường

Lớp 9 Toán 2 0 gởi Hủy

a)ta có:

điện trở của đèn một là:

Rđ1=(Uđm1)2Pđm1=484ΩRđ1=(Uđm1)2Pđm1=484Ω

đèn trở của đèn nhị là:

Rđ2=(Uđm2)2Pđm2=1000ΩRđ2=(Uđm2)2Pđm2=1000Ω

⇒Rđ2>Rđ1⇒Rđ2>Rđ1

b)ta có:

điện trở tương tự của đoạn mạch là:

R=R1+R2=1484Ω

⇒I=UR≈0.148A⇒I=UR≈0.148A

mà I=I1=I2

⇒P1=I21R1=10,6W⇒P1=I12R1=10,6W

⇒P2=I22R2=21,904W⇒P2=I22R2=21,904W

⇒⇒đén nhị sáng hơn

ta lại có:

1h=3600s

điện năng mạch thực hiện trong 1h là:

A=Pt=U2Rt=117412,3989J

Đúng 0
phản hồi (0)

a) Số giờthắp sáng sủa trong 30 ngày là 30.4 = 120 hĐiện năng áp dụng là 100.120 = 12000 Wh = 12 kWhb) p = U²/R => R = U² / p = 220² / 100 = 484 ΩRtđ= 484 + 484 = 968 ΩI qua từng đèn bằng nhau khi nối tiếpI = U/R = 220 / 968 = 5/22 AUĐ1= UĐ2= 5/22.484 = 110 VP mạch = UI = 5/22.220 = 50WP đèn = 110.5/22 = 25Wc) ví như thêm đèn điện nữa ta cóRĐ3= U² / phường = 220² / 75 = 1936/3 ΩRtd = 968 + 1936/3 = 4840/3 ΩI của mạch = 220 / 4840/3 = 3/22 AIĐ1 = I đèn 2 = 100 / 220 = 5/11 AI Đ3= 75 / 220 = 15/44 Ata đối chiếu thì 5/11 > 3/22 , 15/44 > 3/22 ( do vậy đèn không hỏng cơ mà sáng yếu hèn )P đèn 1 = phường đèn 2 = 484.(3/22)² = 9WP đèn 3 = 1936/3.(3/22)² = 12W

Đúng 0
bình luận (0)

Một trơn đèn bao gồm ghi 220V - 100 W được mắc vào hiệu điện cố kỉnh 220V.

a/ Tính cường độ chiếc điện qua bóng đèn khi bóng nhẵn bình thường?

b/ Tính điện năng cơ mà bóng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày), mỗi ngày dùng vừa đủ 4 giờ.

Lớp 9 đồ vật lý 1 0 nhờ cất hộ Hủy

a/ Cường độ mẫu điện qua bóng đèn là:

I = P/U = 100/220 = 0,45 A.

b/ Điện năng đèn điện tiêu thụ là:

A = P.t = 100(30.4.3600) = 43200000J

Đúng 0
comment (0)

Lớp 8 technology 1 0 gửi Hủy

Điện năng tiêu hao của đèn điện trong một ngày là :

A = Px t = 75 x 24 = 129600 (Wh)

Đúng 0
bình luận (0)

Mắc một trơn đèn tất cả ghi 220V – 100W vào hiệu điện cố gắng 220V. Biết đèn được áp dụng trung bình 4 giờ trong một ngày. Điện năng tiêu tốn của láng đèn trong một tháng (30 ngày) là

A. 12kWh.

B. 400kWh.

C. 1440 kWh.

D. 43200kWh.

Xem thêm: Những Câu Châm Ngôn Sống Lạc Quan Hay Nhất, 100+ Stt Lạc Quan Yêu Đời, Sống Vui Vẻ An Nhiên

Lớp 9 thứ lý 1 0 gửi Hủy

Đáp án A

Điện năng tiêu tốn A = 0,1.4.30 = 12kWh

Đúng 0
phản hồi (0)

Mắc một bóng đèn gồm ghi 220V-100W vào hiệu điện cầm 220V. Biết đèn được thực hiện trung bình 4 giờ trong một ngày. Tính năng lượng điện năng tiêu hao của láng đèn trong một tháng (30 ngày) theo đơn vị chức năng kWh

A. 12 kWh

B. 400 kWh

C. 1440 kWh

D. 43200 kWh

Lớp 9 đồ vật lý 1 0 nhờ cất hộ Hủy

+ Từ các giá trị ghi trên bóng đèn, ta có: U = 200 V p. = 100 W

+ Lượng điện năng mà đèn điện tiêu thụ là: A = p . T = 100.4.30 = 12000 W h = 12 k W h