Chào các bạn đọc, hi vọng trang web của chính mình sẽ mang về kiến thức hữu ích cho các bạn!!! Mình new lập website tin tức công nghệ, hi vọng các các bạn sẽ ghé thăm: TinTucSo24h

Mệnh đề DELETE vào SQL được thực hiện để xóa những bảng ghi trường thọ trong một bảng của database. Chúng ta có thể xóa một hoặc nhiều bản ghi dựa vào vào điều kiện được hướng đẫn trong mệnh đề WHERE.

Sử dụng DELETE vào SQL

Cú pháp

DELETE FROM table_name WHERE some_condition;table_name: tên của bảng có khả năng sẽ bị xóa các bảng ghisome_condition: điều kiện xóa, trường hợp bảng ghi nào thỏa mãn nhu cầu điều kiện này thì sẽ ảnh hưởng xóaVí dụ mang đến bảng Student được biểu lộ như sau


*

*

Xóa 1 dòng

thao tác này đang chỉ xóa số 1 tiên

DELETE FROM Student WHERE NAME = "Ram";Truy vấn trên đang chỉ xóa số 1 tiên và bảng Student bây giờ sẽ trông như là như,

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18

Xóa nhiều dòng

Ví dụ xóa các hàng ngoài bảng Sinh viên trong đó Tuổi là 20. Thao tác làm việc này đã xóa 2 hàng (hàng thứ bố và hàng thiết bị năm).

DELETE FROM Student WHERE Age = 20;Truy vấn trên đã xóa hai dòng (dòng thứ cha và mẫu thứ năm) với Student bây giờ sẽ trông tương đương như:

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
1RamDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18

Xóa tất cả dữ liệu từ 1 bảng

Có hai truy vấn để thực hiện việc này như hình dưới đây

 

query1: "DELETE FROM Student";query2: "DELETE * FROM Student";Tất cả các bạn dạng ghi vào bảng sẽ ảnh hưởng xóa, ko còn bản ghi nào nhằm hiển thị. Bảng Sinh viên vẫn trở nên trống rỗng!