Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

- Nhân dân tất cả một lòng yêu thương nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết vai trung phong giành độc lập, tự do. Thuộc với niềm tự hào dân tộc với tinh thần nhân đạo sáng ngời.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa lam sơn

- có sự lãnh đạo của các nhà nhân vật dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi,… với đường lối chống chiến, chiến thuật tác chiến đúng đắn, sáng tạo. Những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đã biết dựa vào dân, từ một cuộc khởi nghĩa nhỏ vạc triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc quy mô cả nước, xong xuôi thắng lợi nhiệm vụ dân tộc.

Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

- Kết thúc trăng tròn năm đô hộ tàn bạo của phong kiến bên Minh.

- Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc.

- Mở ra thời kì phạt triển mới của làng hội, đất nước, dân tộc Việt nam - thời Lê sơ

Vậy thuộc Top lời giải tra cứu hiểu thêm về Lê Lợi cùng cuộc khởi nghĩa Lam Sơn để hiểu sâu hơn về nguyên nhân và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa

I. Giới thiệu về Lê Lợi

Đầu năm 1416, tại núi rừng Lam Sơn bên trên đất Thanh Hóa, Lê Lợi thuộc với 18 người bạn thân thiết, đồng trung khu cứu nước đã có tác dụng lễ thề đánh giặc giữ yên ổn quê hương. Đó là hội Thề Lũng Nhai đã đi vào sử sách.

Tin Lê Lợi dựng cờ nghĩa, chiêu mộ hiền tài bay xa, thú vị các hero hào kiệt từ bốn phương kéo về. Đất Lam Sơn trở thành nơi tụ nghĩa. ở đó tất cả đủ các tầng lớp làng hội với thành phần dân tộc không giống nhau, với những đại biểu ưu tú như: Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Chích, Nguyễn Xí, Lê Lai, Cầm Quý, Xa Khả Tham... Sau một thời gian chuẩn bị chín muồi, đầu năm 1418, Lê Lợi xưng là Bình Định Vương, truyền hịch đi khắp nơi, kêu gọi quần chúng. # đứng lên đánh giặc cứu nước. Lê Lợi là linh hồn, là lãnh tụ tối cao của cuộc khởi nghĩa ấy.

II. Bắt tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn


1.Khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1418 - 1423

- Giữa năm 1418, quân Minh huy động một lực lượng vây hãm chặt căn cứ Chí Linh, quyết bắt giết Lê Lợi. Trước tình trạng nguy cấp đó, Lê Lai đã cải trang làm Lê Lợi, chỉ huy một toán quân liều chết phá vòng vây quân giặc. Lê Lai thuộc toán quân cảm tử đã hi sinh. Quân Minh tưởng rằng đã giết được Lê Lợi buộc phải rút quân.

- Cuối năm 1421, quân Minh huy động hơn 10 vạn quân nhân mở cuộc vây quét lớn vào căn cứ của nghĩa quân. Lê Lợi lại phải rút quân lên núi Chí Linh. Tại đây, nghĩa quân đã trải qua muôn vàn khó khăn, thiếu lương thực trầm trọng, đói, rét. Lê Lợi phải cho giết cả voi, ngựa (kể cả nhỏ ngựa của ông) để nuôi quân.

- ngày hè năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hoà và được quân Minh chấp thuận. Mon 5 - 1423, nghĩa quân trở về căn cứ Lam Sơn.

=>Trong giai đoạn đầu (1418–1423), nghĩa quân Lam Sơn gặp rất nhiều khó khăn với tổn thất lớn trong các càn quét của quân Minh.

Những năm đầu họat động của nghĩa quân Lam Sơn gặp rất nhiều khó khăn và thử thách:

+ Lực lượng còn non yếu.

+ Quân Minh liên tục tấn công, bao vây.

+ Phải bố lần rút lên núi Chí Linh.

+ Thiếu lương thực, thực phẩm.

2.Khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1424 - 1426

- Từ năm 1424 đến cuối năm 1426, đội quân Lam Sơn đã diễn ra nhiều cuộc khởi nghĩa với dành được nhiều thắng lợi. Cụ thể diễn biến tiêu biểu của những cuộc khởi nghĩa như sau:

+ Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuậnNgày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà LânTrên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng.

+ Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)

Tháng 8 / 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân huy quân tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa

=> Vùng giải phóng của nghĩa quân kéo dài từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân. Quân Minh chỉ còn mấy thành lũy bị cô lập cùng bị nghĩa quân vây hãm

+ Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)

Tháng 9/1426, Lê Lợi với bộ chỉ huy quyết định chia làm 3 đạo tiến quân ra Bắc:

.Đạo thứ nhất, tiến ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân nam sang

.Đạo thứ hai, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) với chặn đường tháo lui của giặc từ Nghệ An về Đông Quan

.Đạo thứ ba, tiến thẳng về Đông Quan

Nghĩa quân đi đến đâu cũng được nhân dân ủng hộ tích cực về mọi mặtNghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh phải rút vào thành Đông quan liêu cố thủ

=> Cuộc khởi nghĩa chuyển quý phái giai đoạn phản công.

+ Trận Tốt Động -Chúc Động (cuối năm 1426)

Tháng 10-1426, khoảng 5 vạn viện binh giặc vì chưng Vương Thông chỉ huy kéo vào thành Đông Quan, nâng số quân Minh ở đây lên 10 vạn.Muốn giành thế chủ động, 11/1946, Vương Thông tiến đánh quân chủ lực của nghĩa quân ở Cao Bộ (Chương Mĩ, Hà Nội).Biết trước âm mưu của giặc, quân ta phục kích ở Tốt Động - Chúc Động, đánh giặc rã tác rồi Vương Thông kéo quây chạy cởi về Đông Quan.Nghĩa quân thừa thắng kéo về vây hãm Đông Quan, giải phóng thêm nhiều châu, huyện.

3.Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi năm 1427

- Tiếp nối thắng lợi, cuối năm 1427, quân Lam Sơn triển khai chiến dịch chi Lăng – Xương Giang, đánh tan tát thêm 10 vạn viện binh quân Minh, buộc tướng chỉ huy quân Minh bên trên đất Việt cũ là Vương Thông phải xin giảng hòa với được phép rút quân về nước.

=> Sau chiến thắng, Bình Định vương Lê Lợi không nên văn thần Nguyễn Trãi viết bài bác Bình Ngô đại cáo để tuyên cáo mang đến toàn quốc. Nước Đại Việt được khôi phục, Lê Lợi đăng vương Hoàng đế, đặt niên hiệu Thuận Thiên, mở ra cơ nghiệp công ty Lê trong gần 400 năm sau đó.

=> Cuộc khởi nghĩa kết thúc thắng lợi.

III. Lý do thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Nhân dân ta luôn có truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất. Tinh thần quyết chiến đánh giặc, quyết trọng điểm giành lại độc lập tự vì chưng cho đất nước.Có sự lãnh đạo tài tình, mưu lược của bộ chỉ huy, đứng đầu là Lê Lợi. Nguyễn Trãi đưa ra những sách lược, chiến thuật đúng đắn để đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi. Chỉ huy biết kết hợp sức mạnh quân sự và ngoại giao để chiến thắng trước kẻ thù.Nghĩa quân Lam Sơn được quần chúng ủng hộ hết lòng. Tất cả những tầng lớp nhân dân không phân biệt già, trẻ, phái nam nữ. Các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái gia nhập cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng vũ trang, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.
*

Trong đó, nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là nguyên nhân đầu tiên: nhân dân ta bao gồm lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết trung ương giành lại độc lập, tự bởi vì cho đất nước.

IV. Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn đã chấm dứt hơn hai mươi năm đô hộ của triều đình phong kiến đơn vị Minh. Cuộc khởi nghĩa đã đập tung những âm mưu đô hộ nước ta của nhà Minh. Đất nước ta hoàn toàn sạch bóng quân xâm lược.

Xem thêm: Tạo Máy Ảo Mac Os Trên Win Dows Bằng Máy Ảo Vmware Workstation

Chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn cũng thể hiện tinh thần yêu thương nước, lòng dũng cảm của quần chúng ta. Đồng thời, mở ra cho đất nước ta một thời kì mới – Đại Việt thời Lê Sơ. Công cuộc dựng nước cùng giữ nước của đất nước ta với biết công trạng của những người hero đã tạo ra sự lịch sử vẻ vang mang đến dân tộc.